Spustenie e-shopu na vlastnej doméne

Pokiaľ máte svoju doménu vedenú u registrátora Websupport, môžete využiť pre presun vášho e-shopu na doménu rýchlejší a jednoduchší postup popísaný v článku Spustenie e-shopu na vlastnej doméne – Websupport.

Predpoklady pre spustenie

Než začnete so spustením e-shopu na vlastnej doméne, je potrebné splniť nasledujúce predpoklady:

 • Máte zvolenú doménu, na ktorej chcete svoj e-shop prevádzkovať. Doména môže obsahovať maximálne 63 znakov a musia byť bez diakritiky, napr. www.domena-eshopu.sk.
 • Túto zvolenú doménu máte zaregistrovanú. Pokiaľ ju nemáte, prečítajte si najskôr článok Registrácia domény.
 • U registrátora svojej domény máte prístup do administrácie domény, kde môžete potrebné nastavenia vykonať, popr. registrátor umožňuje potrebné zmeny vykonávať cez ich technickú podporu.
 • Máte u nás funkčný e-shop v ostrej verzii, tzn. vykonali ste už  objednávku služby Shoptet a e-shop v súčasnej dobe beží na adrese http://nejakecislo.myshoptet.com/.

Presun na doménu pomocou CNAME a A záznamu

Pokiaľ máte e-shop, ktorý už funguje na inej platforme, použite prosím návod v pomocníkovi Presun na doménu pri prechode od iného prevádzkovateľa e-shopu. Je možné ho využiť aj pri spustení vášho prvého e-shopu na doméne, v praxi je postup zhodný s postupom presunu domény používanej na inom riešení. 

Tento typ presunu sa používa v prípadoch, že chcete presun na doménu urýchliť alebo ponechať správu menných serverov u súčasného správcu. Ďalším dôvodom môže byť požiadavka pre aktívnu ochranu DNSSEC, ktorú nie je možné mať aktívnu, pokiaľ chcete previesť správu menných serverov pod nás. 

Je potrebné zmeniť: 

 • CNAME záznam: pre www.domena-eshopu.skna www.myshoptet.com,
 • A záznamu: pre domena-eshopu.sk na 185.64.219.37.

Vyššie uvedené údaje je potrebné zadať v administrácii registrátora vašej domény a po ich prepísaní (v rámci hodín) dokončiť presun na doménu v administrácii e-shopu. 

Pokiaľ si nie ste istí, kam údaje zadať, obráťte sa prosím na podporu vášho registrátora, ktorý vás nasmeruje. 

Špecifika:

 • Kompletný presun e-shopu na doménu je možné dokončiť v rámci hodiny.
 • Správa menných serverov zostáva pod súčasným administrátorom, ale menné servery je možné zmeniť dodatočne na naše (bez výpadku e-shopu).
 • V prípade, že chcete používať naše e-mailové schránky, je potrebné zmeniť aj MX záznamy na hodnoty MX záznamy s hodnotou mx1.myshoptet.com s prioritou 10mx2.myshoptet.com s prioritou 20.
 • Vždy (aj v prípade, že nepoužívate naše e-mailové schránky) je potrebné upraviť SPF záznam, aby obsahoval reťazec include:_spf.myshoptet.com.
 • Je potrebné nastaviť aj DKIM kľúč shoptet._domainkey ukazujúci na dkim.myshoptet.com.

Presun na doménu pomocou zmeny menných serverov

Zmena sady menných serverov alebo menných serverov trvá dlhšie (až 48 hodín). Tento spôsob odporúčame, pokiaľ ste zatiaľ neprevádzkovali e-shop na inej platforme a chcete mať správu e-shopu aj DNS záznamov na jednom mieste.

Prevod pomocou NSSET je technicky jednoduchší než zmena jednotlivých záznamov a máte istotu, že záznamy budete mať aj do budúcna nastavené vždy správne. 

Zmena pomocou NSSET je podporovaná iba pre domény s .CZ koncovkou. 

Pre zmenu NSSET postačí iba u existujúceho správcu domény: 

 • Pre NSSET zadať hodnotu SHOPTET.
 • V prípade zmeny menných serverov je potrebné zadať hodnoty:
  • ns1.myshoptet.com,
  • ns2.myshoptet.com.

Vyššie uvedené údaje je potrebné zadať v administrácii registrátora vašej domény a po ich prepísaní (najdlhšie do 48 hodín) dokončiť presun na doménu v administrácii e-shopu. 

Pokiaľ si nie ste istý, aké údaje, obráťte sa prosím na podporu vášho registrátora, ktorý vás nasmeruje. 

