Záhlavie e-shopu

Úpravu záhlavia vášho e-shopu nájdete pod záložkou Vzhľad a Obsah → Editor

Pokiaľ si chcete vytvárať či nahrávať vlastné obrázky, odporúčame sa pozrieť do pomocníka Rozmery bannerov, loga a záhlavia na šablónach.

V prípade, že nevyužijete možnosť nahrať logo, zobrazí sa vám v záhlaví e-shopu text. Jedná sa o Názov obchodu a Podtitul obchodu, ktoré zadávate v administrácií v Nastavenia → Základné nastavenia → Nastavenie obchodu.

Šablóny novej generácie

Záhlavie novších šablón umožňuje úpravu vzhľadu pomocou týchto možností: Obrázok na pozadí, Logo a Farba záhlavia. Farba záhlavia ovplyvňuje na desktope pozadie menu a pre mobilnú verziu farebnosť celej hlavičky. 

Obrázky je možné nahrať cez voľbu Nahrať (obrázok 01). Farbu záhlavia si potom môžete zvoliť z paletky, prípadne použiť vlastný hexadecimálny kód farby. 

Obrázok 01
Obrázok 01

Šablóny, ktorým skončila podpora

Staršie šablóny môžete používať rovnakým spôsobom ako šablóny z najnovšej generácie. Jedná sa o šablóny Echo, Soul, Rock a Pop. 

U týchto šablón máte tri možnosti nahrania obrázkov do záhlavia: Obrázok na pozadie, Obrázok a Logo. Oproti novším šablónam tu nie je možnosť zmeny Farby záhlavia. Nové obrázky pridáte kliknutím na tlačidlo Nahrať (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Ako prekryť zobrazenie textu v záhlaví? Je potrebné nahrať logo, aby sa text stratil. Pokiaľ však už máte celé záhlavie pripravené a nechcete nahrávať žiaden obrázok, postačí nahrať priehľadný obdĺžnik. Bude tak zachovaný aj preklik na úvodnú stránku.

Ako prehrať už nahrané pozadie v záhlaví? Keďže v tomto prípade nie je možné použiť zmazanie cez krížik v rohu obrázka, ako je tomu u loga, je potrebné nahrať napríklad biely obdĺžnik. Tým sa obrázok premaže a môžete vytvárať znovu.