Prevod dát z Shopify do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Shopify presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Shopify.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Shopify ide exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Shopify

 • V administrácii Shopify navštívte Products → All products (obrázok 01).
 • Pre export kliknite na tlačidlo Export.
  • V základe je nastavený export všetkých produktov.
  • Môžete vybrať len niektoré produkty kliknutím na zaškrtávacie pole vľavo od fotografie produktu.
 • Exportovaný súbor je vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca A nový stĺpec cez Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu. A pomenujte ho code.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec cez Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu. Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Výsledok by mal vyzerať ako na obrázku 02.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
ShopifyShoptet

 

code

 

pairCode

Title

name

Option1 Value

variant:hodnota

Published

productVisibility

Body (HTML)

description

SEO Description

metaDescription

Variant Price

price

Variant Compare At Price

standardPrice

Cost per item

purchasePrice

Variant Inventory Qty

stock

Variant Inventory Policy

negativeAmount

Variant Barcode

ean

Variant SKU

serialNumber

Variant Weight Unit

unit

Variant Grams

weight

Image Src

image

Variant Image

image2

Image Alt Text

imageDesc

Tags

textProperty

SEO Title

seoTitle

SEO description

metaDescription

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • V stĺpci pairCode vyplňte kód variant.
  • Varianty jedného produktu musia mať všetky rovnaký kód.
  • Môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z, nesmie obsahovať špeciálne znaky.
 • V stĺpci name vyplňte názov každej varianty produktu.
 • Varianty produktov majú rôzne parametre a v Shoptete môžu byť nakombinované maximálne tri parametre pre jeden produkt.
 • Názov parametru nájdete v stĺpci Option1 Name (napr. Farba).
 • Choďte do vedľajšieho stĺpca variant:hodnota (pôvodně Option1 Value) a premenujte ho na variant:Farba.
 • Do riadku k variantom napíšte, ktorá z variant je napr. modrá alebo červená.
 • Rovnaký postup opakujte pre stĺpec Option2 Name, tam nájdete názov parametru.
 • Choďte do vedľajšieho stĺpcu Option2 Value a premenujte ho na variant:názovparametru.
 • Tento postup opakujte u každého tovaru s variantami.
 • Nezabudnite, že každý variant musí mať vlastné:
  • Sériové číslo (serialNumber).
  • EAN kód (ean).

Nastavenie textových parametrov

Textové parametre popisujú nejaké vlastnosti produktu. Stĺpec tabuľky obsahujúci textové parametre je teraz nazvaný ako textProperty (pôvodne Tags). Shopify vyexportovalo iba jeden taký stĺpec. Pokiaľ chcete pri produktoch viac textových parametrov, vložte pre každý z nich jeden nový stĺpec.

 • Kliknite myšou na stĺpec tabuľky, ktorý sa nachádza vpravo od stĺpca textProperty.
 • Vyberte Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Stĺpce pomenujte textProperty2.
 • Postup opakujte pre každý nový textový parameter.
 • Prezrite si obrázok 03.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametru (napr. Farba) a Hodnota deskriptívneho parametru (napr. Oranžová), Vysvetlivku názvu parametru je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu.
 • Zvoľte pole textProperty.
 • Názov parametru a Hodnotu popisného parametru oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou (bez medzier) (obrázok 04).
 • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
Obrázok 02
Obrázok 02
 • V prípade produktu s variantami vyplňte textProperty pre každú variantu.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvoríte tabuľku, ktorou ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo nahor kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Shopify importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a prevediete úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú u už existujúcich produktov chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod naleznete v článku Import produktov.

2. Nastavenia v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať u všetkých práve označených produktoch (obrázok 05).
Obrázok 03
Obrázok 03