Prevod dát z Webnode do Shoptetu

Ako presunúť e-shop k Shoptetu

1) Migrácia e-shopu svojpomocne a zadarmo

E-shop si k nám môžete z Webnode presunúť úplne sami a zadarmo. Výhody a postup migrácie svojpomocne si ukážeme v tomto článku.

2) Migrácia e-shopu externým partnerom

Pohodlnou možnosťou je aj objednanie migrácie e-shopu u niektorého z našich externých partnerov. Tí sú preverení nami a našimi spokojnými zákazníkmi. Zmluvu uzatvárate priamo s naším partnerom. Ten pre vás celú migráciu vykoná za vopred dohodnutú cenu.

Začíname s migráciou svojpomocne a zadarmo

V 3 krokoch si ukážeme, ako zoznam produktov:

 1. Exportovať z Webnode.
 2. Pripraviť na import do Shoptetu.
 3. Importovať do Shoptetu.

Čo budete potrebovať:

Čo by ste mali vedieť, než začneme:

 • S migráciou vám poradí naša technická podpora.
 • Z Webnode je možné exportovať a preniesť k nám len niektoré dáta.
 • Prenesené produkty bude potrebné ďalej upraviť.

Export produktov z Webnode

 • V rozhraní prejdite do správy produktov.
 • Pod záložkou Ďalej zvoľte Export produktov.
 • Do priečinka s vašimi stiahnutými súbormi sa uloží tabuľka vo formáte *.csv.

Príprava importu do Shoptetu

 • Tabuľku vo formáte *.csv preveďte na formát *.xlsx, viac v návode Prevod súboru CSV do XLSX.
 • Po prevode uložte a zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Vedľa prvého stĺpca vložte nový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu) a pomenujte ho code.
  • Do každej bunky vyplňte kód produktu.
  • Použiť môžete hodnoty zo stĺpca Produktové číslo, ale každý produkt aj jeho varianty musia mať jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky_ /-. medzera.
 • Stĺpec Produktové číslo premenujte na pairCode.
 • Premenujte ďalšie stĺpce vo vašej tabuľke podľa vzoru v tabuľke 01.
 • Názov v ľavom stĺpci prepíšte na jeho ekvivalent v stĺpci pravom.
WebnodeShoptetPoznámka

 

code

Viac v Nastavení variantov produktov.

Produktové číslo

pairCode

Viac v Nastavení variantov produktov.

Název produktuname 
Krátký popisekdescription 
Cena priceViac v Nastavenie cien.
Původní cenastandardPriceViac v Nastavenie cien.
Sazba daněpercentVatViac v Nastavenie cien.
Zobrazení produktuproductVisibilityViac v Nastavenie viditeľnosti.
KategoriedefaultCategory

Viac v Import kategórií

Počet dostupných kusůstock 
Váhaweight 
URL fotky produktuimageViac v Nastavenie obrázkov
Kategorie variant:Název variant:název

Viac v Nastavenie variantov produktov.

SEO titulekseoTitle 
Meta popisekmetaDescription 

Nastavenie variantov produktov

 • Webnode zobrazuje varianty produktu s rovnakým menom ako má materský produkt (stĺpec name).

 • V stĺpci pairCode spoznáte produkty s variantmi podľa rovnakej hodnoty. Pre správne nahranie variantov je nutné:

  • Všetky varianty jedného produktu musia mať rovnaký párovací kód.
  • V prípade, že vaše produkty varianty nemajú, ponechajte stĺpec pairCode prázdny.
  • PairCode môže obsahovať znaky 0–9 a A–Z. Nesmú obsahovať špeciálne znaky.
 • Skontrolujte, že všetky varianty jedného produktu majú vyplnenú hodnotu v stĺpci variant:Názov, aby boli správne odlíšené na e-shope.

 • Pre jeden variant je možné použiť maximálne 3 parametre. Zvyšné parametre, ktoré pre produkt nevyužijete, je možné na e-shop nahrať ako textové (viď Nastavenie deskriptívnych parametrov).

 • Tento postup opakujte pri každom tovare s variantmi.

Nastavenie deskriptívnych parametrov

Parametre, ktoré nepoužijete pre parametre variantov, je možné nahrať do e-shopu ako popisné parametre. Pre ich správne nahranie do Shoptetu je potrebné nasledovné:

 • Parametre sú v exporte z Webnode v tabuľke vždy v jednotlivých stĺpcoch, z ktorých ich bunky obsahujú hodnoty daného parametra.
 • Kliknite myšou na stĺpec tabuľky, ktorý sa nachádza vpravo od stĺpca Kategórie variant: Názov.
 • Vyberte Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu.
 • Stĺpec pomenujte textProperty.
 • Ak chcete vložiť ďalší textový parameter, vložte do tabuľky nový stĺpec.
 • Stĺpec pomenujte ako textProperty2atd.
 • Postup opakujte pre každý ďalší textový parameter.
 • Prezrite si obrázok 01.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Do Shoptetu je možné importovať iba Názov parametra (napr. Výška) a Hodnotu popisného parametra (napr. 50 cm), Vysvetlivku názvu parametra je možné doplniť ručne v administrácii e-shopu.
 • Do stĺpca textProperty napíšte v každej bunke pred hodnotu názov parametra (napr. Výška) pre daný produkt.
 • Názov parametra a Hodnotu popisného parametra oddeľte v bunke tabuľky bodkočiarkou (bez medzier).
  • Do tejto bunky už žiadne ďalšie bodkočiarky nevkladajte.
 • Názvy a hodnoty parametrov pre jeden konkrétny produkt vkladajte do rovnakého riadku (obrázok 02).
 • Jeden stĺpec môže obsahovať textové parametre s rozdielnym názvom a rozdielnou hodnotou.
 • Po dokončení úprav textových parametrov zostávajúce stĺpce Kategórie variant: Názov odstráňte.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie cien

V Webnode je konečná cena produktu exportovaná pomocou značiek Cena, Cena bez DPH a Pôvodná cena.

