Produkty

Nasledujúci článok vás prevedie základným nastavením produktov. V texte si ukážeme, čo nájdete v jednotlivých záložkách. U zložitejších nastavení dostanete odkaz na podrobný návod v našom Pomocníkovi.

Prehľad

Produkty nájdete v administrácii v Produkty → Prehľad. Tu vidíte v tabuľke cenu produktov, príznaky, viditeľnosť a vek. V pravom stĺpci tabuľky môžete modrou ikonkou pridať produkt na domovskú stránku. Červenou ikonkou produkt zmažete.

K dispozícii máte filter a funkcie hromadnej editácie. Pomocou hromadnej editácie môžete označené produkty zmazať, meniť ich viditeľnosť na e-shope alebo pridávať príznaky.

Akúkoľvek informáciu o produktoch je taktiež možné hromadne meniť pomocou exportu/importu.

V hornej šedej lište máte prehľad kategórií. Slúžia podobne ako filter, môžete si zobraziť produkty, ktoré sa nachádzajú v danej kategórii.

Tlačidlom  Pridať produkt pridáte nový produkt. Aby sa produkt správne zobrazoval na e-shope, musí byť zaradený do predvolenej kategórie. Produkty je možné pridať taktiež importom produktov.

Novú kategóriu pridáte tlačidlom Pridať kategóriu Stačí zadať názov a vybrať pozíciu, kde sa bude zobrazovať.

Po kliknutí na políčko s názvom produktu otvoríte detail produktu.

Hlavné údaje

Názov produktu

Ide taktiež o názov stránky detailu produktu, tak ako ho uvidia zákazníci v záložke prehliadača. Takto ho uvidí aj vyhľadávač. Je to teda jeden z kľúčových prvkov, jeho správna definícia zvyšuje pozíciu v SEO.

URL adresa

Názov produktu v URL adrese. Je rovnako dôležitý pre SEO. Viacej o podobe URL adries v článku Štruktúra adries (URL). Pokiaľ zmeníte znenie URL adresy, zákazníci, ktorí mali tento odkaz (napr. z vašej PPC reklamy) sa dostanú na stránku 404 s chybovou hláškou. Odporúčame v takom prípade použiť Presmerovanie adries (URL).

Viacej informácií o SEO názve a URL adries nájdete v článku Základné SEO.

Krátky popis

Krátky popis, ktorý by mal obsahovať spravidla 1-2 vety. Môžete ho zobraziť v detaile produktu, alebo vo výpise kategórie, nastavíte ho v Nastavenia → Produkty → Zobrazenie, v sekcii Zobrazenie kategórií a Zobrazenie detailu produktu.

Podrobný popis

Popis produktu, spravidla sa na e-shope zobrazí v detaile produktu dole pod produktom, pod nadpisom Popis.

Fotogaléria a 360° fotogaléria

V tejto sekcii môžete nahrávať k produktom obrázky. Viac informácií v článku Fotogaléria a v článku 360° fotografie.

Príznaky

Tu je možné pridávať k produktom príznaky a nastavovať dátumy ich platnosti. Viac informácií sa dozviete v článku Príznaky

Doplňujúce informácie

Značka: meno výrobcu. Môžete ho zobrazovať vo výpise kategórie a v detaile produktu. Toto nastavenie je dôležité taktiež pre vyhľadávače tovaru. Pre Google nákupy slúži ako jeden z kľúčových identifikátorov produktu, pre Heureku je generovaný do rozšíreného feedu pred názov produktu.

Dodávateľ: slúži pre označenie dodávateľa produktu. Pole je určené len pre interné účely a filtrovanie v administrácií, zákazníkom sa nezobrazuje. 

Záruka: dĺžka záručnej lehoty. Informácia sa odosiela do porovnávačov tovaru.

Druh položky: zvoľte, či ide o nový produkt, sadu produktov, bazárový produkt alebo o službu. Táto informácia sa odosiela do porovnávačov tovaru.

Stav tovaru: používa sa pre upresnenie stavu bazárových produktov. Možné hodnoty sú RozbalenéPoužité a Repasované. Pole je určené primárne pre tovarový porovnávač Zboží.cz. Objaví sa len v prípade, že je ako Druh položky zvolený bazárový produkt. 

Popis stavu: umožňuje podrobnejší popis stavu bazárového tovaru, nejedná sa o podrobný popis produktu. Pole je určená primárne pre tovarový porovnávač Zboží.cz. Objaví sa iba v prípade, že je ako Druh položky zvolený bazárový produkt. 

Viditeľnosť: viditeľnosť produktu. Tiež je možné nastaviť skrývanie cien (Nastavenia → Produkty → Zobrazenie).

