Prevod dát z Wexbo do Shoptetu

Ako presunúť e-shop na Shoptet

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Wexbo presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za predom dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Wexbo.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Wexbo je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Wexbo

 • Choďte v administrácii Wexbo na Nastavenia → Databáza.
 • Kliknete na riadok Produkty na modrú šípku.
 • V tabuľke zmeňte na riadku Desatinný oddelovač na hodnotu , (čiarka).
 • Kliknete na tlačidlo Exportovať.
 • Po vygenerování súboru kliknite na tlačidlo Stiahnuť.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený soubor.
 • Prvý stĺpec id premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložit stĺpce listu.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v pravom stĺpci.
WexboShoptetPoznámka
idcode 
 pairCodeViac v časti Nastavenie variantov produktov.
titlename 
descriptiondescription 
eanean 
isbnproductNumber 
pnpartNumber 
snserialNumber 
activeproductVisibilityViac v časti Nastavenie viditeľnosti.
priceprice 
price_sellactionPrice 
price_oldstandardPrice 
price_purchasepurchasePrice 
vatpercentVat 
piecesstock 
pieces_minminimumAmount 
pieces_maxmaximumAmount 
unitunit 
image Viac v časti Nastavenie obrázkov.
warrantywarranty 
weightweight 
suppliersupplier 
manmanufacturer 
ctgdefaultCategoryViac v článku Import kategórií. Pre účely importu je zvislú čiaru ("|") potrebné nahradiť za >.
title_seoseoTitle 
relatedrelatedProductViac v časti Nastavenie súvisiacich produktov.
similaralternativeProductViac v časti Nastavenie alternatívnych produktov.
couponsapplyDiscountCoupon 
noteinternalNote 

Nastavenie variantov produktov

Export z Wexbo neumožňuje správny import variantov produktov do Shoptetu. Vo vyššie exportovanom súbore nájdete len materské produkty. Ich varianty sú len vypísané v posledných stĺpcoch tabuľky, avšak bez bližších informácií pre import.

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variantov.

Nastavenie viditeľnosti

Shoptet oproti Wexbo ponúka pre produkty viacero možností viditeľnosti. 

 • Stĺpec active pomenujte productVisibility.
 • Do premenovaného stĺpca následne doplňte pre produkty jednu z hodnôt:
  • visible: produkt bude viditeľný bez obmedzení (hodnota zodpovedá pôvodnej hodnote 1).
  • hidden: produkt bude skrytý.
  • blocked: produkt bude viditeľný, ale nebude ho možné zakúpiť.
  • showRegistered: produkt bude viditeľný iba pre registrovaných používateľov.
  • blockUnregistered: produkt bude môcť zakúpiť iba registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditeľný iba pre Pokladňu.
  • detailOnly: produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie však cez menu alebo vyhľadávanie e-shopu.

Nastavenie obrázkov

Export z Wexbo obsahuje všetky obrázky v jednej bunke oddelené znakom |. Pre import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL).

 • Pre každú ďalšiu URL obrázku teda vložte vedľa stĺpca image nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Stĺpec pomenujte image2, image3 atď. a skopírujte do nich vždy iba jeden obrázok (jednu URL adresu).

Pre správny export obrázkov je potrebné poznať ich kompletnú adresu umiestnenia (adresa URL). Tú však Wexbo exportovať nedokáže (exportuje iba jej fragment). Je ale možné zistiť ju priamo z vášho e-shopu.

 • Otvorte si administráciu svojho e-shopu vo Wexbo.
 • Prejdite do sekcieSúbory → Správa súborov.
 • Kliknite na obrázok produktu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Skopírovať URL adresu súboru do schránky.
 • Adresu obrázka vložte do stĺpca image k odpovedajúcemu produktu.
  • Fragment adresy, ktorý tam bol predtým, premažte.

Nastavene súvisiacich produktov

 • Vo Wexbo sú pri každom produkte súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby bol v jednej bunke práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca relatedProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte relatedProduct2, relatedProduct3 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca relatedProducttak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Nastavenie alternatívnych produktov

 • Vo Wexbo sú pri každom produkte súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby v jednej bunke bol práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca alternativeProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte alternativeProduct1, alternativeProduct2 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca alternativeProduct tak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktov môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknete na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Wexbo importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v časti Produkty → Prehlaď / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01