Převod dat z Active24 do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zdarma

E-shop si k nám môžete z Active24 presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je aj objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zdarma

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Active24.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Active24 je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Active24

 • Prejdite do administrácie Active24 Nastavenia → Nastavene nástrojov, zvoľte možnosť Importy a Exporty.
 • Zvoľte záložku Export dát vo formáte Excel, zaškrtnite možnosť Produkty, kategórie a parametre produktov.
 • Nakoniec kliknite na tlačidlo Exportovať.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.xls.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvorte si vyexportovaný súbor z Active24.
 • Tabuľku uložte vo formáte *.xlsx, zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Prvý stĺpec InterniKod odstráňte z tabuľky tak, aby na prvom mieste bol stĺpec KodZbozi.
 • Tento stĺpec premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec a pomenujte ho pairCode.
 • Z listu Rozsirene vlastnosti produktu skopírujte tieto stĺpce:
  • Zakladni - typ tovaru,
  • Zbozi.cz - označenie erotických nabidek,
  • Zboi.cz - cena za preklik,
  • Heureka - cena za preklik,
 • Vložte ich do listu Zbozi tak, aby boli umiestnené hneď za posledným stĺpcom vpravo.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
Active24ShoptetPoznámka

KodZbozi

code

 

 

pairCode

viac v Nastavenie variantov produktov.

JmenoZbozi

name

 

KratkyPopis

shortDescription

 

Popis

description

 

Vyrobci

manufacturer

 

VypnutoproductVisible

Exportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: 1 = hidden; 0 = visible.

NaSkladestock

 

Jednotkaunit

 

DPHpercentVat

 

KodZarukywarranty

 

HlavniObrazekimage

Viac v Nastavenie obrázkov.

DalsiObrazkyimage2

Viac v Nastavenie obrázkov.

ZakladniCena 

Viac v Nastavenie cien.

CenaZakladniCenik 

Viac v Nastavenie cien.

CenaBeznastandardPrice

Viac v Nastavenie cien.

KodyAlternativnichZbozialternativeProduct

Viac v Nastavenie alternatívnych a súvisiacich produktov.

KodySouvisejicichZbozirelatedProduct

Viac v Nastavenie alternatívnych a súvisiacich produktov.

EANean

 

Hmotnostweight

 

HodnotyParametru 

Viac v Nastavene textových parametrov.

Priznaky 

Viac v Nastavenie príznakov.

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do exportovanej tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • Active24 zobrazuje v exporte materský produkt (Master produkt) i varianty.
 • Varianty jedného produktu poznáte podľa rovnakého kódu v stĺpci KodMasterVyrobku (takto poznáte i materský produkt, ktorý bude mať tento kód v stĺpci KodZbozi).
 • Varianty sú od seba odlíšené rôznymi parametrami.
  • Môžu to byť maximálne 3 parametre na variantu, rovnako tak je to aj v Shoptete.
 • U variantov produktov sú ich parametre spolu s hodnotami zapísané v stĺpci HodnotyParametru.
 • Jednotlivé parametre pre odlíšenie variantov sú v stĺpci oddelené skupinou znakov ##.
 • Názov parametra a jeho hodnota sú oddelené skupinou znakov ||.
  Názov parametra je zaznamenaný v podobe kódu, jeho skutočný názov nájdete v exporte na liste Parametry.
 • Vedľa stĺpca HodnotyParametru vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť. stĺpce listu), tento stĺpec pomenujte variant:, kde za dvojbodku (bez medzery) napíšte názov parametru (napríklad variant:Farba).
 • Pre každý ďalší parameter vložte nový stĺpec, ktorý pomenujete obdobným spôsobom.
 • Do patričného stĺpca k zodpovedajúcim variantom produktu potom doplňte hodnotu daného parametra (napríklad Modrá).
 • Takto postupujte pri všetkých produktoch s variantmi.
 • Nakoniec odstráňte stĺpec HodnotyParametru, ale len pokiaľ už máte hotové Nastavenie textových parametrov.

K variantom produktu skopírujte tie informácie, ktoré sú uvedené pri materskom produkte, ale fakticky chýbajú pri jeho variantoch (teda vlastnosti, ktoré varianty majú mať). Niektoré informácie sa pri variantoch musia líšiť (napr. EAN kód), niektoré sa môžu líšiť (napr. cena, počet kusov skladom atď.).

Varianty jedného produktu musia mať rovnaký pairCode. Ten môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z, nesmie obsahovať špeciálne znaky. Riadok s materským produktom odstráňte. Pri ďalších produktoch s variantmi postupujte obdobne.

Nastavenie obrázkov

Pre správny export obrázkov je potrebné poznať ich kompletnú adresu umiestnenia (adresa URL). Tú však Active24 exportovať nevie (exportuje iba jej fragment). Je ale možné zistiť ju priamo z vášho e-shopu.

 • Otvorte si svoj e-shop v náhľade, ako ho vidia vaši zákazníci.
 • Nájdite ľubovoľný produkt s obrázkom a kliknite na detail.
 • Kliknite na obrázok produktu pravou stranou myši a vyberte možnosť Kopírovať adresu obrázku.
 • Adresu obrázku vložte do stĺpca image k zodpovedajúcemu produktu.
  • Fragment adresy, ktorý tam bol pred tým, premažte.