 • Zobraziť produkt
 • Skryť produkt
 • Zakázať objednanie
 • Zobraziť len prihláseným
 • Zakázať objednanie neprihláseným
 • Nezobrazovať v navigácii e-shopu: produkt nebude možné dohľadať v kategóriách ani cez fulltextové vyhľadávanie. Na jeho detail je možné sa dostať iba zadaním jeho URL (napríklad preklikom z vyhľadávača) a je zakázané jeho objednanie. Ide o možnosť, ako sa pri nedostupnosti produktu vyhnúť chybe 404.
 • Zobraziť len v pokladni: hodí sa pokiaľ máte produkty, ktoré chcete predávať len cez Pokladňu a nie v e-shope.

Interná poznámka: slúži iba pre interné účely. Prepisuje sa do exportu produktov a je možné ju importovať. Na e-shope ani v objednávkach sa zákazníkom nezobrazuje.

Cenník

Hore v tejto záložke volíte, či ide o produkt s variantami či bez variant. V prípade produktu s variantami nastavujte všetky ostatné hodnoty z tejto záložky priamo v detaile varianty. Detail otvoríte kliknutím na názov varianty.

Ako pridať na e-shop varianty produktu sa dozviete v článku Šablóny variant.

Cena

 • Cena: predajná cena produktu.
 • Štandardná cena: mala by byť vyššia ako cena predajná. Na základe tejto ceny je možné zobraziť zľavu v percentách (možnosti zobrazenia ide nájsť v Nastavenia → Produkty → Zobrazenie).
  • Na základe európskej smernice by pole malo obsahovať takú cenu, za ktorú sa tovar predával predchádzajúcich 30 dní. Nemalo by teda obsahovať cenu doporučenú výrobcom alebo bežnú cenu.
 • Nákupná cena: ide o informáciu čisto pre vás, zákazníkom sa nezobrazuje. Pokiaľ ju vyplníte, bude sa vám vo štatistikách vypočítavať zisková marža.
  • Pokiaľ zadávate ceny vrátane DPH, mala by takto byť zadaná aj nákupná cena. Výber DPH v detaile produktu je platný na všetky typy cien a pokiaľ by nákupná cena ako jediná bola zadaná bez DPH, došlo by k skresleniu marže práve o jeho výšku.
  • V prípade sád je nákupná cena automaticky doplnená. Jedná sa o súčet nákupných cien jednotlivých produktov, ktoré sada obsahuje. Automaticky vyplnenú hodnotu je možné ručne prepísať.
 • Akčná cena: po zvolené časové obdobie sa zobrazuje namiesto predajnej ceny. Viac informácií v článku Akčná cena produktov.
 • DPH: volíte, či sa cena pri produkte bude, či nebude zobrazovať s DPH a s akou hodnotou. Viac informácií v článku Dane.
 • Mena: volíte menu pre zobrazenie ceny. Viac informácií v článku Meny.
 • Cenový koeficient: cena produktu sa počíta vynásobením zadanej ceny a koeficientu.
  • Pokiaľ má cena odpovedať hodnote v poli Cena, je potrebné vyplniť koeficient 1.
  • Cenový koeficient ovplyvňuje iba cenu, akční cena koeficientom ovplyvnená nie je.
  • Prepočet koeficientom sa prejaví iba na e-shope pre zákazníkov. V administrácii je zobrazovaná cena odpovedajúca hodnote v poli Cena.
 • Marža: vyjadruje, aký veľký podiel z konečnej ceny produktov zostane. Počíta sa pomocou vzorca x=(predajná cena-nákupná cena)/predajná cena*100.
 • Kód produktu: unikátny identifikátor produktov či varianty. Kód nie je možné meniť, pokiaľ na produkte či variante existuje nevybavený skladový nárok. V prípade varianty produktov nájdete kód varianty na záložke Cenník po otvorení detailu varianty. Tu kód nájdete na záložke Hlavné údaje.
 • Jednotka: informácia pre zákazníkov, ako sú produkty balené a koľko jednotiek balenie obsahuje. Viac v článku Jednotky.
 • Hmotnosť: hmotnosť produktu. Môže ovplyvňovať ceny a dostupnosť dopravy a recyklačné príspevky. Zadáva sa v kilogramoch, pre zadanie váhy v gramoch použite desatinné miesta (napr. 0,05).

Merná jednotka

Viac informácií o merných jednotkách a ich využití nájdete v článku Merné ceny.

Recyklačné príspevky

Viac informácií o recyklačných príspevkoch sa  dozviete v článku Recyklačné príspevky.

Iné cenníky

Ďalšie cenníky je možné pridávať, pokiaľ máte aktívny doplnok Veľkoobchod.

Zľavy

V tejto  sekcii nastavujte zľavy u jednotlivých produktov. Viac informácií o jednotlivých zľavách nájdete v článkoch Zľavové kupóny, Vernostné zľavy, Objemové zľavy a Množstevné zľavy.

