Prevod dát z JZshop do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z JZshop presunúť celkom sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež  objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzavierate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z JZshop.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z JZshopje možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z JZshop

 • V administrácii JZshop prejdite na Tovar**→ Export**.
 • Na karte Výber produktov vyberte hodnotu Všetky produkty.
 • Na záložke Položky exportu produktov kliknite na voľbu Vybrať všetky.
 • Kliknite na tlačidlo Exportovať.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvorte vyexportovaný súbor z JZshop.
 • Prvý stĺpec id premenujte na pairCode a stĺpec presuňte v tabuľke za stĺpec kod.
 • Stĺpec kod premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
JZshopShoptetPoznámka
kodcode 
idpairCode 
nazevname 
popis_strucnyshortDescription 
popisdescription 
seo_titulekseoTitle 
seo_popismetaDescription 
vyrobcemanufacturer 
zobrazitproductVisibilityViac v Nastavenie viditeľnosti.
eanean 
isbnproductNumber 
kod_vyrobkupartNumber 
cenaprice 
cena_beznastandardPrice 
cena_nakupnipurchasePrice 
dphpercentVat 
odber_minminimumAmount 
odber_maxmaximumAmount 
doprava_zdarmafreeShipping 
slevovy_kuponapplyDiscountCoupon 
variantaX_nazevvariant:parametr Viac v Nastavenie variantov produktov.
variantaX_hodnota Viac v Nastavenie variantov produktov.
na_skladestock 
jednotkaunit 
sklad_umistenistockLocation 
sklad_minimalnistockMinSupply 
dostupnostavailabilityOutOfStock 
hmotnostweight 
delkadepth 
zarukawarranty 
podobnealternativeProductViac v Nastavenie alternatívnych produktov.
prislusenstvirelatedProductViac v Nastavenie súvisiacich produktov.
poznamkainternalNote 
pro_dospeleadult 
zbozicz_skrytzboziHidden 
zbozicz_cpczboziCpc 
zbozicz_cpc_searchzboziSearchCpc 
heurekacz_skrytheurekaHidden 
heurekacz_cpcheurekaCpc 

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty v stĺpci typ.

 • Varianty produktov spoznáte podľa hodnoty varianta. Materský produkt spoznáte podľa hodnoty produkt.

 • Skopírujte názov a ďalšie informácie zdieľané s variantami od materského produktu k jednotlivým variantom.

 • Nezabudnite, že každý variant musí mať vlastné:

  • Sériové číslo (serialNumber).
  • EAN kód (ean).
 • V stĺpci pairCode spoznáte produkty s variantami podľa rovnakej hodnoty. Pre správne nahránie variantov je nutné: 

  • Všetky varianty jedného produktu musia mať rovnaký párovací kód.
  • V prípade, že vaše produkty varianty nemajú, ponechajte stĺpec pairCode prázdny.
  • PairCode môže obsahovať znaky 0–9 a A–Z. Nesmie obsahovať špeciálne znaky.
 • Následne stĺpec variantaX_nazev premenujte na variant:hodnota. Tj. napríklad Varianta1_nazev s hodnotami Veľkosť bude po premenovaní variant:Velikost.

 • Zo stĺpca variantaX_hodnota prekopírujte hodnoty variant do zodpovedajúceho stĺpca variant:hodnota. Tj. napríklad zo stĺpca Varianta1_hodnota skopírujte jednotlivé hodnoty do stĺpca variant:Veľkosť.

Nastavenie viditeľnosti

Shoptet oproti JZshop ponúka pre produkty viac možností viditeľnosti. 

 • Stĺpec zobraziť pomenujte productVisibility.
 • Do premenovaného stĺpca potom doplňte pre produkty jednu z hodnôt:
  • visible: produkt bude viditeľný bez obmedzení.
  • hidden: produkt bude skrytý.
  • blocked: produkt bude viditeľný, ale nebude ho možné zakúpiť.
  • showRegistered: produkt bude viditeľný iba pre registrovaných používateľov.
  • blockUnregistered: produkt bude môcť zakúpiť iba registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditeľný iba pre Pokladňu.
  • detailOnly: produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie však cez menu alebo vyhľadávanie e-shopu.

Nastavenie súvisiacich produktov

 • V JZshope sú pri každom produkte súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby bol v jednej bunke práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca relatedProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte relatedProduct2relatedProduct3 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca relatedProducttak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Nastavenie alternatívnych produktov

 • V JZshope sú pri každom produkte súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby v jednej bunke bol práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca alternativeProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte alternative**Product1alternative**Product2 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca alternative**Product**tak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktov môže obsahovať znaky A–Z, 0–9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknete na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty →**Prehľad**.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z JZshop importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v časti Produkty → Prehlaď / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01