Prevod dát z Shop5 do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Shop5 presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Shop5.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Shop5 je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Shop5

 • Choďte v administrácii Shop5 na Databáza → Export → CSV tovar.
 • V poli Export do CSV nechajte políčko Export podľa kódu tovaru prázdne, pokiaľ chcete exportovať všetky produkty.
 • Vo výbere kategórií ponechajte vybranú prvú voľbu --.
 • Ďalej sa uistite, že sú vybrané všetky parametre.
 • Kliknite na tlačidlo Exportovať.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viacej v návode Prevod súborov CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Prvý stĺpec id odstráňte z tabuľky, Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listov.
 • Stĺpec kód premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listov.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
Shop5ShoptetPoznámka
kod

code

 

 

pairCode

Viac v Nastavenie variantov produktov.

nazov

name

 
vyrobcamanufacturer 
dodavatelsupplier

 

aktivnaproductVisibility

Exportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: áno = visible; nie = hidden.

akcieaction

Viac v Nastavenie príznakov.

zakazat_export_zboziczzboziHidden

 

zakazat_export_heurekaheurekaHidden

 

novinkanew

Viac v Nastavenie príznakov.

doprava_zadarmofreeShippingExportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: áno = 1; nie = 0.
plnoletostadultExportované hodnoty nahraďte podľa kľúča: áno = 1; nie = 0.
skladstock 
min_skladstockMinSupply

 

dostupnostavailabilityInStock

 

dostupnost_0availabilityOutOfStock

 

kategorie_cestadefaultCategory

Cesta k predvolenej kategórii. Viac v Import kategórií.

 categoryText

V súbore sú uvedené všetky kategórie v jednom políčku oddelené čiarkami. Každé ďalšie zaradenie do kategórie je potrebné presunúť do vlastného políčka. Pridajte stĺpce categoryText, categoryText2 atď. 

poznamkainternalNote

 

par_ 

Viac v Nastavenie textových parametrov.

dphpercentVat 
cena1 

Viac v Nastavenie cien.

cena1_dph Viac v Nastavenie cien.
cena2 

Viac v Nastavenie cien.

cena2_dph Viac v Nastavenie cien.
cena3 

Viac v Nastavenie cien.

cena3_dph Viac v Nastavenie cien.
cena_nakupni 

Viac v Nastavenie cien.

cena_nakupni_dph Viac v Nastavenie cien.
foto_urlimage

Viac v Nastavenie obrázkov.

souvisejici_darekgiftsV súbore sú darčeky v jednom políčku oddelené čiarkami. Každý darček je potrebné presunúť do vlastného políčka. Pridajte pre ne stĺpce pomenované gifts2gifts3 atď.
suvisiacerelatedProductV súbore sú uvedené súvisiace produkty v jednom políčku oddelené čiarkami. Každý obrázok je potrebné presunúť do vlastného políčka. Pridajte pre ne stĺpce pomenované relatedProduct2relatedProduct3 atď.
popis_kratkyshortDescription 
popis_dlhydescription 

Nastavenie variantov produktov

Export z Shop5 neumožňuje správny import variantov produktov do Shoptetu. Vo vyššie exportovanom súbore nájdete len materské produkty. Ich varianty sú iba vypísané v posledných stĺpcoch tabuľky, avšak bez bližších informácií pre import.

Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe, alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.

Nastavenie príznakov

Shop5 a Shoptet majú spoločné príznaky Novinka a Akcia. V Shopete je možné k obom príznakom nastaviť dobu, po ktorú budú pri daných produktoch zobrazené. Ich trvanie môžete nastaviť behom úplného exportu/importu alebo v administrácii Shoptetu v Produkty → Prehľad, záložka Hlavné údaje, sekcie Príznaky.

Nastavenie textových parametrov

Textové parametre popisujú nejaké vlastnosti produktu. Takéto parametre nájdete v tabuľke v stĺpcoch, ich názov začína na par_, teda napr. par_7970 Materiál. Slovo, ktoré je oddelené medzerou od počiatočného kódu je Názov parametru, teda napr. Materiál. V samotnom stĺpci nájdete Hodnoty popisného parametru (napr. Sklo, Plast).

K produktu do príslušného riadku zapíšte jeho parametre (každý parameter do iného stĺpca) v tvare Názov parametru;Hodnota popisného parametru (oddelené bodkočiarkou), teda napr. Materiál;Sklo (obrázok 01).

Každý stĺpec, v ktorom sa nachádza textový parameter, pomenujte textProperty, textProperty2 atď. (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametru a Hodnota popisného parametruVysvetlivku názvu parametru je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie cien

V Shop5 je pri každej cene uvedená jej alternatíva bez DPH a s DPH. V Shoptete je uvedená iba jedna cena, pri ktorej je vždy rozlíšené, či zahrnuje DPH. Táto voľba je vyjadrená v stĺpci percentVat (predtým dph). Pokiaľ pri produkte nastavíte výšku DPH, automaticky je cena považovaná za cenu s DPH.

 • Pokiaľ chcete na e-shope od Shoptetu uvádzať ceny s DPH, vyplňte pri produkte výšku DPH. V tabuľke premenujte jeden zo stĺpcov cena1_dph, cena2_dph, či cena3_dph na price. Stĺpec cena_nákupnej_dph premenujte na purchasePrice.
  • V prípade predvolenej ceny (price), ktorá sa bude zobrazovať zákazníkom, dáva Shop5 na výber z troch alternatívnych cien. Do Shoptetu je ale možné importovať len jednu takúto cenu. Vyberte si jednu z troch cien, ktorú chcete zobraziť zákazníkom. Iba stĺpec s touto cenou premenujte na pricea zostávajúce zo súboru odstráňte.
 • Pokiaľ chcete na e-shope od Shoptetu uvádzať ceny bez DPH, vyplňte pri produktoch výšku DPH na hodnotu 0. V tabuľke premenujte jeden zo stĺpcov cena1, cena2, či cena3 na price.* Stĺpec cena_nákupná premenujte na purchasePrice.

Všetky ceny sú vo formáte zapísané v tvare napr. 1000,-. Prepíšte ju na tvar uvedený iba s číslicami napr. 1000.

Nastavenie obrázkov

Pre správny import obrázkov je potrebné poznať ich adresu umiestnenia (adresa URL). V stĺpci image sa v jednej bunke nachádzajú všetky URL obrázkov daného produktu. Pre import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL).

Pre každú ďalšiu URL obrázku, ktorá je v tomto stĺpci naviac, vložte vedľa tohto stĺpca nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu). Nové stĺpce pomenujte image2, image3 atď.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Shop5 importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete iba začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03