Presmerovanie adries (URL)

Pod záložkou Marketing → Základné SEO → Presmerovanie adries (URL) nájdete možnosť vytvoriť si pomocou *.csv súboru či manuálneho pridania adries presmerovanie cez 301 či 302 na vašich stránkach.

Využitie presmerovania cez 301

Pokiaľ budete chcieť napríklad vymazať z e-shopu kategóriu, ktorá je už dobre indexovaná vo vyhľadávači, môžete predísť preklikom na neexistujúcu stránku s chybou 404 tým, že odkážete na existujúcu URL adresu vo vašom obchode pomocou trvalého presmerovania (301).

Využitie presmerovania cez 302

Pokiaľ potrebujete URL presmerovať iba po určitú dobu, postačí v záložke Marketing → Základné SEO → Presmerovanie adries (URL) nad prehľadom všetkých presmerovaní vybrať možnosť Dočasné presmerovanie (302) a následne zmenu uložiť.

Nastavenie presmerovania

Vo chvíli, keď máte vybraný typ presmerovania, ktorý potrebujete, postačí zadať URL adresy, ktorých sa presmerovanie týka.

  • Pôvodná kategória (ktorú chcete vymazať) má URL adresu https://www.domena-eshopu.sk/zelene-policky/.
  • Kategória, ktorá obsahuje rovnaký tovar, sa na e-shope nazýva https://www.domena-eshopu.sk/policky-technix/.
  • Kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte spomenuté URL adresy (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01

Presmerovanie môžete zadať dvoma spôsobmi. V absolútnom tvare (obrázok 01) alebo len v relatívnom tvare (obrázok 02):

Obrázok 02
Obrázok 02

Po uložení presmerovania kategórii zelených poličiek môžete zmazať a nemusíte sa obávať, že pozíciu vo vyhľadávačoch stratíte. Rovnako tak je možné presmerovať aj iné stránky (články, produkty atď.).

Rovnako je možné vytvoriť presmerovanie na iný web. V takom prípade zadajte presmerovanie v tvare ako na obrázku 03.

Obrázok 03
Obrázok 03

Špecifikácia *.csv súboru

Okrem ručného vytvárania pravidiel pre presmerovanie, je možné pravidlá tiež hromadne importovať. Súbor vo formáte *.csv môžete jednoducho vytvoriť napríklad v Exceli. Čo sa týka kódovania súboru je podporovaný Windows-1250 (CP-1250) aj UTF-8 a ako oddeľovací znak musí byť použitý stredník (;). 

Vzorový súbor môžete taktiež exportovať pomocou tlačidla CSV Export. Do stĺpca A (fromUrl) vložte URL, z ktorej budete smerovať. Do stĺpca B (toUrl) vložte URL, na ktorú chcete smerovať. URL zadávajte bez názvu vašej domény v relatívnom tvare (obrázok 04).

V stĺpci C (automatic) sú hodnoty 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že pravidlo pre presmerovanie bolo vytvorené automaticky pomocou doplnku Pokročilé SEO. Hodnota 0 znamená, že pravidlo pre presmerovanie bolo pridané ručne cez tlačidlo Pridať.

Obrázok 04
Obrázok 04