Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Doplnok Skladové hospodárstvo vám bude pomáhať organizovať celý sklad. Nemusíte sami riešiť, koľko produktov je ešte na sklade, pretože to uvidíte v systéme na základe zrealizovaných objednávok.

Najdôležitejšou funkciou je zobrazovanie kusov skladom pre zákazníkov. Doplnok vám taktiež umožní nastaviť, ako sa má e-shop správať, pokiaľ bude konkrétna položka vypredaná.

Doplnok obsahuje aj ďalšie funkcie, ktoré vám pomôžu uľahčiť si prácu s produktmi. Ide konkrétne o možnosť mať Viac skladov, sledovať Skladové nároky a Stav skladu či vykonať Naskladnenie a Inventúru.

S výberom a zriadením doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Aktívne skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo nastavujete pod záložkou Nastavenia → Produkty → Sklady, záložka Nastavenia (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Nastavenie skladového hospodárstva

Všeobecné nastavenie

Vypnúť kontrolu skladu: pokiaľ je zaškrtnuté, všetky funkcie skladu sú vypnuté a e-shop sa chová rovnako, ako keď skladový doplnok nie je aktívny.

Zobraziť počet dostupných produktov: zákazník vidí, koľko kusov je v obchode dostupných, počet kusov môžete obmedziť na konkrétne číslo.

Chovanie skladu

 • Nákup do mínusu: môžete tu povoliť, či budú zákazníci môcť produkt objednávať, aj keď nie je skladom. Hodnoty môžu byť nasledujúce
  • Povoliť: produkt pôjde objednať do mínusu.
  • Nepovoliť – zobraziť produkt: produkt sa bude zobrazovať, ale nebude možné ho zakúpiť.
  • Nepovoliť – zobraziť produkt, skryť v navigácii: produkt sa bude zobrazovať iba po zadaní presnej URL adresy (napr. po prechode z vyhľadávačov), ale na e-shope nebude dohľadatelný a nepôjde zakúpiť. Hodí sa to v prípade, že produkt už nebudete ponúkať, ale chcete zachovať odkazy z vyhľadávačov.
  • Nepovoliť – skryť produkt: produkt sa po vypredaní skryje, zákazníci ho vôbec neuvidia v ponuke a jeho URL adresa nebude aktívna (zobrazí sa Stránka 404).
 • Povoliť výdajné miesta s nedostatočným počtom kusov: pokiaľ bude voľba aktívna, zákazník bude môcť výdajné miesto zvoliť, aj keď na ňom niektoré produkty nebudú dostupné. Predpokladá sa teda doskladnenie produktov do tohto skladu, aby mohla byť objednávka skompletizovaná.
 • Aktivovať evidenciu skladových nárokov: viac o funkcii nájdete v článku Skladové nároky.

V detaile produktu môže byť všeobecné nastavenie skladu preťažené voľbou Povoliť nákup do mínusu. Pre konkrétne produkty tak možno povoliť nákup do mínusu, aj keď to bude globálnym nastavením zakázané.

Dostupnosť produktov

Ide o globálne nastavenie dostupnosti pre produkty (obrázok 02). Viac o dostupnosti sa môžete dozvedieť v našom článku Dostupnosti. Globálne nastavenie je možné individuálne pre jednotlivé produkty zmeniť v detaile produktu na karte Sklad alebo pomocou exportu/importu

 • Pokiaľ je produkt skladom: zobrazí sa v prípade, že produkt bude mať na sklade väčší počet ks než 0.
 • Je povolené nakupovanie do mínusu: dostupnosť pre prípad, keď produkt má na sklade 0 a menej ks a má povolený nákup do mínusu.
 • Nie je povolené nakupovanie do mínusu: dostupnosť sa zobrazí, keď produkt má na sklade 0 ks a má zakázaný predaj do mínusu.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie skladu na úrovni produktov

Nastavenie skladu v detaile produktu nájdete pod záložkou Sklad (obrázok 03).

Môžete si tu zadať počet kusov na jednotlivých skladoch. Zároveň vám táto záložka slúži pre monitoring týchto skladových zásob. V ich základnom prehľade vidíte, o aký sklad sa jedná. Pokiaľ máte nastavených viac skladov, vidíte tu, ktorý zo skladov je východiskový (default). 

