Tarif, platby, faktúry a obchodné podmienky

Faktúry, nastavenie inkasa, zmenu frekvencie platieb, či zmenu tarify spravujete v administrácii v záložke Tarifa, platba a faktúry (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Ako zaplatiť výzvy k platbe

Platba výzvy k platbe on-line

Jednou z možností platby je inkaso (obrázok 02). Ide o najjednoduchší spôsob platby. Úhradou výzvy k platbe vašou platobnou kartou on-line sa inkaso samo aktivuje. V prípade, že platíte kartou a inkaso ešte aktívne nemáte, je potrebné si ho aktivovať.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi Inkaso z platobnej karty.

Obrázok 02
Obrázok 02

Faktúry môžete tiež zaplatiť on-line priamo z administrácie (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Platba výzvy k platbe prevodom na účet

Číslo účtu:
IBAN: SK9811110000001477824001   SWIFT: UNCRSKBX

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol. Každá výzva k platbe má svoj unikátny variabilný symbol, na základe ktorého je platba spárovaná. 

Spracovanie platieb a dokladov

Shoptet spracováva vaše platby a doklady pre CZ, SK a HU projekty každý deň v tomto poradí:

  • 10:00 – vystavenie výziev k platbe pre Shoptet.cz, Shoptet.sk a Shoptet.hu
  • 10:15 – spracovanie inkasných platieb pre Shoptet.cz, Shoptet.sk a Shoptet.hu

Spracovanie platieb prebieha 2x denne, o 10:00 a o 22:00. Daňové doklady pre projekty Shoptet.sk vystavujeme nasledujúci pracovný deň po prijatí platby.

Prehľad a stiahnutie faktúr

Pod záložkou Faktúry nájdete prehľad všetkých faktúr, ich hodnoty, dátum vystavenia a splatnosti.

Všetky výzvy k platbe a daňové doklady si môžete stiahnuť vo formáte *.pdf (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Fakturačný deň

Číslo od 1 do 31 udáva fakturačný deň, ku ktorému sú fakturované všetky paušály na projekte. Fakturačný deň udáva, aký deň v mesiaci začína nový fakturačný mesiac. Nejedná sa o dátum vystavenia faktúry. Ten môže byť rôzny v závislosti na tom, kedy sa výzva k platbe uhradí.

Pravidelná fakturácia prebieha 14 dní pred fakturačným dňom. Výzva k platbe sa vystavuje vždy nasledujúce dopoludnie.

Pokiaľ bude mať projekt fakturačný deň 18. a budeme vám vystavovať faktúru na september, výzva k platbe sa vystaví na obdobie od 18. septembra do 17. októbra. Projekt môže mať fakturačný aj prvý deň v mesiaci, v takom prípade sa budú služby fakturovať vždy od prvého, do posledného dňa v mesiaci. To je prípad aj všetkých klientov Shoptetu, ktorí si objednali e-shop pred dátumom 26.10.2012. Novším projektom sa fakturačný deň automaticky nastaví podľa dátumu spustenia e-shopu.

Splatnosť výziev k platbe

Splatnosť prvej Shoptetom vystavenej výzvy k platbe je 7 dní. Každá ďalšia má splatnosť 14 dní.

Pokiaľ nebude výzva k platbe zaplatená v termíne splatnosti, budeme platbu pripomínať emailom na vami zadaný fakturačný email. Prvú upomienku zasielame dva dni po splatnosti, druhú štyri dni po splatnosti, tretiu upomienku posielame po šestnástich dňoch od splatnosti. Posledná štvrtá upomienka platby prichádza po mesiaci od dátumu splatnosti.

Spolu s treťou upomienkou je účtovaná zmluvná pokuta v hodnote 8 €, so štvrtou upomienkou je účtovaná pokuta 14 €. Okrem upomienky emailom odosielame spolu s druhou a štvrtou upomienkou SMS upomienku na vami zadaný kontaktný telefón.

Odpovedajúca výzva k platbe s upomienkou sa automaticky vystaví deň po odoslaní upomienky elektronickej.

Pokiaľ ste si istí, že ste výzvu k platbe zaplatili, kontaktujte nás na info@shoptet.sk. Mohla nastať chyba alebo preklep v platbe. Platbu dohľadáme.

Zmena tarify a frekvencie platieb

Po kliknutí na tlačidlo (obrázok 05) si priamo v administrácii môžete zvoliť vašu tarifu. Vybrať si môžete taktiež frekvenciu platieb za e-shop: mesačne, raz za rok (zľava 4 %), alebo raz za dva roky (zľava 10 %).

Pokiaľ chcete fakturačné obdobie upraviť inak, ako je uvedené vyššie, napíšte nám na info@shoptet.sk.

Zmena tarify sa prejaví okamžite. Akonáhle zmenu spracujeme aj po fakturačnej stránke, pošleme vám potvrdenie.

Obrázok 05
Obrázok 05

Zmena fakturačného emailu

Email, na ktorý vám budeme zasielať faktúry, si nastavíte v administrácii v Nastavenie → Základné nastavenie → Nastavenie obchodu, sekcia Fakturačné údaje (obrázok 06).

Fakturačný email by nemal byť vytvorený u nás v administrácii a nemal by byť zviazaný ani s vašou doménou. Viac informácií nájdete v článku Nastavenie obchodu.

Obrázok 06
Obrázok 06

Prístup k faktúram pre tretie osoby

Pokiaľ dávate svoje faktúry spracovávať tretím osobám (napríklad účtovníkovi), nemusíte ich preposielať ručne. Vytvorte pre nich samostatný prístup do vašej administrácie v Nastavenie → Administrácia → Správcovia obchodu a v sekcii Práva užívateľa im umožnite prístup iba k faktúram (Môj Shoptet → Tarifa, platba a faktúry).

Obchodné podmienky

Pred objednaním ostrej verzie e-shopu odporúčame prečítať si naše Obchodné podmienky.

Pozrite si aj náš cenník taríf a doplnkov