Prevod dát z PrestaShopu do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z PrestaShopu presunúť úplne sami a zadarmo. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzavierate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutou cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z PrestaShopu.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

 • Účet Shoptet – založte si českú testovací verziu alebo slovenskú testovaciu verziu na 30 dní zadarmo.
 • Niektorú z aplikácií, ktorá je schopná pracovať s *.xlsx súbory (Microsoft Excel, Google Tabuľky alebo Libre Office).
 • Niektorý z modulov PrestaShopu pre export produktov.

K exportu produktov z PrestaShopu budete potrebovať niektorý z platených modulov, ktoré je možné získať na PrestaShop Addons Marketplace alebo priamo v administrácii v Rozšírenie→ Moduly → Katalóg modulov. Ceny sa pohybujú od € 69,99 za modul. V tomto návode si ukážeme postup pre modul Product Catalog (CSV, Excel) Export/Update.

Pokiaľ taký modul nemáte, neexistuje možnosť, ako z PrestaShopu vytvoriť export. Vkladanie produktov do Shoptetu vám určite uľahčí návod v článku Import produktov. Tam sa dozviete, ako zo Shoptetu exportovať tabuľku so všetkými značkami. Použitie tejto tabuľky je skvelou alternatívou k vkladaniu produktov po jednom cez administráciu Shoptetu.

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z PrestaShopu ide exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z PrestaShopu

 • Choďte do administrácie PrestaShopu, Rozšírenie → Moduly → Moduly a služby.
 • Tu z nainštalovaných modulov vyberte Product Catalog (CSV, Excel) Export/Update.
 • V záložke General Export Setting zvoľte nastavenie, aké vidíte na obrázku 01.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • V záložke Filter Products For Export ponechajte základné nastavenia, pokiaľ chcete exportovať všetky produkty.
 • Pokiaľ chcete exportovať len niektoré produkty, vyberte ich.
 • V záložke Filter Fields For Export je 12 skupín údajov (obrázok 02).
  • Pre čo najúplnejší export odporúčame vybrať postupne všetky skupiny.
  • Kliknite ľavým tlačidlom myši na skupinu údajov a potom na tlačidlo Add all.
Obrázok 02
Obrázok 02
 • V spodnej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Export.
 • Automaticky prebehne sťahovanie.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.xlsx.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvorte si vyexportovaný súbor z PrestaShopu.
 • Prvý stĺpec s názvom Product ID premenujte na code.
 • Druhý stĺpec s názvom Product Combinations ID premenujte na pairCode.
 • Premenujte ďalší stĺpec vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
PrestaShopShoptetPoznámka

Product ID

code

 

Product Combinations ID

pairCode

 

Product name

name

 

Visibility

productVisibility

 

Short description

shortDescription

 

Description

description

 

Manufacturer

manufacturer

 

Category Tree

categoryText;categoryText2

 

Category Default ID

defaultCategory

 

Product Image urls

image;image2

V PrestaShope sú obrázky v jednom políčku oddelené čiarkami. Každý obrázok je potrebné presunúť do vlastného políčka. Pridajte pre nich  stĺpce pomenované image2; image3 atď.

Product Image caption

imageDesc;imageDesc2

 

Attribute Group - hodnota

variant:hodnota

 

Final price (with-tax)

price

 

Tax rate

percentvat

Číselná hodnota DPH. 

Accessories Product IDrelatedProduct;relatedProduct2

 

Quantity

stock

 

Stock location

stockLocation

 

EAN-13 or JAN barcode

ean

 
Suppliers Name

supplier 

 
Minimum quantity

stockMinSupply

 

Weight

weight

 

Meta title

seoTitle

 

Meta descriptionmetaDescription 

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty v stĺpci name.
 • Varianty produktov poznáte podľa rovnakého názvu.
 • Stĺpce Attribute group - hodnota premenujte na variant:hodnota. Tj. napríklad Attribute group - farba bude po premenovaní vyzerať variant:Farba.
 • Iba u produktov s variantami prekopírujte kódy zo stĺpca pairCode do stĺpca code.
  • Pre produkty bez variantov ponechajte pôvodnú hodnotu v stĺpci code a stĺpec pairCode by mal zostať prázdny.
 • Pre produkty s variantami vyplňte stĺpec pairCode, aby došlo k ich správnemu spárovaniu. Je možné použiť znaky A-Z, 0-9. Varianty jedného produktu musia mať rovnakú hodnotu a v súbore musia byť zoradené pod sebou.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exportu v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocí Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
 • Otvoríte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
 • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
 • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z PrestaShopu importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné u produktov nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú u už existujúcich produktov chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenia v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať u všetkých práve označených produktov (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03