Nastavenie týkajúce sa dopravy nájdete v článku Doprava a platby.

OSS sadzby

V prípade, že je aktívny OSS režim (Nastavenie → Základné nastavenie → Dane) je možné pre každú krajinu určiť pre jednotlivé produkty sadzbu DPH podľa krajiny dodania. Viac v Zvláštne daňové režimy OSS a Reverse charge.

Sklad

V tejto záložke sledujete skladové zásoby na úrovni produktov. V prípade variant ich nájdete v detaile varianty v záložke Sklad.

Pre využitie všetkých možností, ktoré ponúka práca so skladmi je potrebné mať nainštalovaný doplnok Skladové hospodárstvo. Detailné informácie nájdete v článkoch Skladové hospodárstvo, Skladové nároky a Viac skladov.

Logistika

Na záložke sa nastavujú parametre, ktoré sa týkajú expedície produktu. Okrem váhy produktu je tu možné nastaviť šírku, výšku a dĺžku balenia, v ktorom bude produkt expedovaný. Pole Objem sa automaticky vypočítava zo zadaných rozmerov a má iba informatívny účel.

Pre produkt alebo jeho varianty tu je možné nastaviť:

 • Atypická doprava: pokiaľ voľbu zaškrtnete, produkt (aj jeho varianty) sa označia ako atypické. To využite v prípade, keď má produkt atypickú veľkosť alebo hmotnosť a chcete k nemu priradiť špeciálny spôsob dopravy. Ak je aktivované a košík obsahuje tento produkt, zobrazí sa v košíku iba dopravca, ktorý je označený na doručovanie atypických produktov. Viac informácií nájdete v článku Doprava a platby.
 • Atypická platba: ak voľbu zaškrtnete, produkt (aj jeho varianty) sa označia ako atypické. To využite v prípade, keď k produktu chcete priradiť špeciálny spôsob platby, napr. keď nie je známa konečná cena kvôli hmotnosti alebo možnému reverse charge atď. Ak je aktivované a košík obsahuje tento produkt, zobrazí sa v košíku iba platba, ktorá je označená pre platenie atypických produktov. Viac informácií nájdete v článku Doprava a platby.

Kategórie

Na tejto záložke vidíte, v akej predvolenej kategórií sa váš produkt nachádza. V podobe stromovej štruktúry vidíte taktiež, v akých ostatných kategóriách je produkt umiestnený. Obe uvedené informácie tu môžete meniť. Viac informácií o kategóriách nájdete v článkoch Kategórie produktov a Zobrazenie kategórie a detailu tovaru.

Parametre

Deskriptívne parametre

Parametre produktu, ktoré chcete zobrazovať zákazníkom pre lepšie popísanie produktu. Neslúžia pre filtrovanie.

Pokiaľ pre popis používate odborné či cudzie výrazy (napr. u elektroniky a špeciálneho tovaru), môžete pridať vysvetlivku. Tá sa zákazníkom zobrazí v podobe otáznika za názvom parametru. Po nabehnutí myšou sa zákazníkovi objaví políčko s vysvetlivkou.

Parametre pre filtrovanie

Vďaka nim umožníte zákazníkom lepšie hľadanie tovaru na e-shope. Viac informácií v článku Parametrické filtre.

Ďalšie nastavenie parametrov vrátane ich poradia nájdete v Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky na záložke Parametre.

Príplatkové parametre

Príplatkové parametre fungujú ako konfigurátor produktov a umožnia zákazníkovi poskladať si produkt podľa jeho potrieb. Je možné ich využiť aj pre up-selling (napr. pridanie predĺženej záruky, možnosť darčekového balenia alebo ďalších služieb. Viac informácií nájdete v článku Príplatkové parametre

Súvisiace

Na tejto záložke môžete pridávať produkty súvisiace  daným produktom. Môže ísť o iné produkty, viac informácií nájdete v článku Súvisiace a podobné produkty.

Môžete tu tiež pridať darček, previazaný iba s týmto produktom (viz. článok Darčeky k objednávke a produkte).

Zálohy a doplňujúce produkty umožňujú na produkt nadviazať vratnú zálohu. Využiť ich je možné napríklad pre zálohované sklenené fľaše alebo zálohované PET fľaše. Viac nájdete v pomocníkovi Zálohy a dodatkové produkty

Nahrať môžete k produktu taktiež súbory. To využijete, pokiaľ chcete pridať k produktu manuál (napr. *.pdf). Je možné nahrať aj video (napr. *.mp4)

V poslednej sekcii môžete odkázať na video. Ide odkázať iba na video z YouTube (Vimeo a ďalšie nie sú podporované).

