Prevod dát z Eshop-rychle do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Eshop-rychle presunúť úplne sami a zadarmo. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tie sú preverené nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako váš zoznam produktov:

 1. Exportovať z Eshop-rychle.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Eshop-rychle je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Eshop-rychle

 • Idete do administrácie Eshop-rychle do sekcie E-shop → Import → Hromadný import produktov do eshopu.
 • Pri možnosti V CSV importe používať kódovanie zvoľte Windows-1250.
 • Kliknite na tlačidlo Vygenerovať aktuálne CSV súbory.
 • Kliknite na názov súboru s aktuálnym dátumom.
 • Automaticky vykonajte sťahovanie.
 • Do zložky s vašimi sťaženými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Prvý stĺpec s názvom ID odstráňte, Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.
 • Stĺpec A Kód výrobku premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Na miesto stĺpca B vložte nový stĺpec, Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
Eshop-rýchloShoptetPoznámka

Kod vyrobku

code

 

 

pairCode

 

Nazov vyrobku

name

 

Druhy nazov vyrobku

appendix

 

Popis vyrobku

description

 

Bezna cena

standardPrice

 

Nasa cena

price

 

Obrazok (pôvodná veľkosť)

image

Viac v Nastavení obrázkov.

Merna jednotka

unit

 

Obrazok 1

image2, image3 atď.

 

Pripojene produkty (oddelujte znakom "|")

relatedProduct

Pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec či stĺpce: relatedProduct, relatedProduct2, relatedProduct3 atď.

Novinka (1|0)

new

 

Skladom (pocet kusov)

stock

 

V akcii (1|0)

action

 

DPH (1|2|3|4|5)

percentVat

Viac v Nastavenia DPH.

Meno vyrobcu

manufacturer

 

EAN kod

ean

 

Tento produkt nezobrazovat v eshope

productVisibility

 

Hmotnost

weight

 

Doprava zadarmo

freeShipping

 

Neuplatnovat zlavovy kupon

applyDiscountCoupon

 

Strucny popis stranky (description)

metaDescription

 

Nazov stranky (title)

seoTitle

 

Nazov produktu pre feed (generovane automaticky)

xmlFeedName

 

MPN

partNumber

 

Parametre

textProperty

Více v Nastavení textových parametrů.

Zbozi.cz - max. cena prekliku

zboziCpc

 

Zbozi.cz - nezobrazovat ve feedu

zboziHidden

 
Zbozi.cz - max. cena prokliku (fulltext)zboziSearchCpc 
Zbozi.cz - CONDITIONitemConditionGrade 

Zbozi.cz - CONDITION_DESC

itemConditionDescription 

Heureka.cz - Max. cena prekliku

heurekaCpc 

Heureka.cz - nezobrazovat vo feede

heurekaHidden

 

Nastavenie variantov produktov

Export z Eshop-rychle neumožňuje správny import variantov do Shoptetu. Eshop-rýchlo exportuje varianty v samostatnom súbore a s materským produktom ich spojuje pomocou číselných kódov. Vo vyššie exportovanom súbore tak nájdete len materské produkty.

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe, alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.

Nastavenie obrázkov

Pre správny export obrázkov je potrebné poznať ich kompletnú adresu umiestnenia (adresa URL). Tú však Eshop-rychle exportovať nevie. Je ale možné ju zistiť priamo z vášho súčasného e-shopu.

V tabuľke máte v bunkách obrázkov iba časť URL – koniec celej adresy. Začiatok adresy je pre všetky obrázky z jedného e-shopu rovnaký. A práve ten je treba zistiť.

 • Otvorte si svoj e-shop v náhľade, ako ho vidia vaši zákazníci.
 • Nájdite ľubovoľný produkt s obrázkom a kliknite na detail.
 • Kliknite na obrázok produktu pravou stranou myši a vyberte možnosť Otvoriť obrázok na novej karte (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Skopírujte časť URL, ako je vyznačená na obrázku (vrátane lomítka).
 • Túto časť URL adresy vložte do každej bunky vo vašej tabuľke, ktorá obsahuje adresu obrázku, tak, aby adresa bola kompletná.
 • Príklad kompletnej adresy vidíte na obrázku 01.

Nastavenie textových parametrov

Eshop-rychle vyexportoval iba jeden stĺpec nazvaný Parametre, v ktorom sú popisné parametre každého produktu dohromady. V importe do Shoptetu môže byť v jednom stĺpci iba jeden textový parameter produktu.

 • Parametre sú v exporte z Eshop-rychle v tabuľke vždy oddelené skupinou znakov |-|.
 • Kliknite myšou na stĺpec tabuľky, ktorý sa nachádza vpravo od stĺpca Parametre.
 • Vyberte Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listov.
 • Stĺpec pomenujte textProperty.
 • Pokiaľ chcete vložiť ďalší textový parameter, vložte do tabuľky nový stĺpec.
 • Stĺpec pomenujte ako textProperty2 atď.
 • Postup opakujte pre každý ďalší textový parameter.
 • Budete potrebovať toľko stĺpcov, aký je maximálny počet parametrov na jednu bunku v stĺpci Parametre.
 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametru (napr. Farba) a Hodnota popisného parametru (napr. Oranžová), Vysvetlivku názvu parametru je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu.
 • Zvoľte pole textProperty.
 • Názov parametru a Hodnotu popisného parametru oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou (bez medzier).
 • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
 • Názvy a hodnoty parametrov pre jeden konkrétny produkt vkladajte do rovnakého riadku (obrázok 02).
 • Jeden stĺpec môže obsahovať textové parametre s rozdielnym názvom a rozdielnou hodnotou.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie DPH

 • Eshop-rychle má tri hodnoty v nastavení DPH:
  • 1 = 21 %,
  • 2 = 15 %,
  • 3 = 10 %,
  • 4 = 0 %,
  • 5 = 0 %.
 • Do stĺpca ku každému produktu priraďte výšku DPH obdobnú k pôvodným hodnotám (znak % vynechajte).

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Eshop-rychle importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ich v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú už pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete teraz len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Práca s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03