Google Nákupy

Čo je služba Google Nákupy?

Kampane v Google Nákupoch patria medzi najrentabilnejší zdroj konverzií pre váš e-shop. Reklamy sa môžu zobraziť nielen vo vyhľadávaní, ale aj na ďalších platformách Google. Výhodou tejto inzercie je veľký zásah. Vďaka Google Nákupom môžete zobraziť konkrétne produkty svojho e-shopu tým, ktorí ich práve hľadajú. Dáta pre reklamy sú nahrávané pomocou XML feedu, a tak môžu byť informácie stále aktuálne.

Ako Google Nákupy fungujú?

 • Nákupy Google užívateľom prinášajú informácie o produktoch, ktoré zákazníkom ponúkate. Informácie o produktoch sa predávajú prostredníctvom systémovo generovaného XML feedu ako u ostatných vyhľadávačov tovaru.
 • Po zadaní vyhľadávacieho dotazu sa výsledky hľadania (tj. reklamy s produktovými informáciami) zobrazia v Nákupoch Google, rovnako ako na stránkach Google.sk v pravej postrannej lište a v časti pod vyhľadávaním.
 • V rozhraní Google Nákupy nejde tovar priamo nakupovať, slúži iba pre vyhľadanie a porovnanie hľadaného produktu a k presmerovaniu na konkrétny obchod, ktorý daný produkt ponúka.

Ako spravovať Google Nákupy v Česku a na Slovensku?

Pre založenie nového účtu a následné založenie kampane na Slovensku platí nižšie uvedený postup. Ako ale postupovať, pokiaľ chcete využívať Google Nákupy pre váš český aj slovenský e-shop zároveň?

Odporúčame vytvoriť pre každú z domén iný účet Google. Tento postup odporúča aj spoločnosť Google. Pod novo vytvoreným účtom potom budete spravovať ako Google Nákupy, tak Google Ads pre každú krajinu zvlášť.

Ako nastavím Google Nákupy?

Vytvorenie účtu Google Ads

K prevádzkovaniu služby Google Nákupy je potrebné mať vytvorený účet Google Ads. Pokiaľ ho ešte nemáte, vytvorte ho podľa návodu v našom článku Google Ads.

Registrácia do Google Merchant Center

Ak už máte účet založený, prejdite na stránku Merchant Center, kde sa prihlásite alebo zaregistrujete.

Overenie webu v Google Merchant Center

Pre aktiváciu služieb Google Merchant Center je potrebné overiť svoj web. Viac info v nápovede Google v článku Overenie a nárokovanie webových stránok predajne. V novšej verzii Google Merchant Center Next je postup nasledujúci:

 • V ľavom menu prejdite na stránku Informácie o firme → Podrobnosti,
 • V sekcii Váš internetový obchod kliknite na Potvrdiť internetový obchod,
 • V časti Vyberte spôsob overenia zvoľte možnosť Pridať značku alebo súbor HTML a ponechajte vybranú prvú možnosť Pridať značku HTML,
 • Skopírujte časť značky medzi <content=" a "/>,
 • Skopírovanú značku vložte do administrácie Shoptet v Prepojenie → Google v záložke Nákupy do poľa Overovací kľúč (obrázok 01),
 • Dokončite proces overenia v Google Merchant Centre podľa tam uvedených pokynov.
Obrázok 01
Obrázok 01

Google Merchant Center požaduje podľa svojich zásad zabezpečenie webových stránok inzerentov pomocou SSL certifikátu a protokolu HTTPS, ktorý je na Shoptete zadarmo. Viac informácií o prechode z HTTP na HTTPS nájdete v článku HTTPS zabezpečenie a SSL certifikát.

Prepojenie účtu Ads a Merchant Center

Tvorba kampaní Google Nákupy prebieha v Google Ads, preto je nutné tieto dva účty prepojiť. Viac informácií nájdete v nápovede Google v článku Prepojenie účtu Merchant Center a Google Ads. V novšej verzii Google Merchant Center Next je postup nasledujúci:

 • Najprv je potrebné potvrdiť váš internetový obchod, viď predchádzajúca sekcia Overenie webu v Google Merchant Center,
 • V ľavom menu prejdite na stránku Reklamné kampane,
 • Pri voľbe Prepojte účet s Google Ads kliknite na tlačidlo Prepojiť. Na nasledujúcej stránke postupujte podľa pokynov a vašej situácie:
  • buď vyberte jeden z účtov Google Ads pridružený k vášmu účtu Google,
  • alebo vytvorte nový účet Google Ads,
  • alebo zadajte číslo zákazníka služby Google Ads, v prípade, že chcete pripojiť účet, ktorý je spravovaný iným Google účtom než vašim. V takomto prípade musí žiadosť o prepojenie schváliť administrátor daného Google Ads účtu.

Ako vložiť XML feed s produktami?

Pomocou XML feedu nahráte produkty z e-shopu do vášho účtu Google Merchant Center.

Overte si, či máte pri produktoch doplnené potrebné informácie. Produkty s chybnými alebo nedostatočnými informáciami môžu byť zablokované a nebudú sa zobrazovať vo vyhľadávaní. Pri veľkom množstve chýb môže byť zablokovaný celý účet.

Chybovosť si môžete dať overiť v prehľade Merchant Center účtu. Mnohokrát sa napríklad zabúda na požadovanú značku produktu (Brand) a EAN (GTIN).

Viac podrobností o tom, ktoré informácie musia byť uvedené v zdroji dát, nájdete v nápovede Google v článku Špecifikácie produktových dát.

