Prechod na Shoptet z iného e-shopového riešenia

Máte vlastný existujúci e-shop a chcete, aby bežal na platforme Shoptet? V tomto návode nájdete, ako pri presune e-shopového riešenia postupovať. Zhromaždili sme pre vás potrebné informácie, aby sa presun podaril správne. Pripravili sme pre vás také nástroje, ktoré vám prevod e-shopu na Shoptet maximálne uľahčí a pomôžu predísť prípadným ťažkostiam.

Prevod dát zo starého e-shopu

Vieme, že ste svoj e-shop dlho a starostlivo budovali. S našim postupom o svoje najdôležitejšie dáta neprídete. Ukážeme si, ako zo svojho starého e-shopu na Shoptet prenesiete svoje produkty a zákazníkov.

Produkty

Produkty je možné do e-shopu pridávať ručne, teda priamo v administrácii po jednom. Pohodlnejšiu a rýchlejšiu variantu predstavuje hromadný import.

Pre hromadný import existujú tri možné riešenia:

  • Heureka XML feed,
  • hromadný import Excelovou tabuľkou,
  • hromadný import XML feedom.

Heureka XML feed

Pokiaľ máte svoj starý e-shop prepojený s Heurekou, máte z polovice vyhraté. Prepojenie prebieha pomocou tzv. Heureka XML feedu. Ten je vďaka veľmi špecifickým požiadavkám Heureky pri všetkých e-shopoch takmer zhodný. A tak je import cez Heureka XML feed tým najjednoduchším spôsobom importu produktov.

Postup importu nájdete v článku Naplňte tovar do e-shopu rýchlosťou feedu. Viac informácií o práci s feedom nájdete v nápovede Heureka XML feedy.

Hromadný import Excelovou tabuľkou

Ďalšou možnosťou je vykonať hromadný import Excelovou tabuľkou. Pre import použite formát *.xlsx. Celý postup nájdete v nápovede Import produktov.

Pripravili sme pre vás taktiež návody na prevod dát pre najrozšírenejšie e-shopové riešenia:

Hromadný import XML feedom

Pre import pomocou XML feedu je potrebné, aby feed zodpovedal podporovanej špecifikácii, t.j. musí byť validný. Viac informácií nájdete v nápovede XML validácia.

Tento súbor získate v administrácii svojho starého e-shopu (väčšinou v kategórii Export produktov). Pokiaľ nebude váš feed validný, bude potrebné ho upraviť podľa špecifikácií *.xml súboru. Túto úpravu odporúčame prenechať vášmu programátorovi. Pokiaľ nikoho takéhoto k dispozícii nemáte, môžete využiť služby našich externých partnerov.

Validný XML feed je taktiež možné použiť, pokiaľ chcete svoj e-shop napojiť na e-shop vášho dodávateľa a automaticky jeho produkty vo svojom e-shope aktualizovať. K tomuto napojeniu slúži Automatický import produktov a pre jeho použitie je potrebné mať feed pripravený výhradne v špecifikácii RelaxNG. 

Zákazníci

Do nového e-shopu si môžete taktiež naimportovať svoju databázu registrovaných zákazníkov. Importovať je možné informácie, ako sú napr. fakturačná a doručovacia adresa, pridelené zľavy, dátum registrácie a poprípade špeciálny cenník. Databázu zákazníkov môžete nahrať cez súbor *.csv, jeho špecifikáciu a ďalší postup nájdete v článku Import zákazníkov.

Čo je potrebné si zo starého e-shopu uložiť?

Do nového e-shopu nie je možné importovať doklady (zálohové faktúry a daňové doklady) a objednávky.

Pokiaľ máte tieto dokumenty vytvorené vo svojom starom e-shope, nezabudnite pred ukončením e-shopu všetky objednávky a doklady z e-shopu exportovať a uložiť si ich do počítača. Budete ich potrebovať v budúcnosti pre účtovníctvo. Po ukončení starého e-shopu už z pravidla nebýva možnosť sa k týmto dokladom dostať.

Nastavenie e-shopu

V tejto fáze máte už produkty a zákazníkov prevedených. Teraz je potrebné nastaviť, ako bude e-shop vyzerať a ako sa bude chovať.

Zachovanie pozícii vo vyhľadávačoch

Presmerovanie URL adries

Pomocou nástrojov pre presmerovanie v administrácii Shoptetu sa ľahko vyhnete riziku, že by ste stratili svoje vybudované pozície vo vyhľadávačoch, ako je Google či Zoznam.

Ak zároveň meníte doménu e-shopu, ale URL adresa podstránok za lomítkom zostáva rovnaká, ľahko tieto URL presmerujete pomocou pravidiel pre presmerovanie domén.

URL adresy starých a nových stránok sa však môžu líšiť, i keď nový e-shop pobeží na rovnakej doméne ako ten pôvodný. Bez presmerovania by sa v takomto prípade užívatelia dostávali na chybovú stránku 404. Tomu zabránite pomocou presmerovania 301 vykonaného podľa návodu v článku Presmerovanie adries (URL).

Pokiaľ produkty importujete hromadným importom, použite v záložke Produkty → Importvoľbu Aktivovať presmerovanie u zmenených URL adries na nové. Chovanie sa líši v závislosti na type nahrávaného súboru: 

  • Súbor vo formáte *.csv alebo *.xlsx: presmerovanie bude vytvorené iba v prípade, že je aktívny doplnok Pokročilé SEO a v jeho nastavení je aktivovaná voľba pre tvorbu automatických presmerovaní.
  • Súbor vo formáte *.xml (ako Relax NG, tak podľa špecifikácie Heureky): presmerovanie je vytvorené v prípade aktívneho doplnku Pokročilé SEO a aktívne možnosti pre tvorbu automatického presmerovania. Druhou možnosťou je použitie tagu <ORIG_URL>, ktorý obsahuje pôvodnú URL adresu produktu. Pokiaľ bude v XML súbore tento tag obsiahnutý, presmerovanie sa vytvorí vždy, bez ohľadu na to, či je doplnok Pokročilé SEO aktívny.