Vždy prosím skontrolujte u existujúceho administrátora domény, či pre doménu nemáte aktívne zabezpečenie pomocou DNSSEC. Pokiaľ áno, je potrebné ho deaktivovať. Na našej platforme nie je pri správe menných serverov podporovaný a presun nebude možné správne dokončiť. 

Špecifiká:

 • Nepoužívajte zmenu správy menných serverov pre presun e-shopu fungujúceho na inej platforme.
 • Zmena menných serverov môže trvať až 48 hodín. E-shop je behom tejto doby nedostupný a je potrebné vyčkať na dokončenie zmeny pre jeho spustenie.
 • Pri zmene menných serverov na naše budú správne nastavené jednotlivé záznamy vrátane SPF, DMARCu a DKIM kľúča.
 • Správa jednotlivých DNS záznamov potom jednoducho prebieha v administrácii e-shopu.

Pri presune e-shopu z číselnej domény e-shopu (napr. http://12345.myshoptet.com/) na doménu, ktorá je hosťovaná v Cloudflare a používa Orange Cloud (proxovanie DNS záznamov), je nutné proxovanie na niekoľko hodín pred a počas presunu vypnúť, aby bol prevod e-shopu na doménu správne dokončený.

Špecifiká spustenia e-shopu na subdoméne

Pokiaľ sa chystáte spustiť váš e-shop na subdoméne, napríklad subdomena-eshopu.domena.sk, pre tento prípad platia špecifiká, ktoré ho odlišujú od vyššie uvedeného postupu.

Špecifiká:

 • Subdoména sa presúva iba pomocou CNAME.
 • A záznam je treba nechať bez zmeny.
 • Nie je možné na Shoptet smerovať NS záznamy (ani pomocou NSSET) a nebude teda možné editovať DNS záznamy z administrácie vášho e-shopu.
 • Nie je  možné využívať naše e-mailové schránky.

Potrebné údaje

Pokiaľ si nie ste istí nastavením podľa vyššie uvedeného článku, stačí tento článok s tabuľkou hodnôt odoslať vášmu registrátorovi domény.

Sada menných serverov (NSSET)

SHOPTET

Jednotlivé menné servery

Primárny serverns1.myshoptet.com
Sekundárny serverns2.myshoptet.com

Doplňujúce údaje

PopisTyp záznamuHodnota
IP adresa serverov(domena-eshopu.cz)A185.64.219.37
Nasmerovanie domény (www.domena-eshopu.cz)CNAMEwww.myshoptet.com
Adresa pre e-mailyMXmx1.myshoptet.com (priorita 10)
Adresa pre e-mailyMXmx2.myshoptet.com (priorita 20)

Ako dokončím aktiváciu e-shopu v administrácii Shoptetu?

Potom, čo v správe vašej domény vykonáte zmenu, dokončite proces prevodu e-shopu na svoju doménu v sekcii Nastavenia → Hosting → Presun na doménu (obrázok 01). Tu do políčka vložte názov svojej domény. Názov zadávajte v tvare www.domena-eshopu.sk apod. V prípade subdomény zadajte tvar eshop.domena-eshopu.sk, nezadávajte do políčka tvar vrátane www. Po vyplnení kliknite na Pokračovať.

Obrázok 01
Obrázok 01

V druhom kroku dochádza ku kontrole DNS. V prípade, že máte DNS záznamy nastavené chybne, tento krok vás nepustí ďalej, pokým DNS záznamy v administrácii domény neupravíte na požadované hodnoty.

Ak do druhého kroku prejdete ihneď po úprave záznamov, skúste pred ďalšími úpravami počkať. V prípade zmene CNAME a A záznamu, by mala byť zmena viditeľná do hodiny. Po zmene menných serverov môže prepísanie správnych hodnôt trvať až 48 hodín, ale spravidla to býva skôr. 

Pokiaľ sú DNS v poriadku, pokračujte k poslednému kroku a presun potvrďte. Po 15 až 30 minútach bude obsah vášho e-shopu prevedený na doménu. Odporúčame zmazať po uplynutí tejto doby medzipamäť vášho prehliadača tlačidlami Ctrl + Shift + Delete alebo Ctrl + F5 (pre Windows), alebo Shift + Cmd + Delete (pre MacOS).

Pomocníci u vybraných registrátorov

Bližšie informácie o zmenách v administrácii u vášho prevádzkovateľa domény sa môžete dozvedieť priamo v pomocníkovi daného poskytovateľa. My sme pre vás pripravili zoznam tých najbežnejších.