Prevod dát z OpenCart do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z OpenCart presunúť úplne sami a zadarmo. Postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je taktiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzavierate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenou.

Začíname s migráciou svojpomocne a zdarma

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z OpenCart.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

 • Účet Shoptet – založte si českú testovaciu verziu alebo slovenskú testovaciu verziu na 30 dní zadarmo.
 • Niektorú z aplikácií, ktorá je schopná pracovať s *.xlsx súbormi (Microsoft Excel, Google Tabuľky alebo Libre Office).
 • Niektorý z modulov pre OpenCart na export produktov.

K exportu produktov z OpenCart budete potrebovať niektorý z platených modulov, ktoré je možné získať na  OpenCart Extension Store alebo na DevmanExtensions. V tomto návode si ukážeme postup pre modul OpenCart – Import Export Pro.

Pokiaľ takýto modul nemáte, neexistuje možnosť, ako z OpenCart vytvoriť export. Vkladanie produktov do Shoptetu vám iste uľahčí návod v článku Import produktov. Tam sa dozviete, ako zo Shoptetu exportovať tabuľku so všetkými značkami. Použitie tejto tabuľky je skvelou alternatívou k vkladaniu produktov po jednom priamo v administrácii Shoptetu.

Čo by ste mali vedieť, pokým začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z OpenCart ide exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z OpenCart

 • Prejdite do administrácie OpenCart, Navigation → System → Import / Export Pro.
 • Prejdite na záložku Export - Import a tu si vytvorte vlastný profil alebo použijete jeden z preddefinovaných profilov (napr. Export - [73] - XLS example).
 • Kliknite na Launch profile selected.
 • Do zložky s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formátu *.xls.

Príprava importu do Shoptetu

 • Otvorte si vyexportovaný súbor z OpenCart.
 • Tabuľku uložte vo formátu *.xlsx, zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Prvý stĺpec Product ID premenujte na code.
  • Každý produkt a variant musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Stĺpec Model premenujte na pairCode.
  • Varianty jedného produktu musia mať vždy rovnaký pairCode.
  • Môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z, nesmie obsahovať špeciálne znaky.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
OpencartShoptetPoznámka

Product ID

code

 

Model

pairCode

 

Name

name

 

Option

 

 

Option value 

variant:hodnota

Viac v Nastavenie variant produktov.

Description

description

 

Manufacturer

manufacturer

 

Meta title

seoTitle

 

Meta description

metaDescription

 

Price

price

 

Quantity

stock

 

Minimum

stockMinSupply

 

EAN

ean

 

ISBN

productNumber

 

MPN

partNumber

 

Weight

weight

 

Nastavenie variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • Varianty poznáte podľa toho, že majú rovnaký pairCode.
 • Ako prvý je vždy uvedený materský produkt, od ktorého sa odvíjajú varianty.
 • Pozrite sa na materský produkt a na stĺpci, ktoré sú uňho vyplnené, ale ktoré zároveň nie sú vyplnené pri jeho variantách.
 • Skopírujte informácie v týchto stĺpcoch u materského produktu a vložte ich variantom.
  • Nemeňte obsah stĺpcov Option a variant:hodnota (pôvodne Option Value).
 • Riadok s materským produktom odstráňte.
 • Varianty produktov majú rôzne parametre, ale v Shoptete je potrebné dodržať limit troch parametrov na jeden produkt.
 • Názov parametru nájdete v stĺpci Option (napr. Farba).
 • Stĺpec variant:hodnota (pôvodne Option Value) premenujte na variant:Farba.
 • Uistite sa, že v riadkoch, ktoré patria variantom, je správne popísaná vlastnosť varianty, teda napr. modrá alebo červená.
 • Tento postup opakujte u každého tovaru s variantami.
 • Nezabudnite, že každý variant musí mať vlastný napr. EAN kód (pokiaľ ho máte v tabuľke).
 • Varianty môžu mať taktiež rôzne ceny a počty kusov skladom.
 • Až skončíte so všetkými variantami a ich parametrami, odstráňte stĺpec Option.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A-Z, 0-9a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ich na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnete prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z OpenCart importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptetu sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť: 

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri už existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Práca s produktami vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01