Rozvrhnutie (layout) stránky

Rozvrhnutie

Rozvrhnutie úvodnej stránky, podstránky a detailu produktu môžete meniť v administrácii v umiestení Vzhľad a obsah → Šablóny na záložke Rozvrhnutie.

U každého z prvkov (úvodná stránka, podstránka, detail produktu) môžete nastaviť, či sa zobrazia obi dva postranné panely, ľavý panel, alebo žiadny. Na tomto nastavení potom závisí možnosť vkladania do pravého alebo ľavého panelu jednotlivé prvky.

Pokiaľ nastavíte prvky do pravého bočného panelu a ten potom v nastaveniach zakážete, tak prvky v administrácii z pravého panelu nebudú na e-shope viditeľné, i keď v administrácii v panelu umiestené budú.

Vzhľadom k rozdielnym možnostiam jednotlivých šablón sa nemusia všetky nastavenia vzhľadu na konkrétnych šablónach vždy prejaviť.

Úvodná stránka

Kliknutím volíte, či sa budú zobrazovať obi dva postranné panely, iba ľavý, alebo žiadny.

Pod touto ponukou sa zobrazuje taktiež možnosť rozvrhnutia výpisu produktov. Tu si môžete zvoliť jeden zo štyroch spôsobov, ktorými je možné zobrazovať zoznam produktov na stránke (obrázok 01):

 • Zoznam,
 • Zoznam a náhľady,
 • Katalóg - 3 položky na riadok,
 • Katalóg - 4 položky na riadok.
Obrázok 01
Obrázok 01

Podstránka

Kliknutím volíte, či sa budú zobrazovať obi dva postranné panely, iba ľavý, alebo žiadny.

Pod ponukou sa zobrazuje možnosť rozvrhnutia výpisu produktov. Tu si môžete zvoliť jeden zo štyroch spôsobov, ktorými je možné zobraziť zoznam produktov na stránke (obrázok 02):

 • Zoznam,
 • Zoznam a náhľady,
 • Katalóg - 3 položky na riadok,
 • Katalóg - 4 položky na riadok.
Obrázok 02
Obrázok 02

Detail produktu

Kliknutím volíte, či sa budú zobrazovať obi dva postranné panely, iba ľavý, alebo žiadny.

Pod ponukou sa zobrazuje možnosť rozvrhnutia výpisu podobných a súvisiacich produktov. Môžete zvoliť jeden zo štyroch spôsobov, ktorými je možné zobrazovať ich zoznam na stránke (obrázok 03):

 • Zoznam,
 • Zoznam a náhľady,
 • Katalóg - 3 položky na riadok,
 • Katalóg - 4 položky na riadok.
Obrázok 03
Obrázok 03

Články a stránky

Kliknutím je možné zvoliť, či sa bude zobrazovať v detaile článku ľavý stĺpec alebo žiadny (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Mobilné zobrazenie

V rámci mobilného zobrazenia je možné zvoliť, či sa bude zobrazovať jedna rada produktov (východiskové nastavenie) alebo sa po zaškrtnutí voľby budú produkty zobrazovať v dvoch radách (obrázok 04). Možnosť výberu zobrazenia nie je podporovaná v šablónach, ktorým skončila podpora (Pop, Rock, Soul, Echo).

Obrázok 05
Obrázok 05