Automatické importy produktov

S doplnkom Automatické importy produktov získate užitočný nástroj pre aktualizáciu dát pomocou XML feedu. Môžete ľahko prepojiť svoj e-shop s dodávateľom alebo viac vašich e-shopov navzájom. Nebudete musieť strážiť zmeny na sklade a v cenách. Doplnok všetko aktualizuje za vás. 

S výberom a objednaním doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Pomocou aktualizačných importov je možné aktualizovať informácie ako je Sklad, Dostupnosť alebo Cena. Máte k dispozícii 16 rôznych časových okien, ktoré môžete využiť pre naplánovanie aktualizácií medzi jednotlivými feedami v rámci jedného dňa (tu sú maximálne početnosti aktualizácií rozlíšené podľa vašich taríf= 1x Free, Basic, 3x Business, 6x Profi a až 16x pri tarife Enterprise).

Úplný automatický import prebieha jedenkrát denne, je možné vybrať z 8 časových okien.

Manuálne spustenie importu je určené len pre "krízové" prípady a je možné ho spustiť 6x do mesiaca.

Čo sú automatické importy produktov?

Jedná sa o možnosť aktualizácie produktov za pomoci *.xml súboru, z ktorého si bude systém v danom časovom horizonte sťahovať informácie. Súbor teda musí byť umiestnený niekde na internete.

Môžete takto aktualizovať svoje produkty jednoduchšie bez nutnosti nahrávať ich cez manuálny import dát. Ďalej je možné nastaviť, aké hodnoty sa majú aktualizovať, napríklad len počet kusov skladom priamo podľa dodávateľa.

Súbor (feed) v *.xml formáte musí byť validný. To znamená, že jeho štruktúra musí byť podľa špecifikácie Relax NG. Viac informácií o validácii nájdete v pomocníkovi XML Validácia, vrátane postupu pre prípad, kedy *.xml súbor validáciou neprejde.

Rozlišujeme medzi úplným importom (ktorý prebieha 1x denne medzi 00:00 až 07:00) a aktualizačnými importmi (medzi 08:00 a 23:00). Obi dva importy používajú rovnaký dodávateľský XML feed, ale aktualizačný import aktualizuje iba niektoré vlastnosti a iba u existujúcich produktov.

Pre aktualizácie skladu, ktoré je potrebné vykonať častejšie ako 1x denne, slúžia aktualizačné importy, tých môže byť až 16 v najvyššom tarife Enterprise. Hodnota daná tarifou sa vzťahuje na všetky automatické importy dohromady.

TarifaPočet dostupných aktualizácií
Free, Basic, Start, Lite1x
Business3x
Profi6x
Enterprise16x

S aktualizáciou tovaru od dodávateľov vám pomôže doplnok NapojSe. Nebudete musieť importovať produkty od každého dodávateľa zvlášť. NapojSe vám ich zlúči do jedného súboru a zvládne ešte omnoho viac.

Frontové spracovanie

Spracovanie oboch typov importov je realizované pomocou rady úloh. To znamená, že požiadavka na import (úplný aj aktualizačný) je vložená podľa nastavení užívateľa do rady k spracovaniu vo vybranom čase (slot). To samozrejme negarantuje čas spustenia. Úlohy z rady sú spracovávané niekoľkými súbežne bežiacimi procesmi, ich počet sa behom dňa môže meniť. Môže sa teda stať, že úplné importy naplánované na 01:00 prebehnú až okolo 3:00.

Pridanie nového importu

Automatické importy produktov sa nachádzajú v sekcii Produkty → Automatické importy (obrázok 01). Pokiaľ nemáte pridaný žiadny automatický import, použite tlačidlo Pridať import. Jednotlivé importy sa vám budú potom zobrazovať v tabuľke a je ich možné pridať neobmedzené množstvo.

