Prevod dát z ByznysWebu do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zdarma

E-shop si k nám môžete z ByznysWebu presunúť úplne sami a zadarmo. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu  uzavierate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zdarma

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z ByznysWebu.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z ByznysWebu je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z ByznysWebu

 • Choďte do administrácie ByznysWebu, Nastavenia → Import / Export → Sprievodca.
 • Vyberte Export a kliknite na tlačidlo Ďalší.
 • Vyberte formát *.xlsx (MS Excel 2007) a kliknite na tlačidlo Ďalší.
 • Pre výber údajov ponechajte voľbu Produkty a kliknite na tlačidlo Ďalší.
 • Opäť ponechajte základne nastavenie a kliknite na tlačidlo Export data.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.xlsx.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvoríte si vyexportovaný súbor z ByznysWebu.
 • Prvý stĺpec import_code odstráňte z tabuľky, Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.
 • Stĺpec product_id premenujte na code.
 • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
 • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec a pomenujte jej pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
ByznyswebShoptetPoznámka

product_id

code

 

 

pairCode

 

title

name

 

title_tag

seoTitle

 

ean

ean

 

active

productVisibility

Exportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: 1 = visible; 0 = hidden

short

shortDescription

 

long

description

 

producer

manufacturer

 

description

metaDescription

 

unit_quantity

packageAmount

 

unit

MeasureUnitValue

 

price

price

 

price_before

standardPrice

 

tax

percentVat

 

unit

unit

 

weight

weight

 

Nastavenie variantov produktov

Export z ByznysWebu neumožňuje správny import variantov do Shoptetu. Exportuje varianty v samostatnom liste a iba ako prehľad cien, teda nepočíta s variantami, ktoré majú rovnakú cenu. Vo vyššie exportovanom súbore nájdete teda len materské produkty.

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exportu v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovar.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formátu *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvoríte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo nahor kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z ByznysWebu importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potreba vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptetu sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programu.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a prevediete úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produkte nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktov chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenia v administrácii e-shopu

 • Tuto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptetu iba začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01