V stĺpci Stav skladu vidíte počet položiek skladom. Pokiaľ máte aktívne skladové nároky, potom sa výsledný počet položiek skladom vypočíta ako rozdiel reálneho stavu skladu mínus skladové nároky.

Skladové nároky zobrazujú počet kusov produktov rezervovaných v nevybavených objednávkach.

Reálný stav zobrazuje počet kusov produktov, ktoré sa fyzicky nachádzajú vo vašom sklade. Jedná sa o sumu získanú súčtom stavu skladu (počet kusov voľných k predaju) a skladových nárokov (počet kusov rezervovaných v nevybavených objednávkach).

Do poľa Pozícia v sklade môžete uviesť kód pozície (umiestnenia) produktu v sklade.

Obrázok 03
Obrázok 03

Chovanie produktu v sklade

V sekcii Chovanie produktu v sklade môžete nastaviť nasledujúce:

 • Dostupnosť: hodnota dostupnosti, pokiaľ je produkt skladom. Má prednosť pred globálnym nastavením.
 • Dostupnosť pri vypredaní: hodnota dostupnosti, ak je produkt vypredaný. Má prednosť pred globálnym nastavením.
 • Minimálna zásoba: určuje množstvo, pod ktoré by sa produkt nemal dostať. Táto informácia slúži hlavne na filtrovanie produktov v prehľade, kedy môžete vo filtri Stav skladu nájsť produkty, ktoré sa nachádzajú nad alebo pod minimálnou skladovou zásobou.
 • Minimálne a maximálne objednateľné množstvo: obmedzenie minimálneho a maximálneho množstva produktov pre jednu objednávku. Na nastavenie je potrebné mať aktívny doplnok Min&Max objednateľné množstvo.
 • Povoliť nakupovanie do mínusu: pokiaľ je v Nastavení → Produkty → Sklady na záložke zakázaný predaj do mínusu, aktívna voľba umožní pre produkt toto globálne nastavenie zmeniť a produkt bude možné zakúpiť aj v prípade nulového alebo záporného stavu skladu.
 • Počet dní od posledného predaja: údaj vám pomôže s identifikovaním produktov, ktoré ležia na sklade alebo idú najviac na odbyt. Posledný deň predaja je tiež jedným z filtrov v Prehľade produktov. Tu môžete filtrovať podľa niekoľkých časových intervalov a či počas nich došlo alebo nedošlo k predaju.
 • Umožniť u produktu desatinné miesta: možný počet desatinných miest, ktoré nie sú predávané po kusoch, ale napríklad v metráži alebo podľa váhy.

Kódy produktu

V sekcii Kódy môžete špecifikovať kódy, ktoré súvisia s produktom. Ide sa o:

 • Kód značky: unikátny identifikátor výrobcu, použiteľný najmä vo vnútorných informačných systémoch.
 • EAN kód: EAN kód je jednotný medzinárodný identifikátor kódu spotrebného tovaru. Nie je pre zákazníka viditeľný, ale je používaný vyhľadávačmi (ako Heureka) pre triedenie. Vyžaduje sa pre Nákupy Google, niekedy pod názvom GTIN (Global Trade Item Number).
 • PLU kód: je určený predovšetkým ako ďalšia identifikácia výrobku v interných informačných systémoch, pri predaji alebo k skladovým účelom a inventúram. Tento kód sa taktiež používa pre tie výrobky, ktoré ešte EAN kód nemajú pridelený.
 • ISBN kód: je číselný kód určený pre jednoznačnú identifikáciu knižných vydaní a ďalších tlačených a elektronických publikácií. Je to taktiež ďalší z možných identifikátorov produktov pre vyhľadávače tovaru. Do vyhľadávačov tovaru ho prepisuje značka #PRODUCT_NUMBER#.
 • Sériové číslo: unikátny identifikátor produktu, použiteľný najmä vo vnútorných informačných systémoch.
 • Číslo dielu výrobcu (MPN): MPN = Manufacturer part number. Číslo sa nezobrazuje na e-shope, ale je možné ho využiť ako jeden z identifikátorov pre vyhľadávače tovaru. Do vyhľadávačov tovaru ho prepisuje značka #PART_NUMBER#.