Obrázok 01
Obrázok 01

Pri novom importe je potrebné vyplniť štyri hodnoty (obrázok 02):

 • Meno: pomenovanie, aby ste od seba importy boli schopný odlíšiť.
 • Import kód: unikátny kód, podľa ktorého automatický import pozná, ktoré produkty boli vytvorené či aktualizované. Hodnota je čisto na vás, ale je potrebné, aby nebola použitá u ostatných automatických importov.
 • Typ dodávateľa: štandardne Shoptet.
 • Predvolený dodávateľ: pokiaľ produkty nemajú vo feede uvedeného dodávateľa, k produktom bude doplnený zvolený dodávateľ.
 • URL adresa XML feedu: uvádzajte URL adresu vášho *.xml súboru, ten musí byť validný. Validácia sa vykonáva v detaile importu, budete teda prípadne upozornený, pokiaľ nebude možné *.xml súbor nahrať.
Obrázok 02
Obrázok 02

Feed je potrebné najskôr validovať. Vykonáte to jednoducho v detaile jednotlivých importov, pomocou rovnomenného tlačidla (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Základné nastavenia

 • Meno: názov importu pre odlíšenie.
 • Import kód: unikátny kód, podľa ktorého automatický import vie, ktoré produkty ním boli vytvorené či aktualizované. Hodnota je čisto na vás, ale v rámci ostatných automatických importov musí byť unikátny.
 • Typ dodávateľa: štandardne Shoptet.
 • Predvolený dodávateľ: pokiaľ produkty nemajú vo feede uvedeného dodávateľa, k produktom bude doplnený zvolený dodávateľ.
 • URL adresa XML feedu: uvádzajte URL adresu vášho *.xml súboru, ten musí byť validný. Feed však ešte prejde kontrolou, budete teda prípadne upozornený, pokiaľ nebude možné *.xml súbor nahrať.
Obrázok 04
Obrázok 04
 • Tlačidlo Uložiť: má rovnakú funkciu, ako inde v administrácii, ukladá zmenené hodnoty na stránke.
 • Tlačidlo Spustiť manuálne: táto možnosť je dostupná iba 6x za mesiac a slúži ako záloha, pokiaľ potrebujete vykonať import produktov ihneď, napríklad kvôli chybným dátam.
 • Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť: spúšťa či vypína automatickú aktualizáciu, môžete teda sťahovanie súboru kedykoľvek prerušiť.
 • Tlačidlo Zmazať: odoberie daný automatický import.

Nastavenie importu

 • Párovať produkty podľa: tu je možné, vybrať podľa akej hodnoty sa majú produkty aktualizovať, na výber sú dve možnosti: Kód produktu / EAN kód.
 • Cenový koeficient: toto pole je určené, pokiaľ chcete navýšiť cenu, ktorá je posielaná v súbore, je možné ju navýšiť, ale aj znížiť. Hodnota sa potom zadáva pomocou desatinnej čiarky, predvolená hodnota je 1, ktorá odpovedá hodnote 100%. Pokiaľ budete chcieť nastaviť napríklad ceny o 10% drahšie, stačí do tohto poľa uviesť 1,1.
 • Predvolený sklad: sklad v ktorom sa bude aktualizovať skladové množstvo tovaru v prípade, že e-shop využíva viac skladov a konkrétne sklady v importovanom feede nie sú definované
 • Produkty chýbajúce vo feede: určujete, čo sa má stať s produktami, ktoré sa v súbore už nevyskytujú (napríklad produkty, ktoré dodávateľ už neponúka). Sú tu štyri možnosti: Ponechať nezmenené / Zmazať produkt / Skryť produkt / Nezobrazovať v navigácii e-shopu.
 • Aktualizovať produkty: nastavujete, ktoré produkty sa majú aktualizovať: Všetky / len nové / iba existujúce.
 • Zahrnúť do kategórie: do tohto políčka sa uvádza názov kategórie, do ktorej sa budú nahrávať nové produkty zo súboru. Voľbu nastavujete v prípade, že sú v súbore uvedené iné kategórie, než potrebujete. Aby nedochádzalo k prepisovaniu kategórií, je potrebné pre úplný import ponechať voľbu aktualizácie kategórií neaktívnu.

