Prevod dát z WooCommerce do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z WooCommerce presunúť úplne sami a zadarmo. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú  cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako váš zoznam produktov:

 1. Exportovať z WooCommerce.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z WooCommerce je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z WooCommerce

 • V administrácii WooCommerce Produkty → Prehľad produktov, zvoľte možnosť Exportovať.
 • V dialógovom okne ponechajte základné nastavenia a kliknite na Generovať CSV.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súborov CSV do XLSX.
 • Po prevode uložte a zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Prvý stĺpec ID premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec a pomenujte ho pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
WooCommerceShoptetPoznámka

ID

code

 

 

pairCode

 

Meno

name

 

Viditeľnosť v katalógu

productVisibility

 

Krátky popis

shortDescription

 

Popis

description

 

Kategórie

categoryText

Každé zaradenie kategórie je potrebné presunúť do vlastného stĺpca, tj. pridať stĺpce pomenované categoryText2, categoryText3 atď. Viac o importe kategórií môžete nájsť v Import produktov.  

Bežná cena

price

 

Cena po zľave

actionPrice

 

Zľava začína dňa

actionFrom

Pôvodný formát DD.MM.YYYY H:MM:SS zmeňte na YYYY-MM-DD. 

Zľava končí dňa

actionUntil

Pôvodný formát DD.MM.YYYY H:MM:SS zmeňte na YYYY-MM-DD.

Sklad

stock

 

Obrázky

image

Vo WooCommerce sú obrázky v jednom políčku oddelené čiarkami. Každý obrázok je potrebné presunúť do vlastného políčka. Pridajte pre ne stĺpce pomenované image2image3 atď.

Nastavenie variant produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • WooCommerce zobrazuje varianty produktu s rovnakým menom, ako má materský produkt (stĺpec name).
 • V stĺpci Typ poznáte materský produkt podľa hodnoty variable.
 • Varianty poznáte podľa hodnoty variation.
 • Export z WooCommerce neumožňuje správny import variant do Shoptetu.
 • Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.
 • Ponechajte v tabuľke materský produkt.
 • Riadky s variantami odstráňte.
 • Tento postup opakujte pri každom tovare s variantami.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. mezera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú uvedené v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z WooCommerce importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľa zručne v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ich v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné u produktov nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shope

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01