XML validácia

Čo je XML feed?

Pokiaľ budete chcieť napojiť váš e-shop napríklad na dodávateľskú firmu, ktorá bude do vášho e-shopu posielať produkty, potrebujete si od dodávateľa vyžiadať tzv. XML feed. Jedná sa o súbor vo formáte *.xml, ktorý obsahuje potrebné informácie o produktoch vášho dodávateľa (cenu, názov, obrázky atď.).

S exportom produktov od dodávateľa vám pomôže doplnok NapojSe. XML feed od NapojSe je vždy validný. Exporty od dodávateľov vám zlúči do jedného súboru a zvládne ešte mnoho viac.

Nemusí sa jednať len o súbor od dodávateľa. Pokiaľ napríklad už máte e-shop u iného poskytovateľa a chcete prejsť k nám, môžete si produkty z pôvodného e-shopu vyexportovať vo formáte XML (pokiaľ to váš pôvodný poskytovateľ ponúka) a jednoducho nahrať do nášho systému.

K čomu slúži XML validácia?

Na naše e-shopové riešenie napojujeme iba feedy, ktoré majú nižšie popísanú štruktúru. Na tejto stránke si môžete skontrolovať, či je váš feed vyhovujúci a bude možné ho na e-shop napojiť.

Do e-shopu je tiež možné nahrať XML feed vo formáte, ktorý podporuje Heureka. Špecifikácie pre feed od Heureky sú popísané v článku Špecifikácia XML súboru. Heureka feed je možné použiť iba pre jednorazový import produktov. Validátor funguje aj pre overenie formátu pre Heureku. 

Ako XML feed overiť?

Vo formulári nižšie môžete nahrať buď XML súbor, ktorý máte uložený na disku alebo vložiť URL adresu feedu do prvého poľa. V roletke Typ XML feedu nezabudnite zadať, či sa jedná o feed podľa špecifikácie Heureky alebo o feed podľa špecifikácie Relax NG popísanej nižšie.

Formulár s validáciou nájdete na stránke XML Validácia.

Čo robiť v prípade, že feed v poriadku prešiel validáciou?

Pokiaľ sa jedná o jednorazový import, môžete súbor nahrať priamo vo vašej administrácií. Stačí zvoliť cestu Produkty → Import a na tejto stránke súbor nahrať (obrázok 01).

Pokiaľ prechádzate od iného poskytovateľa, môžete tiež nastaviť automatické presmerovanie pôvodných URL adries produktov na nové URL adresy, a to cez voľbu Aktivovať presmerovanie u zmenených URL adries na nové. Nestratíte tak už získané pozície vo vyhľadávačoch ako je Google, Seznam atď. 

V prípade, že sa jedná dodávateľský feed a produkty na e-shope podľa neho chcete pravidelne aktualizovať, pokračujte ďalej podľa návodu v článku Automatické importy produktov.

Obrázok 01
Obrázok 01

Čo robiť v prípade, že feed validáciou neprešiel?

Ak váš XML feed neprešiel overením, nepôjde do e-shopu nahrať. V takom prípade bude potrebné nechať feed externe upraviť. Môžete sa obrátiť na vášho vlastného programátora. Pokiaľ žiadneho nemáte, môžete sa obrátiť na niektorého z našich externých partnerov. Spolupracujeme s profesionálmi ktorí sú už s našim systémom oboznámení a podobné úpravy navrhujú.

Zoznam validácii RELAX NG

Nižšie sú uvedené špecifikácie pre vášho programátora, teda ako by mala štruktúra oboch typov feedov vyzerať.

Produkty - špecifikácie

 1. RELAX NG dátové typy.
 2. RELAX NG špecifikácia dodávateľský.
 3. RELAX NG špecifikácia kompletný.
 • Obrázky k variantom sa zadávajú dovnútra elementu <VARIANT> ako <IMAGE_REF>url obrázku</IMAGE_REF>.

Heureka - špecifikácia

 1. RELAX NG dátové typy.
 2. RELAX NG špecifikácia.

Vzorový súbor

XML vzorový dodávateľský import

Špecifiká sťahovania dodávateľských importov do Shoptet e-shopu

Pokiaľ ste už rozhodnutý pre implementáciu XML feedu od dodávateľa, odporúčame prečítať si nižšie uvedené body:

 • Každý obrázok musí mať unikátny názov. V URL adrese nie je možné použiť ako znak medzeru. Je potrebné ju zapísať ako znak %20.
 • Zvážte dĺžku kódu produktu. Na e-shope podporujeme dĺžku kódu 64 znakov, avšak pokiaľ budete používať inzerciu na Heuréke, tá podporuje pre kód produktov iba 36 znakov. V ideálnom prípade teda zadávajte kódy kratšie než 36 znakov.
 • Povolené znaky pre kód produktu na e-shope sú nasledujúce: A-Z, 0-9, _ / -. medzera.
 • Položky je možné párovať s už existujúcimi položkami na e-shope podľa kódu a v prípade doplnku Automatický import aj podľa EAN kódu.
 • Je potrebné, aby produkty mali unikátny názov. Pokiaľ je v importe viac produktov s variantami so zhodným názvom, nahrajú sa varianty pod jeden produkt. Aj keď sa produkty párujú hlavne podľa kódu, názov je čiastočnou súčasťou párovacieho mechanizmu. Na e-shop sú nahrávané všetky produkty, ktoré sú obsiahnuté vo feede. Pokiaľ z feedu niektorá položka zmizne, môžete si zvoliť, či:
  • sa má na e-shope skryť,
  • má byť úplne zmazaná,
  • s ňou nechcete nič robiť.
   • Pokiaľ chcete na e-shope u produktov nahraných z feedu niektoré informácie upravovať ručne cez administráciu, následné stiahnutie dodávateľského importu vám ich presne prepíše informáciami z feedu. Je možné však niektoré položky z aktualizácie vylúčiť.
   • Pokiaľ teda napríklad budete chcieť upravovať ceny pri produktoch, po prvotnom nahraní feedu vynechajte ceny z aktualizácie. Môžete si ich ručne upraviť a import vám ich neprepíše, aktualizuje iba všetky ostatné informácie o produkte.
 • Feed nesmie obsahovať viac než 20 000 položiek. Ako 1 položka je počítaný 1 produkt. Inak môže dôjsť k problémom s jeho nahrávaním a v takých prípadoch bude feed deaktivovaný.