Rozvrh

Nejde nastaviť viac importov na rovnaké hodiny, pokiaľ teda chcete aktualizovať dva a viac importov, je potrebné vyberať z iných dostupných hodín.

Na tejto záložke sa určuje, kedy sa má automatický import aktualizovať, nech už ide o kompletný alebo o aktualizačný (obrázok 05).

 • Rozvrh úplného importu: môžete aktualizáciou vypnúť (prvá hodnota vo výbere) alebo nastaviť čas aktualizácie, sú tu k dispozícii časy 00:0007:00 a to po každej hodine. Import sa teda vykonáva iba jedenkrát denne.
 • Rozvrh aktualizačného importu: na výber sú tu ostatné hodiny, teda od 08:00 do 23:00, a je možné ich nastaviť na častejšie aktualizácie. Maximálny počet sa môže líšiť podľa vašej tarify, kde napríklad u tarify Enterprise ho môžete nastaviť až na 16x za deň (možnosti aktualizácií sú rozlíšené tarifovo = 1x Free, Basic, Start, Lite, 3x Business, 6x Profi a až 16x Enterprise). Táto hodnota je však spoločná pre všetky feedy, teda napr. u troch automatických importov to budú 4 časové "okná" využiteľné pre jednotlivé aktualizácie (v prípade, že chcete robiť aktualizácie rovnomerne pre všetky 3 feedy).
Obrázok 05
Obrázok 05

Položky importu

Jedná sa o nastavenie, z akých elementov má systém sťahovať informácie a tie aktualizovať pri produktoch, pokiaľ ide o nový produkt v súbore, prvotne sa nahrajú všetky údaje uvedené v *.xml súbore, až potom sa bude aktualizovať podľa tohto nastavenia.

Povinné hodnoty pre nové produkty sú rovnaké ako v prípade ručných importov. Pre založenie produktov je nutné v súbore uviesť kód, meno produktu a jeho cenu.

 • Úplný import: prebieha iba jedenkrát denne a je tu možné vybrať zo všetkých možností.
 • Aktualizačný import: prebieha viackrát denne v závislosti od tarify. Vybrať môžete iba z niektorých možností, kvôli rýchlosti aktualizácie.

Externé ID

Táto značka (EXTERNAL_ID), resp. jej hodnota, pomáha spárovať varianty s konkrétnym produktom. Pri jej použití odpadá nutnosť v súbore *.xml uvádzať vždy ostatné varianty. Políčko môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z.

Medzi položkami automatických importov sa nenachádza, aktualizuje sa vždy, pokiaľ je v tomto políčku uvedená hodnota.

Tabuľka položiek Úplného importu

Súbor (feed) vo formáte *.xml musí byť validný. To znamená, že jeho štruktúra musí byť podľa špecifikácie Relax NG. Viac informácií o validácii nájdete v pomocníkovi XML Validácia, vrátane postupu pre prípad, keď *.xml súbor validáciou neprejde. V tabuľke nižšie je uvedený iba zoznam elementov.

Názov poľaNázov elementu v XML feeduVysvetlenie
KódCODEKód produktu či varianty. Medzi voliteľnými políčkami k aktualizácii sa nenachádza. Párujú sa podľa neho produkty pri automatickom importe.
NázovNAMENázov produktu.
Doplnok k názvuAPPENDIXDoplnok názvu produktu. Ide do neho prepisovať akčné ponuky a darčeky, viac informácií nájdete v článku Doplnok produktu a darčeky.
URLURL

URL adresa, na ktorej sa produkt nachádza. Pokiaľ je voľba aktívna dochádza k zmene URL adries podľa názvu produktu. Pri zmene URL adresy je automaticky založené presmerovanie z pôvodnej URL adresy. Pokiaľ voľba aktívna nie je, URL adresa sa pri zmene názvu produktu nemení. 

