Prevod dát z Weebly do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Weebly presunúť celkom sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je tiež objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Ti sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s našim partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Weebly.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Weebly je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Weebly

 • Prejdite v administrácii Weebly na Items → Site items.
 • V hornom menu kliknite na Ďalšie (...) a zvoľte Export items.
 • Keď bude export pripravený, dorazí na registračný e-mail odkaz pre stiahnutie súboru.
 • Po kliknutí na odkaz v maili sa do zložky s vašimi stiahnutými súbormi uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Otvorte si prevedený súbor.
 • Prvý stĺpec id odstráňte z tabuľky, Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.
 • Stĺpec SKU premenujte na codea presuňte na prvé miesto v tabuľke.
  • Každý produkt musí mať v tabuľke svoj jedinečný kód.
  • Môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Do tabuľky vložte na miesto stĺpca B nový stĺpec, Domov → Bunky → Vložiť → Vložit stĺpce listu.
 • Tento stĺpec pomenujte pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
WeeblyShoptetPoznámka
SKUcode 
 pairCodeViac v Nastavenie variantov produktov.
TITLEname 
DESCRIPTIONdescription 
CATEGORIES Viac v Nastavenie kategórií.
PRICEprice 
SALE PRICEactionPrice 
INVENTORYstock 
WEIGHTweight 
IMAGEdefaultimageWeebly exportuje iba hlavný obrázok produktu. Ďalšie obrázky je prípadne potrebné nahrať ručne alebo cez Import produktov.

Nastavenie varianov produktov

 • Pozrite sa do tabuľky na vaše produkty, ktoré majú varianty.
 • Weebly zobrazuje varianty produktu s rovnakým menom, ako má materský produkt (stĺpec title).
 • V stĺpci code (pred premenovaním SKU) poznáte varianty podľa INTERNAL_SKU_ID:.
 • Export z Weebly neumožňuje správny import variantov do Shoptetu.
 • Varianty bude potrebné nastaviť neskôr v úplnom exporte/importe alebo v administrácii Shoptetu podľa šablón variantov.
 • Ponechajte v tabuľke materský produkt.
 • Riadky s variantmi odstráňte.
 • Tento postup opakujte pri každom produkte s variantmi.

Nastavenie kategórií

 • Weebly exportuje všetky kategórie, do ktorých je stĺpec v jednom stĺpci oddelený iba čiarkou.
 • Tento zápis neumožňuje správny import kategórií do Shoptetu.
 • Kategórie bude potrebné nastaviť neskôr podľa návodu v článku Import kategórií alebo v administrácii Shoptetu podľa Kategórie produktov.

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty produktov.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Pokiaľ prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • Pokiaľ používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v zložke so stiahnutými súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastaveniach zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Weebly importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 01).
Obrázok 01
Obrázok 01