Bol váš účet Google Merchant Center zablokovaný? Neprepadajte panike. Opravte chybu, ktorá zamietnutie spôsobila, a požiadajte o novú kontrolu účtu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi Google v článku Zamietnuté účty, zdroje alebo položky v službe Merchant Center.

Postup vloženia feedu

V ľavom menu kliknite na možnosť Produkty → Zdroje. Na poslednom riadku vyberte možnosť Vytvoriť zdroj (pokročilá možnosť) (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Týmto vstúpite do rozhrania pre nastavenie nového zdroja dát. Na prvej obrazovke zvoľte Krajinu predaja, Jazyk a Ciele.

Na ďalšej stránke zadajte Názov primárneho zdroja a zvoľte možnosť Plánované načítanie.

Na obrazovke Nastavení vyplňte nasledujúce:

 • Názov súboru: je možné vyplniť ľubovoľný názov, podľa ktorého feed ľahko identifikujete.
 • Frekvenciu načítania: odporúčame ponechať hodnotu Denne.
 • Čas načítania: je možné zvoliť ľubovoľný čas. Systémový feed pre Google Nákupy je aktualizovaný každú hodinu.
 • Časové pásmo: Stredoeurópsky čas - Praha.
 • Adresu URL súboru: pre Google Nákupy využite systémový XML feed, ktorý nájdete v administrácii Shoptetu. V Prepojení → XML feedy skopírujte URL adresu z riadku Google nákupy (Facebook katalóg) (obrázok 03).
Obrázok 03
Obrázok 03

Custom labels pre Google XML feed

V XML feede pre Google podporujeme tag custom_label. Vďaka tomuto tagu je možné vložiť vlastnú hodnotu a následne s ňou v systéme pracovať. Je možné lepšie vytvárať segmenty, ktoré je možné využiť v rámci reklám. Celkom je možné mať až 5 tagov custom_label s označením 0 až 4. Tagy v rámci Shoptetu automaticky doplňujú príznaky. Výsledný tag môže vyzerať napr.: <custom_label_0>Akce</custom_label_0>.

Do feedov sú vždy prioritne doplnené tri systémové príznaky Akcie, Novinka a Tip. Zostávajúce dve miesta sú potom doplnené vlastnými príznakmi. Pokiaľ systémové príznaky Akcie, Novinka alebo Tip nie sú aktívne, doplní sa ďalšími vlastnými príznakmi v poradí. 

Google Parametre

Pre Google Nákupy je v prípade niektorých podkategórií (napr. Média, Odevy a doplnky a Elektronika), nutné uvádzať vo feede povinné parametre. 

Pokiaľ by pri produktoch dané parametre neboli nastavené, produkty sa budú môcť zobrazovať, ale ich výkon (z hľadiska reklamy a predaja) môže byť výrazne obmedzený.

Pre informácie, ako je možné jednotlivé povinné parametre pre feed v Shoptete nastaviť, prejdite na článok Nastavenie Google parametrov.

Ako nastaviť dostupnosť produktov pre Google Nákupy?

Dostupnosti

V umiestnení Nastavenia → Produkty → Dostupnosti je potrebné nastaviť pre dostupnosti zodpovedajúcu hodnotu pre Google Nákupy. Kliknite na názov dostupnosti, ktorú chcete upravovať. V políčku Google Nákupy zvoľte konkrétnu dostupnosť. Na výber sú iba 4 schválené hodnoty. Sú to: Prázdná hodnota, Skladom, Nie je skladom a Predobjednávka. Pokiaľ nechcete, aby sa produkt s danou dostupnosťou prenášal do Google Nákupov, potom zvoľte Prázdnu hodnotu (teda prázdne nevyplnené pole). Viac informácií o nastavení dostupnosti nájdete v článku Dostupnosti.

V prípade, že nastavenie dostupností nezodpovedá, teda napr. ponúkate na e-shope nedostupný produkt ako dostupný pre Google Nákupy, môže Google váš účet pozastaviť.

Pokiaľ k tomu príde, opravte chybu, ktorá zamietnutie spôsobila a požiadajte o novú kontrolu účtu. Viac informácií nájdete v nápovede Google v článku Zamietnutie účtu, zdroje alebo položky v službe Merchant Center.

Kategórie

Google vie rozpoznať len určité kategórie tovaru. Tieto kategórie vyberiete v Prepojenie → Google na záložke Nákupy v sekcii Kategórie (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Pred tým je potrebné spárovať predvolené kategórie v e-shope s kategóriami, ktoré Google vie rozpoznať. V administrácii v Produkty → Kategórie kliknite v stromovej štruktúre na názov konkrétnej kategórie. V detaile kategórie na záložke Doplnkové nastavenia zvoľte v príslušnom poli zodpovedajúcu Google kategóriu.

Ak je kategória ako východisková použitá pre rôznorodé produkty, je možné použiť párovanie na úrovni produktu. V tomto prípade prejdite do detailu konkrétneho produktu na kartu Pokročilé. Pod nadpisom Párovanie kategórií vyberte zo zoznamu zodpovedajúcu kategóriu pre Google (obrázok 05). Párovanie kategórií na úrovni produktu je nadradené párovaniu na úrovni kategórie.

Obrázok 05
Obrázok 05

Pokiaľ naopak nechcete, aby sa do Google Nákupu prenášal tovar z nejakej kategórie, potom tento prenos môžete zakázať v umiestnení Prepojenie → Google na záložke Nákupy v sekcii Zakázať export z kategórií (obrázok 04).

Pokiaľ vyberiete kategóriu, potom sa spolu s ňou vyberú aj jej podkategórie.

Kde získať viac informácií?