DodávateľSUPPLIERDodávateľ produktu. Aj keď feed od dodávateľa neobsahuje túto značku, môžete dodávateľa k produktu pridať v detaile produktu na e-shope. Systém od tej chvíle bude túto značku evidovať v importe.
Kód výrobcuEXTERNAL_CODEKód výrobcu produktu alebo varianty.
EANEANEAN kód produktu. Produkty pri automatickom importe je možné rovnako podľa EAN kódu párovať.
PLUPLUPLU (kód pre dohľadanie ceny) produktu alebo varianty.
Číslo výrobkuPRODUCT_NUMBERČíslo produktu alebo varianty.
Sériové čísloSERIAL_NUMBERSériové číslo produktu alebo varianty.
Číslo dielu výrobcu (MPN)PART_NUMBERČíslo dielu výrobcu (MPN) pri produkte alebo variante.
SadySET_ITEMSSlúžia pre zoznam jednotlivých položiek sady. Pre správne nahranie je treba ako Druh položky (ITEM_TYPE) uviesť hodnotu set
CenaPRICE / PRICE_VATCena produktu - je možné odlíšiť, či je cena bez DPH (PRICE), alebo vrátane DPH (PRICE_VAT). Voliteľne môžete v elemente VAT špecifikovať výšku sadzby DPH pri produktoch.
Akciová cenaACTION_PRICEAkciová cena produktu, ktorá sa zobrazuje namiesto predajnej ceny. 
Nákupná cenaPURCHASE_PRICENákupná cena produktu, z nej sa následne vypočítava marža a zisk.
Štandardná cenaSTANDARD_PRICEPôvodná cena produktu, v prípade, že je vyplnená, na e-shope sa zobrazuje rozdiel pôvodnej a súčasnej ceny.
Desatinné miesto DECIMAL_COUNTDefinuje počet možných desatinných miest pre produkt. Využitie pre položky predávané na váhu alebo po metroch. 
SkladSTOCKNadradený tag, pre počet kusov, minimálne a maximálne objednateľné množstvo.
Krátky popisSHORT_DESCRIPTIONKrátky popis produktu, je možné uvádzať vrátane html značiek.
JednotkaUNITUrčuje, v akej jednotke je produkt uvedený, predvolené sú kusy.
ViditeľnosťVISIBILITYSkrývanie a zobrazovanie produktu – hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je predvolený stav, produkt bude vidieť. Ďalšie možné hodnoty: blocked – zakáže objednanie produktu; showRegistered – produkt je viditeľný iba pre registrovaných užiíateľov; blockUnregistered – produkt nejde zakúpiť, pokiaľ zákazník nie je registrovaný; cashDeskOnly – zobraziť iba na pokladni; detailOnly – nezobrazovať v navigácii e-shopu.
ZárukaWARRANTYDefinuje záruku produktu, čo je uvedené v tagu, to sa zobrazí na e-shope.
Stav tovaru ITEM_CONDITION > GRADEInformácie o stave bazárového tovaru určené pre Zboží.cz. Povolené hodnoty sú used - použité; refurbished - repasované; open_box - rozbalené. Patrí do tagu ITEM_CONDITION.
Popis stavu ITEM_CONDITION > DESCRIPTIONInformácie o stave bazárového tovaru určené pre Zboží.cz. Podrobnejší popis stavu produktu. Neslúži pre popis produktu. Patrí do tagu ITEM_CONDITION.
Hmotnosť LOGISTIC > WEIGHTUrčuje, váhu produktu, jednotky sú nastavené na kg.
Šírka LOGISTIC > WIDTHŠírka balenia.
Výška LOGISTIC > HEIGHTVýška balenia.
Dĺžka LOGISTIC > DEPTHDĺžka balenia.
MenaCURRENCYMena v medzinárodnom formáte (CZK, EUR atď.).
KategóriaCATEGORYUrčuje, do akej kategórie produkt patrí, môže byť použitý viackrát. Pokiaľ prenášate produkty do svojej kategórie, je potrebné toto z aktualizácie vylúčiť.
PopisDESCRIPTIONPodrobný popis produktu, môže obsahovať aj html značky. Maximálny počet povolených znakov 32767.
PríznakyFLAGS Akcie, Tip, Novinka sú tri príznaky, ktoré je k produktu možné priradiť.
