Prevod dát z Atomeru do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zdarma

E-shop si k nám môžete z Atomeru presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu prevedie za vykoná dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zdarma

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Atomeru.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
  Z Atomeru je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
  Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Atomeru

 • Choďte do administrácie Atomeru E-shop → Tovar a kategória.
 • Vľavo dole pod výpisom produktov zvoľte Exportovať všetko.
 • Hore nad výpisom produktov sa následne objaví možnosť Stiahnuť súbor, na ktorú kliknite.
 • Do priečinka s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Po prevode uložte a zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Prvý stĺpec Interné číslo premenujte na code.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec a pomenujte ho pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
AtomerShoptetPoznámka

Interní číslo

code

 

 

pairCode

Viac v Nastavenie variantov produktov.

Název zbožíname 
Krátký popisshortDescription 
Dlouhý popisdescription 
Běžná cena priceViac v Nastavenie cien.
Stará cena standardPriceViac v Nastavenie cien.
DPHpercentVatViac v Nastavenie cien.
ViditelnýproductVisibilityViac v Nastavenie viditeľnosti. 
EAN kódean 
Výrobcemanufacturer 
Hlavní kategoriedefaultCategory

Viac v Import kategórií. Na účely importu je pôvodný oddeľovací znak lomítko ("/") potrebné nahradiť za >.

Počet kusůstock 
Váhaweight 
Min. obj. množstvíminimumAmount 
ObrázkyimageViac v Nastavenie obrázkov
Popisy k obrázkům 1, 2...imageDescV prípade viacerých stĺpcov je potrebné pridať stĺpec alebo stĺpce imageDesc, imageDesc2, imageDesc3 atď.
Související zbožírelatedProductViac v Nastavenie souvisiacich produktov.
AkceactionFlagActiveViac v Nastavenie príznakov.
Výprodejcustom1FlagActiveViac v Nastavenie príznakov.
NovinkanewFlagActiveViac v Nastavenie príznakov.
Char. hodnota textPropertyViac v Nastavenie textových parametrov
SEO titulkaseoTitle 
SEO popismetaDescription 

Nastavení variantov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • Atomer zobrazuje varianty produktu s rovnakým menom ako má materský produkt (stĺpec name).
 • V stĺpci Kat.číslo rodiča spoznáte materský produkt podľa nenulovej číselnej hodnoty.
 • Export z Atomeru neumožňuje správny import variantov do Shoptetu.
 • Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variant.
 • Ponechajte v tabuľke materský produkt.
 • Riadky s variantmi odstráňte.
 • Tento postup opakujte pri každom tovare s variantmi.

Nastavenie cien

V Atomeri je možné konečnú cenu produktu zapísať dvoma spôsobmi, pomocou značiek Bežná cena a prípadne Stará cena alebo Bežná a Stará cena bez DPH.

 • Stĺpce Bežná cena bez DPH a Staršia cena bez DPH odstráňte.
 • Stĺpec Bežná cena premenujte na price.
 • Stĺpec Stará cena premenujte na StandardPrice.
 • Stĺpec DPH premenujte na percentVat a ponechajte pôvodné hodnoty v ňom bez zmeny.
 • Za stĺpec percentVat pridajte nový prázdny stĺpec, ktorý pomenujte includingVat. Do všetkých riadkov v ňom skopírujte hodnotu 1 (tj že cena uvedená v stĺpci price obsahuje DPH).

Nastavenie viditeľnosti

Shoptet oproti Atomeru ponúka pre produkty viac možností viditeľností. 

 • Stĺpec Viditeľný Pomenujte productVisibility.
 • Do premenovaného stĺpca potom doplňte pre produkty jednu z hodnôt:
  • visible: produkt bude viditeľný bez obmedzenia (hodnota zodpovedá pôvodnej hodnote 1).
  • hidden: produkt bude skrytý (zodpovedá pôvodnej hodnote 0).
  • blocked: produkt bude viditeľný, ale nepôjde ho zakúpiť.
  • showRegistered: produkt bude viditeľný iba pre registrovaných užívateľov.
  • blockUnregistered: produkt bude môcť zakúpiť iba registrovaný zákazník.
  • cashdeskOnly: produkt bude viditeľný iba pre Pokladňu.
  • detailOnly: produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie cez menu alebo vyhľadávanie e-shopu.
 • Pôvodné stĺpce zo súboru odstráňte.