Pri hromadnom nahraní vám potom zostáva teda doriešiť len presmerovanie kategórií, článkov a ďalších podstránok, pri ktorých sa oproti pôvodnému e-shopu zmení URL.

Pri ručnom vytváraní produktov je potrebné ošetriť každé presmerovanie ručne - či už po jednotlivých URL adresách alebo pomocou importu presmerovaných URL adries v záložke Marketing → Základné SEO → Presmerovanie adries (URL).

Pokiaľ je to možné, odporúčame na pôvodné riešenie nejaký čas pred začiatkom prechodu nasadiť Google Search Console a v meraní pokračovať aj na našom riešení. Nástroj vás postupne upozorní na neexistujúce URL adresy, ktoré prechodom mohli vzniknúť a budete ich môcť presmerovať dodatočne podľa návodu Presmerovanie adries (URL).

Voľba štruktúry URL adries

Tvar URL adries si môžete zvoliť v nastaveniach Marketing → Základné SEO. Ide o spôsob, akým spôsobom bude e-shop generovať URL adresy. Nech si už vyberiete ktorúkoľvek štruktúru, výsledkom budú vždy pekné URL (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Design

Vzhľad e-shopu významne ovplyvňuje prvý dojem vašich zákazníkov. Vďaka našim moderným šablónam, ktoré si môžete priamo v administrácii upravovať podľa vlastných prianí, je možné vytvoriť unikátny a moderný vzhľad.

V administrácii každého e-shopu (a to aj testovacieho) máte k dispozícii niekoľko šablón. Všetky šablóny sú pripravené pre mobily aj tablety. Všetko dôležité o šablónach sa dozviete v článku Šablóna obchodu.

Šablónu, ktorou budete chcieť pre e-shop využívať, si vyberiete v administrácii Vzhľad a obsah → Šablóny. V priebehu prenájmu si ju môžete kedykoľvek zmeniť.

Pri šablóne si následne môžete nastaviť Farby, Hlavička webu, Rozvrhnutie prvkov na stránke či Bannery.

E-maily

V prípade že u svojho starého poskytovateľa máte taktiež e-mailovú schránku, sú dve možnosti:

  • E-mail si necháte zaregistrovaný na externom hostingu (u svojho poskytovateľa domény) a na e-shope si následne iba nastavíte tento e-mail ako kontaktný.
  • E-mail prenesiete k nám na hosting (v administrácii domény) a e-maily budete môcť otvárať v prehliadači cez rozhranie e-shopu. V tomto prípade bude potrebné si e-mailovú schránku znova založiť v administrácii e-shopu Nastavenia → Emaily → Emailové schránky. Vaša schránka bude po založení v administrácii prázdna. Všetky staré e-maily si nezabudnite buď preposlať, alebo stiahnuť a uložiť.

Pre účely fakturácie zo strany Shoptetu odporúčame voliť inú e-mailovú schránku, než ktorú ste si zakladali v administrácii. Rovnako tak by nemala byť registrovaná u poskytovateľa vašej domény pre prípad výpadku.

Marketing

E-shop od Shoptetu vám umožňuje vybrať si z veľkého množstva marketingových nástrojov v administrácii v sekcii Marketing. Tu nájdete nastavenie newsletterov, rôznych zliav pre vašich zákazníkov, Slovník pojmov a nastavenie SEO. Všetky tieto nástroje si môžete nastaviť už v testovacom režime.

Kontrola nastavenia

Pred finálnym spustením e-shopu do ostrej prevádzky a presmerovaním domény odporúčame vykonať kompletnú kontrolu všetkého nastavenia. Tu môžete vykonať podľa nášho odporúčaného postupu.

Presun domény

Až si budete istý, že máte e-shop pripravený, je možné vykonať finálny krok. Tím je presun domény. Od momentu presunutia nasmerovania domény na e-shop od Shoptetu sa zákazníci pri zadaní domény do vyhľadávača dostanú na váš nový e-shop, nie na ten starý. Presun domény je potrebné nastaviť v administrácii e-shopu a v administrácii domény.

Najrýchlejší a najpohodlnejší je presun e-shopu na doménu s registrátorom Websupport. Ten vďaka automatizácii dokáže nastaviť DNS záznamy úplne za vás a vy všetko len potvrdíte v administrácii. Jednoduchý návod nájdete v článku Spustenie e-shopu na vlastnej doméne – Websupport.

Odporúčanie na záver

Pokiaľ prechod na Shoptet teraz zvažujete a ešte pár týždňov potrvá, než sa doň fakticky pustíte, nastavte si na svoj aktuálny e-shop Google Search Console. Vďaka nemu budete môcť zistiť príčiny prípadných problémov, ktoré by mohli výnimočne pri migrácii nastať, napr. pokles pozícií a pod.

Je nutné, aby bol na webe nasadený ideálne niekoľko týždňov pred samotnou migráciou, aby nazbierané dáta tvorili dostatočnú štatistickú vzorku. Ako už bolo napísané vyššie, e-shopy od Shoptetu ponúkajú nástroje, ako takýmto problémom predísť. Avšak je lepšie vykonať toto opatrenie preventívne.

Viac o Google Search Console nájdete v našom pomocníkovi alebo priamo v pomocníkovi Google.