Doprava zadarmoFREE_SHIPPINGPríznak doprava zadarmo má vplyv na cenu dopravy.
ObrázkyIMAGESObrázok musí byť nahraný niekde na internete a mať svoju URL adresu, aby sa v poriadku preniesol na e-shop.
Informačné parametreINFORMATION_PARAMETERSJedná sa o parametre pre filtrovanie, pomocou ktorých je možné vytvoriť parametrický filter.
ParametrePARAMETERSVarianty produktu, je možné uvádzať až 3 rôzne hodnoty variant.
VlastnostiTEXT_PROPERTIESPopisné parametre, tu zadávate informácie o produkte (materiál, farba, atď).
Druh položkyITEM_TYPEUrčuje či sa jedná o produkt, bazárový produkt, sadu alebo službu. Hodnoty sú product, bazaar, set, service.
VýrobcaMANUFACTURERVýrobca (značka) produktu.
Maximálne množstvoMAXIMAL_AMOUNTMaximálny počet kusov, do koľko je možné produkt objednať, patrí do tagu STOCK.
Minimálne množstvoMINIMAL_AMOUNTMinimálny počet kusov, od koľko je možné produkt objednať, patrí do tagu STOCK.
Nákup do mínusuNEGATIVE_AMOUNTUvádza, či je možné produkt nakupovať aj do mínusových skladových zásob.
MnožstvoAMOUNTPrenáša počet kusov skladom, vždy patrí do nadriadeného elementu STOCK pre správnu aktualizáciu je potrebné mať zaškrtnutú aj voľbu Sklad.
DostupnosťAVAILABILITYDostupnosť, je možné deliť podľa skladového hospodárstva. Pokiaľ je na e-shope aktívny sú dve dostupnosti: AVAILABILITY_IN_STOCK a AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK.
Podobné produktyALTERNATIVE_PRODUCTSDefinujú sa pomocou kódu produktu, možnosť použiť viackrát.
Darčeky k produktuGIFTSDefinujú sa pomocou kódu produktu, možnosť použiť viackrát.
Súvisiace produktyRELATED_PRODUCTSDefinujú sa pomocou kódu produktu, možnosť použiť viackrát.
Súvisiace videáRELATED_VIDEOSDefinujú sa pomocou URL adresy, možnosť použiť viackrát. 
Súvisiace súboryRELATED_FILESDefinujú sa pomocou URL adresy, možnosť použiť viackrát. 
Atypická dopravaATYPICAL_SHIPPINGDefinuje, či produkt vyžaduje atypickou dopravu a či sa teda u produktu v košíku objaví atypický dopravca.
Atypická platbaATYPICAL_BILLINGDefinuje, či produkt vyžaduje atypickou platbu a či sa teda u produktu v košíku objaví atypická platba.
Nezobrazovať na HeurekeHEUREKA_HIDDENVylúči produkt z Heureka XML feedu a produkt nebude na Heureka.cz ponúkaný. 
Nezobrazovať v Heureka MarketplaceHEUREKA_CART_HIDDENVylúči produkt z ponuky v Heureka Marketplace. 
Heureka CPCHEUREKA_CPCMaximálna cena kliknutia na Heureka.cz. 
Nezobrazovať na Zboží.czZBOZI_HIDDENUrčuje, či bude produkt na Zboží.cz zobrazený. 
Zboží.cz CPCZBOZI_CPCMaximálna cena za kliknutie vo fulltextovom vyhľadávaní Zboží.cz
Zboží.cz CPC (vyhľadávanie)ZBOZI_SEARCH_CPCMaximálna cena kliknutia na Zboží.cz
HEUREKA_CATEGORY_IDHEUREKA_CATEGORY_IDID kategórie napárované na úrovni produktu pre Heureka.cz.
ZBOZI_CATEGORY_IDZBOZI_CATEGORY_IDID kategórie napárované na úrovni produktu pre Zboží.cz.
GOOGLE_CATEGORY_IDGOOGLE_CATEGORY_IDID kategórie napárované na úrovni produktu pre Google Nákupy.
GLAMI_CATEGORY_IDGLAMI_CATEGORY_IDID kategórie napárované na úrovni produktu pre Glami.
Príplatkové parametreSURCHARGES_PARAMETRESPríplatkové parametre
OSS sadzbyOSS_TAX_RATESZvláštna daňová sadzba OSS pre rôzne krajiny. Viac v Zvláštne daňové režimy OSS a Reverse charge.

