Prevod dát z BigCommerce do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z BigCommerce presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácia e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverené nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvoríte priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z BigCommerce.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, predtým než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z BigCommerce je možné exportovať a prenášať k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z BigCommerce

 • Choďte do administrácie BigCommerce Products → Export (obrázok 01).
 • V záložke Export Options zvoľte ako Template pre export Bulk Edit.
 • Uistite sa, že je zaškrtnutá voľba Export to Microsoft Excel (CSV).
 • Dole kliknite na tlačidlo Continue.
 • V dialógovom okne kliknite na Export my products to a CSV file.
 • V nasledujúcom okne kliknite na Download my Products file.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.
Obrázok 01
Obrázok 01

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Stĺpec Product ID premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Na miesto stĺpca C vložte nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
BigCommerceShoptetPoznámka
Product ID

code

 

 

pairCode

Viac v Nastavenie variantov produktov.

Product Name

name

 
Brand Namemanufacturer 
Product Descriptiondescription 
Price 

Viac v Nastavenie cien.

Cost PricepurchasePrice 
Sale Price 

Viac v Nastavenie cien.

Free ShippingfreeShippingExportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: Y = 1; N = 0.
Product Warrantywarranty 
Product Weightweight 
Product Visible?productVisibilityExportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: Y = visible; N = hidden.
Product conditionitemConditionGrade 
Current Stock Levelstock 
Low Stock LevelstockMinSupply 
Page TitleseoTitle 
Meta DescriptionmetaDescription 
Product UPC/EANean 
 image

Viac v Nastavenie obrázkov.

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • BigCommerce zobrazuje varianty produktu v riadkoch nad sebou, najskôr je uvedený materský produkt, potom samotné varianty.
 • Materský produkt poznáte taktiež podľa toho, že má v stĺpci Item Type hodnotu Product
 • Varianty pod ním poznáte podľa hodnoty SKU.
 • Varianty majú taktiež z pravidla zapísaný svoj názov ako kombináciu parametrov, ktoré ich rozlišujú (obrázok 02).
Obrázok 02
Obrázok 02

Varianty produktov majú rôzne parametre. V Shoptete to môžu byť len tri parametre na jeden produkt. BigCommerce však umožňuje použiť pre varianty produktu viac parametrov. 

 • Vložte do tabuľky (napr. hneď za stĺpec name) nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listov).
 • Tento stĺpec pomenujte variant:hodnota.
 • Na miesto slova hodnota dosaďte názov parametru (napr. variant:Farba), názov nájdete v stĺpci name (najprv Product Name) vždy pred znakom =.
 • Hodnoty parametru potom napíšte do tohto stĺpca k príslušnej variante produktu (napr. Modrá), hodnoty nájdete za znakom =.
 • V jednej bunke môže byť iba jedna hodnota parametru (obrázok 03).
 • Pre každý ďalší parameter vložte nový stĺpec, ktorý pomenujete obdobne (napr. variant:Veľkosť).
 • Pri každom produkte vyberte tri parametre, ktoré k odlíšeniu jeho variantov chcete zachovať.
 • Ostatné hodnoty parametrov variant zmažte.
Obrázok 03
Obrázok 03
 • V stĺpci pairCode vyplňte kód variant.
  • Varianty jedného produktu musia mať všetky rovnaký kód.
  • PairCode môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z, nesmú obsahovať špeciálne znaky.
 • V stĺpci name vyplňte názov každej varianty produktu.
 • Pri variantoch vyplňte všetky údaje, ktoré má materský produkt a ktoré pri variantoch chýbajú (tieto hodnoty stačí skopírovať).
 • Riadok s materským produktom odstráňte (Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listov).
 • Tento postup opakujte pri každom tovare s variantami.

Nastavenie cien

V BigCommerce je možné konečnú cenu produktu zapísať dvoma spôsobmi, pomocou značiek Price (v administrácii ako Default Price) a Sale Price. Značka Sale Price nie je v BigCommerce povinná. V Shoptete je možné zobraziť konečnú cenu len jedným spôsobom, pod značkou price.

 • Za stĺpec Sale Price vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte price.
 • Skopírujte do stĺpca price hodnotu ceny z jedného zo stĺpcov Price, či Sale Price.
 • Skopírujte tú hodnotu, ktorú ste pre konečnú cenu pri danom produkte v BigCommerce doteraz používali.
 • Až budete mať všetky ceny pri vašich produktoch hotové, odstráňte stĺpce Price a Sale Price z tabuľky (Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu).

Nastavenie obrázkov

Pre správny import obrázkov je treba poznať ich adresu umiestnenia (adresa URL). V exporte z BigCommerce, ktorý editujete, ale adresy umiestnenia nenájdete a bude treba vytvoriť iný export.

 • Choďte do administrácie BigCommerce Products → Export (obrázok 01).
 • V záložke Export Options zvoľte ako Template pre export Default.
 • Uistite sa, že je zaškrtnutá voľba Export to Microsoft Excel (CSV).
 • Dole kliknite na tlačidlo Continue.
 • V dialógovom okne kliknite na Export my products to a CSV file.
 • V nasledujúcom okne kliknite na Download my Products file.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.
 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Otvorte si prevedený súbor.

V stĺpci Images sa v jednej bunke nachádzajú všetky URL obrázkov daného produktu. Okrem URL adries sa v bunke nachádzajú aj ďalšie informácie. Samotnú URL adresu poznáte tak, že vždy začína na http: a končí formátom obrázku (napríklad .jpg).

Vo svojom pôvodnom exporte, ktorý ste doteraz editovali, vložte za posledný stĺpec nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu). Stĺpec pomenujte image. Vložte doň URL adresu obrázku.

Pre import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL). Pre každú ďalšiu URL obrázku, vložte vedľa stĺpca image nový stĺpec. Stĺpec pomenujte image2, image3 atď. Obdobne postupujte pri všetkých obrázkoch.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z BigCommerce importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete teraz len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 04).
Obrázok 04
Obrázok 04