 • Stĺpec Cena bez DPH odstráňte.
 • Stĺpec Cena premenujte na price.
 • Stĺpec Pôvodná cena premenujte na StandardPrice.
 • Stĺpec Sadzba dane premenujte na percentVat a ponechajte pôvodné hodnoty v ňom bez zmeny.
 • Za stĺpec percentVat pridajte nový prázdny stĺpec, ktorý pomenujte includingVat. Do všetkých riadkov v ňom skopírujte hodnotu 1 (tj že cena uvedená v stĺpci price obsahuje DPH).

Nastavenie viditeľnosti

Shoptet oproti Webnode ponúka pre produkty viac možností viditeľnosti.

 • Stĺpec Zobrazenie produktu premenujte na productVisibility.
 • Do premenovaného stĺpca potom doplňte pre produkty jednu z hodnôt:
  • visible: produkt bude viditeľný bez obmedzenia (hodnota zodpovedá pôvodnej hodnote 1).
   hidden: produkt bude skrytý (zodpovedá pôvodnej hodnote 0).
   blocked: produkt bude viditeľný, ale nepôjde ho zakúpiť.
   showRegistered: produkt bude viditeľný iba pre registrovaných užívateľov.
   blockUnregistered: produkt bude môcť zakúpiť iba registrovaný zákazník.
   cashdeskOnly: produkt bude viditeľný iba pre Pokladňu.
   detailOnly: produkt bude prístupný iba cez priamy odkaz, nie cez menu alebo vyhľadávanie e-shopu.

Nastavenie obrázkov

Export z Webnode obsahuje všetky obrázky v jednej bunke oddelené znakom ",". Na import do Shoptetu je dôležité, aby v každej bunke bol umiestnený práve jeden obrázok (adresa URL).

Pre každú ďalšiu URL obrázku teda vložte vedľa stĺpca imagenový stĺpec (Domov → Bunky → Vložiť → Vložiť stĺpce listu). Stĺpec pomenujte image2, image3 atď. a skopírujte do nich vždy iba jeden obrázok (jednu URL adresu).

Pokračujeme

 • Skontrolujte, že v stĺpci code má každý produkt jedinečný kód.
  • Code produktu môže obsahovať znaky A–Z, 0–9 a špeciálne znaky _ /-. medzera.
 • Z tabuľky odstráňte stĺpce:
  • pre ktoré nemáte v exporte v stĺpcoch žiadne hodnoty,
  • a ktoré zároveň Shoptet nepoužíva (skontrolujte podľa tabuľky 01).
 • Kliknite na stĺpec, ktorý chcete odstrániť. Stĺpec odstránite pomocou Domov → Bunky → Odstrániť → Odstrániť stĺpce listu.

Skontrolujte, že:

 • Nemáte v súbore prázdne stĺpce. Stĺpec, ktorý má názov, nie je prázdny. Napr. stĺpec pairCode, pokiaľ nemáte varianty tovaru.
 • Nemáte v súbore prázdne riadky.

Ak prázdne stĺpce a riadky nájdete, odstráňte ich. Po dokončení úprav tabuľku uložte.

Import produktov do Shoptetu

 • Importujte súbor vo formáte *.xlsx.
 • V prípade, že používate Google Tabuľky:
  • Otvorte tabuľku, ktorú ste upravovali a je zatiaľ uložená na Disku Google.
  • Uložte ju na disk vo vašom počítači. Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
  • Tabuľka sa automaticky stiahne a nájdete ju v priečinku so stiahnutým súbormi.
 • Vstúpte do administrácie Shoptetu do sekcie Produkty → Import.
 • Vyberte záložku Import.
 • V nastavení zaškrtnite prvú možnosť Nemeniť produkty a varianty, ktoré nie sú obsiahnuté v importovanom súbore.
 • Ostatné možnosti ponechajte.
 • Vyberte súbor a vpravo hore kliknite na tlačidlo Importovať.
 • Import sa automaticky dokončí.
 • Importované produkty nájdete v administrácii Produkty → Prehľad.

Dokončenie a úpravy

Do Shoptetu je možné z Webnode importovať len niektoré značky, ako ukazuje tabuľka vyššie. Ďalej bude potrebné vykonať ďalšie úpravy a nastavenia, najmä potom doplniť údaje o vašich produktoch.

V Shoptete sú dva spôsoby, ako informácie o produktoch doplniť:

1. Úplný export/import

 • Možnosť pre užívateľov zručných v Exceli alebo v obdobnom programe.
 • Odporúčame ju v prípade väčšieho množstva produktov.
 • V administrácii e-shopu nastavíte a vykonáte úplný export, ten vám vypíše všetky značky, ktoré je možné pri produktoch nastaviť.
 • Značky, ktoré vám budú pri existujúcich produktoch chýbať, doplníte podľa vysvetľujúcej tabuľky.
 • Podrobný návod nájdete v článku Import produktov.

2. Nastavenie v administrácii e-shopu

 • Túto možnosť odporúčame, pokiaľ v Shoptete ešte len začínate a máte importovaný len malý počet produktov.
 • Všetko dôležité nastavíte priamo v administrácii e-shopu v umiestnení Produkty → Prehľad / Ceny / Sklad / Zľavy / Kategórie.
 • Prácu s produktmi vám uľahčí napr. hromadná editácia, kedy niektoré vlastnosti môžete editovať pri všetkých práve označených produktoch (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03