Tabuľka položiek Aktualizačného importu

Názov poľaNázov elementu v XML feeduVysvetlenie
CenaPRICE / PRICE_VATCena produktu - je možné odlíšiť, či je cena bez DPH (PRICE), alebo vrátane DPH (PRICE_VAT). Voliteľne môžete v elemente VAT špecifikovať výšku sadzby DPH pri produktoch.
Akčná cenaACTION_PRICEAkciová cena produktu, ktorá sa zobrazuje namiesto predajnej ceny. 
Nákupná cenaPURCHASE_PRICENákupná cena produktu, z tej sa následne vypočítava marža a zisk.
Štandardná cenaSTANDARD_PRICEPôvodná cena produktu, ak je vyplnená, na e-shope sa zobrazuje rozdiel pôvodnej a súčasnej ceny.
ViditeľnosťVISIBILITYSkrývanie a zobrazovanie produktu – hodnota hidden produkt skryje, hodnota visible je predvolený stav, produkt bude vidieť. Ďalšie možné hodnoty: blocked – zakáže objednanie produktu; showRegistered – produkt je viditeľný iba pre registrovaných užívateľa; blockUnregistered – produkt nejde zakúpiť, pokiaľ zákazník nie je registrovaný; cashDeskOnly – zobraziť len na pokladni; detailOnly – nezobrazovať v navigácii e-shopu.
Maximálne množstvoMAXIMAL_AMOUNTMaximálny počet kusov, do koľko je možné produkt objednať, patrí do tagu STOCK.
Minimálne množstvoMINIMAL_AMOUNTMinimálny počet kusov, od koľko je možné produkt objednať, patrí do tagu STOCK.
Nákup do mínusuNEGATIVE_AMOUNTUvádza, či ide produkt nakupovať aj do mínusových skladových zásob.
MnožstvoAMOUNTPrenáša počet kusov skladom, vždy patrí do nadradeného elementu STOCK pre správnu aktualizáciu je potrebné mať zaškrtnutú aj voľbu Sklad.
DostupnosťAVAILABILITYDostupnosť, je možné deliť podľa skladového hospodárstva. Pokiaľ je na e-shope aktívny sú dve dostupnosti: AVAILABILITY_IN_STOCK a AVAILABILITY_OUT_OF_STOCK.
Atypická dopravaATYPICAL_SHIPPINGDefinuje, či produkt vyžaduje atypickou dopravu a či sa teda pri produkte v košíku objaví atypický dopravca.
Atypická platbaATYPICAL_BILLINGDefinuje, či produkt vyžaduje atypickú platbu a či sa teda u produktu v košíku objaví atypická platba.