Prevod dát z Upgates do Shoptetu

Ako presunúť e-shop na Shoptet

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Upgates presunúť celkom sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Ti sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Upgates.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Upgates je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Upgates

 • Prejdite v administrácii Upgates na Produkty → Zoznam produktov.
 • V hornom menu kliknite na (...) Viac a zvoľte Export → Upgates - CSV.
 • Do počítača si uložte export produktov vo formáte CSV.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte CSV preveďte na formát XLSX, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Stĺpec [PRODUCT_CODE] premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01, teda názvy uvedené v stĺpci Upgates premenujte na názvy zo stĺpca Shoptet.
UpgatesShoptetPoznámka
[PRODUCT_CODE]code 
 pairCodeViac v Nastavenie variantov produktov
[ACTIVE_YN]productVisibility

Viac v Nastavenie viditeľnosti produktov

[NEW_YN]

newFlagActive

 

[NEW_FROM]

newFlagValidFrom

 

[NEW_TO]

newFlagValidUntil

 

[SPECIAL_YN]

actionFlagActive

 

[SPECIAL_FROM]

actionFlagValidFrom

 

[SPECIAL_TO]

actionFlagValidUntil

 

[TITLE]name 
[LONG_DESCRIPTION]description 
[SHORT_DESCRIPTION]shortDescription 
[SEO_TITLE]seoTitle 
[EAN]ean 
[MANUFACTURER]manufacturer 
[AVAILABILITY]availability 
[STOCK]stock 
[WEIGHT]weight 
[UNIT]unit 
[VAT]percentVat 
[CATEGORIES]defaultCategoryViac v Nastavenie kategórií
[IS_PRICES_WITH_VAT_YN]includingVat 
[PRICE_ORIGINAL „hodnota“]price 
[PRICE_SALE „hodnota“]actionPrice 
[PRICE_BUY]purchasePrice 
[PRICE_COMMON]standardPrice 
[IMAGES]defaultImage, image Viac v Nastavenie obrázkov
[PARAMETER „hodnota“]

variant:hodnota

 
[RELATED]

relatedProduct

Viac v Nastavenie súvisiacich produktov

[ALTERNATIVE]

alternativeProduct

Viac v Nastavenie alternatívnych produktov

[GIFTS]

gifts

 

[SETS]

setItem

Ak súprava obsahuje viacero položiek, používajú sa názvy stĺpcov setItem;setItem2;setItem3;...

Nastavenie variantov produktov

Ak máte v súbore obsiahnuté aj produkty s variantmi, tabuľku je potrebné upraviť:

 • V exportnom súbore z Upgates sú produkty s variantmi vedené vrátane tzv. kmeňových produktov, ktoré Shoptet nevyužíva. Z riadkov, v ktorých sú tieto kmeňové produkty uvedené, si skopírujte ich názov, ktorý sa nachádza v stĺpci name(alebo pôvodne [TITLE]) a vložte ho do ďalších riadkov, v ktorých sú uvedené varianty tohto produktu. Pôvodné riadky s kmeňovým produktom z tabuľky odstráňte.
 • Stĺpec [VARIANT_YN] premenujte na pairCode a v riadkoch, ktoré majú rovnaké kódy produktov v stĺpci code, uveďte zhodný párovací kód pre varianty. Hodnota pairCode je ľubovoľná, možno použiť znaky 0-9 a A-Z, ale nesmú obsahovať špeciálne znaky. Hodnotu "0" z ostatných buniek zmažte a ponechajte ich prázdne.
 • Unikátne kódy variantov uvedené v stĺpci [VARIANT_CODE]prekopírujte do rovnakého riadku v stĺpci code a pôvodný stĺpec s kódmi variantov ([VARIANT_CODE]) zmažte.

Nastavenie viditeľnosti produktov

Shoptet oproti Upgates ponúka pre produkty viac možností viditeľnosti.

 • Stĺpec [ACTIVE_YN] premenujte na productVisibility.
 • Do premenovaného stĺpca potom doplňte pre produkty jednu z hodnôt:
  • visible – produkt bude viditeľný bez obmedzení.
  • hidden – produkt bude skrytý.
  • blocked – produkt bude viditeľný, ale nebude ho možné zakúpiť.
  • showRegistered – produkt bude viditeľný iba pre registrovaných používateľov.
  • blockUnregistered – produkt bude môcť zakúpiť iba registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly – produkt bude viditeľný iba pre Pokladňu.
  • detailOnly – produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie však cez menu alebo vyhľadávanie e-shopu.

Nastavenie obrázkov

Export z Upgates obsahuje všetky obrázky v jednej bunke oddelené bodkočiarkou (;). Pre import do Shoptetu je potrebné, aby bol v každej bunke umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL).

 • Pre každú ďalšiu URL obrázku teda vložte vedľa stĺpca image nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Stĺpec pomenujte image2image3 atď. a skopírujte do nich vždy iba jeden obrázok (jednu URL adresu).

Nastavenie súvisiacich produktov

 • V Upgates sú pri každom produkte súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby bol v jednej bunke práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca relatedProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte relatedProduct2, relatedProduct3 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca relatedProducttak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Nastavenie alternatívnych produktov

 • V Upgates sú pri každom produkte alternatívne produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby v jednej bunke bol práve jeden kód alternatívneho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca alternativeProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte alternativeProduct1, alternativeProduct2 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca alternativeProduct tak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Nastavenie kategórií

 • Export z Upgates neumožňuje správny import kategórií do Shoptetu.
 • Kategórie bude potrebné nastaviť neskôr podľa návodu v článku Import kategórií alebo v administrácii Shoptetu podľa Kategórie produktov.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore úplne prázdne stĺpce. Nie sú tým myslené stĺpce, ktoré majú názov - najčastejšie ide napr. o stĺpec pairCode, v prípade že nepoužívate varianty produktov.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte XLSX.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Upgates importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01