Pokročilé

Obecné nastavenia

 • Doplnok k názvu: Doplnok sa zobrazí za názvom produktu na e-shope a prenesie do Zboží.cz. Jednotlivé darčeky budú prenesené do feedů pre Heureka.cz a Zboží.cz. Viac informácií v článku Doplnok produktu a darčeky.
 • Názov v XML feede: Ak je políčko vyplnené, bude sa do vyhľadávača tovaru automaticky odosielať uvedený názov namiesto názvu, ktorý máte na e-shope. Pri produktoch s variantami budú doplnené varianty. Do klasických feedov ho prepisuje značka #NAME#. Prepisuje sa tiež do značiek #PRODUCT# a #PRODUCTNAME#. Viacej informácií v článku XML feedy.
 • V ďalších dvoch políčkach nastavíte tagy "title" a "description". Viac informácií v článku Základné SEO.
 • Externé ID: Tato značky, resp. jej hodnota, pomáha spárovať varianty s konkrétnym produktom pri automatickom importe produktov. Pri jeho použití odpadá nutnosť v súbore *.xml uvádzať vždy ostatné varianty. Políčko môže obsahovať znaky 0-9 a A-Z. Medzi položkami automatických importov sa nenachádza, aktualizuje sa vždy, pokiaľ je v tomto políčku uvedená hodnota. Nenachádza sa rovnako v XML exportoch zo Shoptetu.
 • Povoliť pre online platby: objednávku s týmto produktom je možné uhradiť online platbou.
 • Pre dospelých: Označte produkt, ktorý je určený len pre dospelých, typicky ide o erotický tovar. Do feedov porovnávačov výrobkov sa potom vloží príslušná značka.
 • Atypická doprava: Pokiaľ toto políčko zaškrtnete, produkt (aj jeho varianty) sa označia ako atypické. To využijete v prípade, keď má produkt atypickú veľkosť či hmotnosť a chcete k nemu priradiť špeciálny spôsob dopravy. Ak je voľba aktivovaná a košík obsahuje tento produkt, zobrazí sa v košíku iba dopravca, ktorý je označený pre doručovanie atypických produktov. Viac informácií nájdete v článku Doprava a platby.
 • Atypická platba: Pokiaľ toto políčko zaškrtnete, produkt (aj jeho varianty) sa označia ako atypický. To využijete v prípade, keď k produktu chcete priradiť špeciálny spôsob platby, napr. keď nie je známa konečná cena kvôli hmotnosti alebo možnému reverse charge atp. Ak je táto voľba aktivovaná a košík obsahuje tento produkt, zobrazí sa v košíku iba platba, ktorá je označená pro platenie atypických produktov. Viac informácií nájdete v článku Doprava a platby.

Párovanie kategórií

Umožňuje na úrovni produktu nastaviť párovaciu kategóriu pre jednotlivé vyhľadávače tovaru. Viac v Heureka kategórieNapojenie na Zboží.czGoogle Nákupy a Glami.

Heuréka nastavení

Heuréka CPC: Určuje maximálnu cenu za preklik, ktorú ste pre produkt ochotný navrhnúť. Viac informácií o tomto nastavení nájdete v článku Nastavenie Heureky a PPC.

Nezobrazovať v Heureka Marketplace: V prípade, že voľba bude aktívna, produkt nebude zobrazovaný v Heureka Marketplace. 

Nezobrazovať na Heureke: Pokiaľ voľbu aktivujete, produkt nebude zaslaný do rozšíreného Heureka feedu, a tým na Heureke navrhovaný. 

Zboží.cz nastavenie

 • Maximálny CPC: Maximálna cena za preklik v detaile produktu v Kč. Pokiaľ si nastavíte maximálnu cenu za preklik, ktorú ste ochotní pre danú položku v detaile zaplatiť, Zboží.cz spočíta cenu prekliku, ktorá je nutná k udržaniu na danej pozícií (second-price). Ak zákazník použije radenie od najlacnejšej ponuky, účtuje sa iba cenníková cena.
 • Maximálny CPC (vyhľadávanie): Maximálna cena za preklik vo fulltextovom výsledku hľadania (nezaradenej ponuky) v Kč. Pokiaľ si nastavíte maximálnu cenu za preklik, ktorú ste ochotní pre danú položku vo fulltextu zaplatiť, Zboží.cz spočíta cenu prekliku, ktorá je nutná k udržaniu na danej pozícií (second-price). Ak zákazník použije radenie od najlacnejšej ponuky, účtuje sa iba cenníková cena.
 • Nezobrazovať: Ak je zaškrtnuté, produkt nebude navrhovaný na Zboží.cz. Do feedu sa odosiela značka VISBILITY s hodnotou 0.

SizeID tabuľka veľkostí

Viac informácií o tomto nastavení nájdete v článku SizeID.