Presun na doménu pri prechode od iného prevádzkovateľa e-shopu

Ako presun vykonať

V nasledujúcom texte sa dozviete, ako zaistiť hladký presun domény e-shopu pri prechode od iného prevádzkovateľa. Celý presun odporúčame rozložiť do troch dní, ale v závislosti na nastavení TTL (životnosť vo vyrovnávacej pamäti) a technickej zdatnosti je možné vykonať presun aj behom niekoľkých hodín.

Tento návod sme pre vás pripravili tak, aby sme minimalizovali čas, behom ktorého bude e-shop nedostupný pre vašich zákazníkov. V prípade, že e-shop nebol prevádzkovaný cez HTTPS, je možné, že nedostupnosť bude v rade jednotiek minút. V prípade, že bol prevádzkovaný cez HTTPS, je nutné počítať s cca 10–15 minútami, kedy niektoré prehliadače (najmä Chrome) môžu ukazovať problémy so zabezpečením.

Postup si ukážeme v niekoľkých krokoch, ktoré je potrebné vykonať v uvedenom poradí.

Pokiaľ sa chystáte vykonať presun na subdoménu, odporúčame najskôr si prečítať text Špecifiká spustenia e-shopu na subdoméne. Až na výnimky uvedené v článku sa postup presunu nelíši.

Deň pred presunom

Sprístupnenie e-shopu na inej doméne – voliteľný krok

Než začnete s presunom, môžete sprístupniť pôvodný e-shop aj na inej doméne pre prípad, že do nej budete potrebovať získať prístup aj po presune. E-shop bude teda súbežne fungovať na www.domena-eshopu.ska povodna.domena-eshopu.sk. Toto vykonajte v súčinnosti s aktuálnym prevádzkovateľom. Alternatívne je možné získať prístup zmenou /etc/hosts súboru.

Zmena DNS pri vašom registrátori

Nemeňte NS záznamy priamo, ani prostredníctvom zmeny záznamu NSSET.

 • Pokiaľ je www.domena-eshopu.sk``A záznam, tak ho zmažte a založte ho ako CNAME, ktorý odkazuje na základnú doménu domena-eshopu.sk(pokiaľ táto doména používa rovnakú IP adresu).
 • Nastavte pri A zázname domena-eshopu.sk a pri CNAME zázname www.domena-eshopu.skTTL na 300 (v sekundách).
 • Upravte SPF TXT záznam (pokiaľ existuje), aby mohol Shoptet odosielať e-maily – pridajte include:_spf.myshoptet.com.
 • Nastavte DKIM záznam. Pridajte CNAME záznam shoptet._domainkey.domena-eshopu.skukazujúce na dkim.myshoptet.com. Viac v Nastavenia DKIM záznamu.

Pri presune e-shopu z číselnej domény e-shopu (napr. http://12345.myshoptet.com/) na doménu, ktorá je hosťovaná v Cloudflare a používa Orange Cloud (proxovanie DNS záznamov), je nutné proxovanie na niekoľko hodín pred a počas presunu vypnúť, aby bol prevod e-shopu na doménu správne dokončený.

Začatie presunu domény

 • Začnite  presun na www.domena-eshopu.skz administrácie (Nastavenia → Hosting → Presun na doménu).
 • Presun zatiaľ nechajte nedokončený.

SSL certifikát

Pre to, aby bola komunikácia na e-shope zabezpečená protokolom HTTPS, je nutné vygenerovať SSL certifikát. Certifikát sa generuje každú celú hodinu a to v časoch od 6:00 do 23:00 vrátane.

Do 10 minút od vygenerovania certifikátu potom dôjde k automatickému prepnutiu z protokolu HTTP na HTTPS (toto platí iba pri projektoch presunutých z testovacej verzie v uplynutých 24 hodinách).

Pokiaľ váš e-shop bežal na HTTPS, môžete predom (aspoň 24 hodín) kontaktovať podporu a dohodnúť si s nimi ručne vygenerovaný HTTPS certifikát hneď po dokončení presunu na doménu. 

Deň presunu

Zmena DNS u vášho registrátora

 • 10 minút pred dohodnutým časom zmeňte CNAME pre www.domena-eshopu.skna www.myshoptet.com.
 • 10 minút pred dohodnutým časom zmeňte taktiež A záznam pre domena-eshopu.skna 185.64.219.37.
 • Dokončite presun z administrácie (viac o dokončení aktivácie e-shopu).

Vyprázdnite Google DNS cache na https://developers.google.com/speed/public-dns/cache pre CNAME a A záznam.

Pokiaľ máte s technickou podporou dohodnutý čas vygenerovania certifikátu, kontaktujte teraz Shoptet podporu cez e-mail (pretože administrácia e-shopu môže byť v túto chvíľu nedostupná). Požiadajte ich o pregenerovanie certifikátu. Podpora vám certifikát behom cca 5–10 minút vygeneruje a zaistí zmenu nastavenia e-shopu, aby vyžadoval HTTPS.

Deň po presune

E-mail (iba ak chcete využívať naše e-mailové schránky)

 • Založte si e-mailové schránky v administrácii e-shopu, Nastavenie → Emaily → Emailové schránky.
 • Zmeňte MX záznamy (podľa tabuľky v odkaze) u svojho prevádzkovateľa DNS, e-maily začnú chodiť na Shoptet servery.
 • Preneste e-maily z pôvodného riešenia na Shoptet pomocou pripojenia obi dvoch účtov cez IMAP protokol a presunum medzi zložkami (presúvať môžete pomocou kliknutia a pretiahnutia myšou).

Zmena DNS (pokiaľ zostáva u vášho súčasného registrátora – odporúčame)

 • Zmeňte TTL pri CNAME a A záznamu späť z 300 na 1800 až 3600.

DNS, pokiaľ pre e-shop mienite používať NS servery Shoptetu (odporúčame iba pre menšie e-shopy)

 • Zrušte u svojho registrátora domény DNSSEC.
 • Zmažte alebo upravte v Shoptete SPF TXT záznam, aby bolo možné odosielať dáta z ostatných používaných služieb.
 • Overte situáciu s e-mailami (či je nutné zmeniť MX záznamy alebo e-maily prenášate).
 • Zmeňte NSSET na Shoptet (viac v pomocníkovi Zmena sady nameserverov).