Prevod dát z Shopion do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Shopionu presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Shopionu.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Shopionu je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Shopionu

 • Prejdite v administrácii Shopionu na Prehľad produktov.
 • Pomocou voľby Označiť všetky zaškrtnite produkty.
 • Z roletky vyberte voľbu Exportovať do CSV.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte CSV

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte CSV preveďte na formát XLSX, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Stĺpec Kód premenujte na codea presuňte ho na prú pozíciu v tabuľke.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Stĺpec id produktu premenujte na pairCode.
  • Všetky varianty jedného produktu musia mať v stĺpci pairCode rovnakú hodnotu.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce hárka.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
ShopionShoptetPoznámka
Kódcode 
ID produktuPaircode 
Názovname 
Popisdescription 
KategóriadefaultCategoryViac v Import kategórií. Pre účely importu je zvislú čiaru ("|") potrebné nahradiť za >.
Výrobcamanufacturer 
Variantvariant:hodnota Viac v Nastavenie variantov produktov.
MO cenaprice 
MO pôvodná cenastandardPrice 
VO cenapricelist:XX:priceViac v Nastavenie veľkoobchodného cenníku.
Nákupná cenapurchasePrice 
DPHpercentVat 
Kód výrobcupartNumber 
EANean 
Skladstock 
Hmotnosťweight 
Jednotkaunit 
Min. množstvominimumAmount 
Zárukawarranty 

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na hodnoty v stĺpci pairCode. Varianty jedného produktu spoznáte podľa rovnakej hodnoty.

 • Pre správne nahratie variantov je nutné: 

  • Všetky varianty jedného produktu musia mať rovnaký párovací kód.
  • V prípade, že vaše produkty varianty nemajú, ponechajte stĺpec pairCode prázdny.
  • PairCode môže obsahovať znaky 0–9 a A–Z. Nesmie obsahovať špeciálne znaky.
 • Shoptet pre produkt umožňuje použiť až tri rôzne parametre variantov (napr. Farba, Veľkosť a Pohlavie)

 • Každý parameter musí byť v súbore uvedený v samostatnom stĺpci. Vedľa stĺpca Variant vložte nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce hárka.

 • Novo vložený stĺpec pomenujte variant:hodnota, tj. napríklad variant:Farba.

 • Do tohto stĺpca prekopírujte všetky hodnoty, ktoré s farbou súvisia. Hodnoty je nutné vkladať v rovnakom riadku, odkiaľ ich kopírujete.

 • Postup opakujte, pokiaľ všetky hodnoty variantov nerozdelíte do vlastných stĺpcov podľa parametrov.

 • Viac o práci s variantami v Shoptete nájdete v článku Šablóny variantov.

Nastavenie veľkoobchodného cenníku

 • Pre import ďalšieho cenníku do Shoptetu je potrebný doplnok Veľkoobchod.
 • Podľa článku Veľkoobchod založte ďalší cenník.
 • Podľa návodu Export a import ďalších cenníkov zistite identifikátor nového cenníku.
 • Ten potom doplňte do názvu stĺpca pricelist:x:price, tj. napríklad pricelist:3:price.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce hárka.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte XLSX.

 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:

  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.

 • Vyberte záložku Import.

 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.

 • Ostatné možnosti ponechajte.

 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknete na tlačidlo Importovať.

 • Import sa automaticky dokončí.

 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Shopionu importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v časti Produkty → Prehlaď / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01