Prevod dát z Webareal do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zdarma

E-shop si k nám môžete z Webareal presunúť úplne sami a zdarma. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vorped dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zdarma

V 3 krokoch si ukážeme, ako váš zoznam produktov:

 1. Exportovať z Webareal.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z  Webarealu je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Webareal

 • Choďte do administrácie Webareal a prejdite do sekcie E-shop → Import → Hromadný import produktov do eshopu.
 • U možnosti V CSV importu používať kódovanie zvoľte Windows-1250.
 • Kliknite na tlačidlo Vygenerovať aktuálne CSV súbory.
 • Kliknite na názov súboru s aktuálnym dátumom.
 • Automaticky prebehne sťahovanie.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvoríte si prevedený súbor.
 • Prvý stĺpec s názvom ID odstráňte.
 • Stĺpec A Kód výrobku premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Na miesto stĺpca B vložte nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie  stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
WebarealShoptetPoznámka

Kod výrobku

code

 

 

pairCode

 

Názov výrobku

name

 

Druhý názov výrobku

appendix

 

Popis výrobku

description

 

Meno výrobcu

manufacturer

 

Názov stránky

seoTitle

 

Stručný popis stránky (description)

metaDescription

 

Naša cena

price

 

Bežná cena

standardPrice

 

DPH

 percentVat

Hodnoty 1,2,3 je potrebné nahradiť hodnotou percentuálnej sadzby dane (tj. napríklad 20, 10 atď.)

Neuplatňovať zľavový kúpon

applyDiscountCoupon

 

Novinka (1|0)

newFlagActive

 

Minimálne k objednaniu

minimumAmount

 

Doprava zadarmo

freeShipping

 

Skladom (počet kusov)

stock

 

EAN kód

ean

 

MPN

partNumber

 

Merná jednotka

unit

 

Hmotnosť

weight

 

Pripojene produkty (oddeľujte znakom "|")

relatedProduct

Pre viac produktov je potrebné pridať stĺpec či stĺpce: relatedProduct, relatedProduct2, relatedProduct3 atď.

Obrázok (puvodni velikost)

image

Viac v Nastavení obrázkov.

Obrázok 1, Obrázok2 atd.

Image2, image3 atď.

 

Zbozi.cz - max. cena prekliku

zboziCpc

 

Zbozi.cz - zobraziť na profilu firmy.cz

firmyCz

 

Nastavenia variantov produktov

Export z Webareal neumožňuje správny import variantov do Shoptetu. Webareal exportuje varianty v samostatnom súbore a s materským produktom ich spojuje pomocou väzobných čísel. Vo vyššie exportovanom súbore tak nájdete len materské produkty.

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe, alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.

Nastavenia obrázkov

Pre správny export obrázkov je potrebné poznať ich kompletnú adresu umiestnenia (adresa URL). Tu však Webareal exportovať nevie. Je ale možné zistiť ju priamo  z administrácie Webarealu.

 • V administrácii otvoríte zoznam produktov, E-shop → Produkty → Produkty.
 • Kliknete na názov toho tovaru, ktorého obrázky prenášate.
 • V záložke Základní údaje kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši.
 • Kliknite na možnosť Kopírovať adresu obrázku.
 • Adresu vložte do správneho políčka v stĺpci image vo vašej tabuľke.
 • Ďalšie obrázky súvisiace s produktom vkladajte do stĺpcu image2, resp. image3 atď.

Pokračujeme

 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exportu v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov→ Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.
 • Z tabuľky odstráňte všetky listy, okrem listu nazvaného Tovaru.
 • Na názov listu kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Odstrániť.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
 • Otvoríte tabuľku, ktorou ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
 • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
 • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnete prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknete na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Webarealu importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptetu sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre používateľov zručne v Excele alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné u produktov nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú u už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácií e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad /Zľavy/ Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, keď niektoré vlastnosti môžete editovať u všetkých práve označených produktov (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01