Akčná cena produktov

Akčná cena

Akčné ceny sú silným marketingovým nástrojom, ktorý používajú prakticky všetky e-shopy a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Pokiaľ máte nejakého produktu na sklade väčšie množstvo, môžete ho označiť ako akčné a ľahšie ho odpredať.
  • Z druhého pohľadu môžete takto dostať do povedomia naopak produkt, ktorý je úplnou novinkou a pri ktorom chcete, aby sa dostal medzi ľudí.
  • Akčný produkt môže byť navyše zobrazovaný priamo na titulnej stránke, aby ho návštevníci videli ihneď.
  • Nemusíte si jednotlivé akčné ponuky strážiť, len nastavíte dobu, počas ktorej bude konkrétny produkt v akcii. Potom sa automaticky vráti na svoju pôvodnú cenu.

Ako správne nastaviť akčnú cenu produktu

Pri produkte v administrácii, u ktorého chcete akčnú cenu nastaviť, otvorte záložku Cenník. Zadajte hodnotu akčnej ceny. Môžete tiež zadať od kedy do kedy bude akcia trvať. Ak nenastavíte žiadny dátum začiatku ani ukončenia akcie, bude akčná cena nastavená trvalo, alebo pokiaľ ju nezmažete (obrázok 01).

Pri produktoch s variantmi nastavíte akčnú cenu po rozkliknutí každej jednotlivej varianty.

Aby sa vám v detaile produktu na e-shope nastavila cena s odpočítanými percentami, je potrebné pri produkte nastaviť Štandardnú cenu (obrázok 01), voči ktorej sa potom výsledná zľava vypočíta.  V tomto prípade by mala byť vložená najnižšia cena, za ktorú sa tovar predával za predchádzajúcich 30 dní. Pole by teda nemalo obsahovať cenu doporučenú výrobcom alebo bežnú cenu. 

Pri variantoch produktov je možné nastaviť štandardnú cenu v detaile varianty na záložke Cenník.

Obrázok 01
Obrázok 01

Pre hromadné pridanie štandardných a akčných cien môžete využiť import, viac v pomocníkovi Import produktov, (značky standardPrice, actionPrice, actionFrom a actionUntil).

Prípadne využiť hromadnú editáciu v umiestnení Produkty → Ceny (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Akčná cena sa vám potom v detaile produktu zobrazí ako na obrázku 03. Výška zľavy v percentách je vždy zaokrúhlená na celé číslo smerom nadol. Pokiaľ teda systém vypočíta percentuálnu zľavu napr. 11,8 %, zákazníkom sa zobrazí zľava 11 %.

Obrázok 03
Obrázok 03

Nastavenie zobrazenia príznaku Akcia

Produkt môžete priamo označiť štítkom Akcia. V detaile produktu zaškrtnete daný príznak a vyberiete dátum, od kedy a do kedy bude akcia platiť (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Táto funkcia nestanoví akčnú cenu, ani s ňou nie je funkčne previazaná. Nastavenie príznaku iba pridá do detailu produktu štítok Akcia (obrázok 05).

Zobrazenie tohto príznaku však môžete na akčnú cenu nadviazať. Naviazaním príznaku na akčnú cenu celý proces výrazne zjednodušíte. Napríklad sa vyhnete nutnosti nastaviť dátum trvania akcie.

Viac o tomto nastavení aj o nastavení ďalších príznakov sa dozviete v článku Príznaky.

Obrázok 05
Obrázok 05