Nastavenie obrázkov

Export z Atomeru obsahuje všetky obrázky v jednej bunke oddelenej znakom |. Na import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL).

Pre každú ďalšiu URL obrázku teda vložte vedľa stĺpca imagenový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu). Stĺpec pomenujte image2, image3 atď. a skopírujte do nich vždy iba jeden obrázok (jednu URL adresu).

Nastavenie súvisiacich produktov

 • V Atomere sú u každého produktu súvisiace produkty (presnejšie ich kódy) vypísané v jednej bunke a oddelené čiarkou.
 • Pre import do Shoptetu je potrebné, aby v jednej bunke bol práve jeden kód súvisiaceho produktu.
 • Pre každý ďalší kód vložte vedľa stĺpca relatedProductnový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu).
 • Tento stĺpec pomenujte relatedProduct1, relatedProduct2 atď.
 • Do novo vložených stĺpcov vložte všetky kódy zo stĺpca relatedProduct tak, aby v bunke zostal iba jeden kód.

Nastavenie textových parametrov

Atomer vyexportoval niekoľko stĺpcov, ktoré začínajú Char. Názov, ktoré v Shoptete zodpovedajú textovým parametrom. Pre ich správne nahranie do Shoptetu je potrebné nasledovné:

 • Parametre sú v exporte z Atomeru v tabuľke vždy v jednotlivých stĺpcoch, z ktorých ich bunky obsahujú hodnoty daného parametra.
 • Kliknite myšou na stĺpec tabuľky, ktorý sa nachádza vpravo od stĺpca HodnotyParametra.
 • Vyberte Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Stĺpec pomenujte textProperty.
 • Ak chcete vložiť ďalší textový parameter, vložte do tabuľky nový stĺpec.
 • Stĺpec pomenujte ako textProperty2atd.
 • Postup opakujte pre každý ďalší textový parameter.
 • Prezrite si obrázok 01.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametra (napr. Počet vrstiev) a Hodnotu popisného parametra (napr. 1), Vysvetlivku názvu parametra je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu.
 • Do stĺpca textProperty napíšte v každej bunke pred hodnotu názov parametra (napr. Počet vrstiev) pre daný produkt.
 • Názov parametra a Hodnotu popisného parametra oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou (bez medzier).
 • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
 • Názvy a hodnoty parametrov pre jeden konkrétny produkt vkladajte do rovnakého riadku (obrázok 02).
 • Jeden stĺpec môže obsahovať textové parametre s rozdielnym názvom a rozdielnou hodnotou.
 • Po dokončení úprav textových parametrov zostávajúce stĺpce Char. Názov odstráňte.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie príznakov

V tabuľke 02 vidíte značky pre príznaky, ktoré má Atomer spoločné so Shoptetom.

Príznak v AtomerZnačka v exportuPríznak v ShopteteZnačka pre import
AkciaAkceAkciaaction
NovinkaNovinkaNovinkanew
VýpredajSALE *ja možné použiť značku custom

Vo vyexportovanom premenujte stĺpčeky podľa tabuľky vyššie. Hodnota 1 uvedená v stĺpčeku pri konkrétnom produkte príznak zapína, hodnota 0 ho vypína.

Dobu, počas ktorej bude tovar označený daným príznakom, môžete nastaviť počas úplného exportu/importu alebo v administrácii Shoptetu v Produkty→ Prehľad, záložka Hlavné údaje, sekcia Príznaky.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Ak prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • V prípade, že používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v priečinku so stiahnutým súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Atomeru importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03