Prevod dát z Fastcentriku do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z FastCentrik presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácie e-shopu pri niektorom z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z FastCentrik.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z FastCentrik je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z FastCentrik

 • Choďte do administrácie FastCentrik Nastavenia → Nastavenia nástrojov, zvoľte možnosť Importy a Exporty.
 • Zvoľte záložku Export dát vo formáte Excel, zaškrtnite možnosť Produkty, kategórie a parametre produktov.
 • Nakoniec kliknite na tlačidlo Exportovať.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.xls.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvorte si vyexportovaný súbor z FastCentrik.
 • Tabuľku uložte vo formáte *.xlsx, zvoľte ľubovoľlný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Prvý stĺpec InterniKod odstráňte z tabuľky tak, aby na prvom mieste bol stĺpec KodZbozi
 • Tento stĺpec premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálny znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec a pomenujte ho pairCode.
 • Z listu Rozšírené vlastnosti produktu skopírujte tieto stĺpce:
  • Zbozi.cz - označenie erotických ponúk,
  • Zbozi.cz - cena za preklik,
  • Zbozi.cz - nezobrazovať produkt,
  • Heureka - cena za preklik,
  • Heureka - neexportovať produkt,
  • Google - kód kategórie.
 • Vložte ich do listu Tovar tak, aby boli umiestnené hneď za posledným stĺpcom vpravo.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
FastcentrikShoptetPoznámka

KodTovaru

code

 

 

pairCode

 

MenoTovaru

name

 

KratkyPopis

shortDescription

 

Popis

description

 

Vyrobcovia

manufacturer

 

Vypnute

productVisibility

 

ZakladnaCena

price

 

CenaBezna

standardPrice

 

Mena

currency

 

DPH

percentVat

 

NaSklade

stock

 

EAN

ean

 

Jednotka

unit

 

KodDostupnosti

availabilityInStock

 

KodZaruky

warranty

 

Hmotnost

weight

 

HlavnyObrazok, DalsieObrazky

image

(URL k obrázku produktu. Pri importe ďalších obrázkov použite názvy stĺpcov image2, image3 atď.)

KodyAlternativnychTovarov

alternativeProduct

Pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec či stĺpce: alternativeProduct, alternativeProduct2, alternativeProduct3 atď.

KodySuvisiacichTovarov

relatedProduct

Pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec či stĺpce: relatedProduct, relatedProduct2, relatedProduct3 atd. 

Zbozi.cz - oznacenie erotickych ponuk

adult

Má iba hodnoty 0 a 1. 0 = bez obmedzenia. 1 = je iba pre dospelých.

Podľa toho upravte existujúce hodnoty.

Zbozi.cz - cena za preklik

zboziCpc

 

Zbozi.cz - nezobrazovat produkt

zboziHidden

 

Heureka - cena za preklik

heurekaCpc

 

Heureka - neexportovat produkt

heurekaHidden

 

Google - kod kategorie

googleCategoryId

 

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • FastCentrik zobrazuje varianty produktu v riadkoch nad sebou – najskôr je uvedený materský produkt, potom samotné varianty.
 • V stĺpci code ich poznáte tak, že varianty majú s materským produktom vždy počiatočnú časť kódu zhodnú, ale na konci obsahujú odlišnú príponu.
 • Export z FastCentrik neumožňuje správny import variant do Shoptetu.
 • Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.
 • Ponechajte v tabuľke materský produkt.
 • Riadky s variantami zmažte.
 • Tento postup opakujte u každého tovaru s variantami.

Nastavenie obrázkov

Pre správny export obrázkov je potrebné poznať ich kompletnú adresu umiestnenia (adresa URL). Tú však FastCentrik exportovať nevie. Je ale možné zistiť ju priamo z administrácie FastCentrik.

 • V administrácii otvorte zoznam produktov, Tovar → Produkty → Vše.
 • Kliknite na názov toho tovaru, ktorého obrázky prenášate.
 • V záložke Základné nájdete tabuľku Obrázky.
 • Kliknite na ikonku s tlačidlom Editovať.
 • Vyhľadajte obrázok priradený k produktu, kliknite naň pravým tlačidlom myšky a vyberte možnosť Zobraziť.
 • V novom paneli prehliadača sa otvorí váš obrázok.
 • V adresnej lište prehliadača je kompletná URL adresa umiestnenia vášho obrázku.
 • Skopírujte ju a vložte do správneho políčka v stĺpci image vo vašej tabuľke.
 • Pokiaľ je už políčko v tomto stĺpci obsadené, potom vložte adresu umiestnenia do políčka v stĺpčeku image2, resp. image3 atď.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. mezera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z FastCentrik importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

Dva spôsoby, ako to urobiť:

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Excele alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete len teraz začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať u všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01