Možnosť pohodlne editovať väčšie množstvo položiek nájdete v karte Produkty → Sklad. Môžete využiť filter a hľadať položky podľa dostupnosti, výrobcu (značky), príznaku atď. (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Pozícia v sklade

V detaile produktu pod záložkou Sklad nájdete sekciu Skladové zásoby. V tejto tabuľke nájdete mimo iné aj stĺpec Pozícia v sklade (obrázok 03). Záložku Sklad a tabuľku nájdete rovnako v detaile variantu, do ktorého sa dostanete zo záložky Cenník, po kliknutí na názov variantu.

Táto funkcia vám pomôže s rýchlejšou a efektívnejšou orientáciou v sklade, obzvlášť pokiaľ máte väčšie množstvo produktov. Pokiaľ máte viac skladov, môžete si určiť pozíciu pre každý z nich.

Pozíciu môžete zadávať v tvare napr.: R2/P10, čo by znamenalo regál č. 2, polica č. 10. Odporúčame uvádzať vrátane lomítka alebo pomlčky.

Číslo skladu sa prepisuje do týchto umiestnení:

 • Detail objednávky
 • Záložka Kompletácia v detaile objednávky
 • List k expedícii
 • Naskladnenie
 • Inventúra

Chovanie skladu pri úpravách v administrácii

Pri zmene objednávky v administrácii sú náležite upravované skladové zásoby produktov z tejto objednávky. Toto platí konkrétne pre:

 • zvyšovanie a uberanie počtu položiek
 • mazanie a pridávanie položiek
 • vymazanie a pridanie celej objednávky
 • stornovanie a opätovné aktivovanie objednávky

Neaktívny sklad / vypnutá kontrola skladu

Pokiaľ nemáte aktívny doplnok Skladové hospodárstvo, nastavujú sa jednotlivé dostupnosti priamo u produktov. Zobrazí sa priamo to, čo nastavíte. Políčko Sklad (teda koľko kusov produktu na sklade máte) nebude zobrazené vôbec. V prípade vypnutej kontroly skladu nebude brané v úvahu. Objednať pôjdu aj produkty, ktoré majú označenie Vypredané alebo Momentálne nedostupné.

Preto odporúčame produkty, ktoré nechcete vystavovať k predaju, skryť vo vašej administrácii (Produkty → Prehľad, záložka Hlavné údaje), prípadne zakázať ich objednávanie (obrázok 05).

V prípade, že je nastavené Zakázať objednanie, vždy sa zobrazí dostupnosť momentálne nedostupné. Toto oznámenie má prednosť pred vami prednastavenou dostupnosťou.

Obrázok 05
Obrázok 05

Skladová karta

Na úrovni produktu môžete sledovať pohyb na skladoch pod skladovou kartou. Môžete si zvoliť posledné záznamy, týždenný a mesačný prehľad (obrázok 06).

Kliknutím na tlačidlo Export môžete všetky historické záznamy zo skladovej karty stiahnuť vo formáte *.csv.

V stĺpci Dátum vidíte okrem presného časového údaja aj proces, ktorý danú zmenu vykonal:

 • Naskladnenie: počet produktov bol zmenený ich naskladnením. Nad samotným slovom vidíte číslo dokladu s produktmi od dodávateľa. Viete teda, že naskladnenie prebehlo na základe tohto dokumentu. Číslo dokladu môžete pridať v priebehu procesu naskladnenia.
 • Objednávka: počet produktov zmenila objednávka. Nad samotným slovom máme číslo objednávky. Kliknutím na toto číslo otvoríte detail danej objednávky.

V prípade variantov je pri Kóde položky uvedený názov variantu. V stĺpci Sklad je možné sa ľahko prekliknúť do detailu konkrétneho skladu.

V stĺpci Užívateľ vidíte meno užívateľa alebo názov doplnku, ktorý zmenu vykonal. Po prejdení myšou nad meno užívateľa uvidíte jeho e-mailovú adresu. Pokiaľ zmenu vykonal náš systém, potom je v stĺpci napísané Shoptet.

Obrázok 06
Obrázok 06

Sledovanie pohybu skladových zásob

Kompletný prehľad pohybu skladových zásob nájdete pod kartou Produkty → Sklady v záložke História (obrázok 07).

Obrázok 07
Obrázok 07