Pokiaľ máte u svojich produktov ďalšie obrázky, potom postupujte obdobným spôsobom. Ak sa však ďalšie obrázky pri konkrétnom produkte zobrazujú priamo na vašom e-shope ako miniatúry, potom daný obrázok najskôr otvoríte v galérii kliknutím na jeho miniatúru. Až potom kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a vyberte Kopírovať adresu obrázku.

Pre import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL). Pre každú ďalšiu URL obrázku, vložte vedľa stĺpca image nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu). stĺpec pomenujte image2, image3 atď.

Nastavenie cien

V Active24 je možné konečnú cenu produktu zapísať dvoma spôsobmi, pomocou značiek ZakladniCena a CenaZakladniCenik. Značka CenaZakladniCenik nie je v Active24 povinná. V Shoptete je možné zobraziť konečnú cenu len jedným spôsobom, pod značkou price.

 • Za stĺpec CenaZakladniCenik vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte price.
 • Skopírujte do stĺpca price hodnotu ceny z jedného zo stĺpcov ZakladniCena, či CenaZakladniCenik.
 • Skopírujte tú hodnotu, ktorú ste pre konečnú cenu u daného produktu v Active24 doposiaľ používali.
 • Keď budete mať všetky ceny u všetkých produktov hotové, odstráňte stĺpce ZakladniCena a CenaZakladniCenik z tabuľky (Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu).

Nastavenie alternatívnych a súvisiacich produktov

 • V Active24 sú u každého produktu alternatívne produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené bodkočiarkami.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby v jednej bunke bol práve jeden kód alternatívneho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca alternativeProduct nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte alternativeProduct2, alternativeProduct3 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte nadbytočné kódy zo stĺpca alternativeProduct.
 • Rovnaký postup opakujte aj pre súvisiace produkty (relatedProduct).

Nastavene textových parametrov

Active24 vyexportoval iba jeden stĺpec nazvaný HodnotyParametru. Pri variantoch produktov sú tu obsiahnuté parametre, ktoré odlišujú jednotlivé varianty. Pri produktoch bez variantov, rovnako ako pri materských produktoch (Master) sú ale v tomto stĺpci uvedené textové alebo popisné parametre. Tieto parametre popisujú vlastnosti produktu.

 • Parametre sú v exporte z Active24 v tabuľke vždy oddelené skupinou znakov ##.
 • Kliknite myšou na stĺpec tabuľky, ktorý sa nachádza vpravo od stĺpca HodnotyParametru.
 • Vyberte Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • stĺpec pomenujte textProperty.
 • Pokiaľ chcete vložiť ďalší textový parameter, vložte do tabuľky nový stĺpec.
 • Stĺpec pomenujte ako textProperty2 atď.
 • Postup opakujte pre každý ďalší textový parameter.
 • Budete potrebovať toľko stĺpcov, aký je maximálny počet parametrov na jednu bunku v stĺpci Parametry.
 • Pozrite si obrázok 01.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametru (napr. Farba) a Hodnota popisného parametru (napr. Oranžová), Vysvetlivku názvu parametru je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu.
 • V exporte z Active24 sú Názov parametru a Hodnota popisného parametru oddelené znakmi ||.
 • Názov parametru je zaznamenaný v podobe kódu, jeho skutočný názov nájdete v exporte na liste Parametry.
 • Keď budete vedieť Názov parametru, zvoľte pole textProperty.
 • Názov parametru a Hodnotu popisného parametru oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou (bez medzier).
  • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
 • Názvy a hodnoty parametrov pre jeden konkrétny produkt vkladajte do rovnakého riadku (obrázok 02).
 • Jeden stĺpec môže obsahovať textové parametre s rozdielnym názvom a rozdielnou hodnotou.
 • Textové parametre doplňte aj k variantom produktov tam, kde je to fakticky správne.
 • Po dokončení úprav textových parametrov a po dokončení Nastavenie variantov produktov stĺpec HodnotyParametru odstráňte.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavene príznakov

V tabuľke 02 vidíte značky pre príznaky, ktoré má Active24 spoločné so Shoptetom.

Príznak v Active24Značka v exportePríznak v ShopteteZnačka pre import
AkčnýACTAkciaaction
OdporúčameRECMNDTiptip
NovinkaNWSNovinkanew
VýpredajSALE *je možné použiť značku custom

V exporte z Active 24 sú všetky príznaky pre jeden produkt zobrazené v jednej bunke v stĺpci Priznaky. Pre import do Shoptetu je potrebné, aby každý príznak bol v samostatnom stĺpci.

Pre každý zo zhodných systémových príznakov vložte do tabuľky nový stĺpec. Stĺpec pomenujte action, tip, new alebo custom1, ak niektoré vaše produkty tieto príznaky majú.

Shoptet nemá príznak Výpredaj systémovo prednastavený. Je ale možné vytvoriť a importovať vlastné príznaky. Vložte do tabuľky nový stĺpec a pomenujte ho custom1. Aby sa nový príznak, zatiaľ pomenovaný iba custom1, zobrazil vašim zákazníkom ako Výpredaj, je potrebné zmeniť jeho názov v administrácii Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky. Kliknite na riadok s daným parametrom a v dialógovom okne zmeňte jeho názov.

Hodnota 1 uvedená v stĺpčeku pri konkrétnom produkte príznak zapína, hodnota 0 ho vypína.

Dobu, počas ktorej bude tovar označený daným príznakom, môžete nastaviť behom úplného exportu/importu alebo v administrácii Shoptetu v Produkty → Prehľad, záložka Hlavné údaje, sekcia Príznaky.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Ak prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Ak používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke sa stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Active24 importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte iba začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03