Sady produktov

K čomu slúžia sady produktov

Aby ste mohli využívať nasledujúce funkcie, je potrebné mať doplnok Sady produktov. Jedná sa o kombináciu produktov, ktoré chcete predávať pohromade za odlišnú cenu. Môžete tak jednoducho vytvoriť kombináciu rôznych produktov (obrázok 01).

V rámci každej sady definujete, z akých produktov sa skladá (vždy sa jedná o položky v administrácii, teda daný produkt musí existovať) a koľko kusov daného produktu sa v sade nachádza. Sady môžu byť rôzne podľa vami predávaného sortimentu.

Obrázok 01
Obrázok 01

Základné nastavenia sady produktov

V detaile produktu Produkty → Prehľad v záložke Hlavné údaje nájdete časť Doplňujúce informácie. Tu v nastavení Druh položky nájdete možnosť Sada produktov. Novú sadu produktov vytvoríte takto:

 • V administrácii Produkty → Prehľad zvoľte možnosť Pridať produkt.
 • Pre tento produkt zvoľte ľubovoľný názov podľa toho, ako chcete, aby sa vaša nová sada nazývala.
 • V detaile produktu v sekcii Doplňujúce informácie nastavte túto položku ako Sadu produktov (obrázok 02).
 • Produkt uložte.
 • V detaile produktu prejdite na záložku Súvisiace, tam práve pribudlo pole Položky sady (obrázok 03).
 • Produkty vyhľadávajte zadaním názvu či kódu, pridáte ich kliknutím na samotný produkt.
 • Môžete taktiež nastaviť počet Kusov v sade.
 • Ak máte u jednotlivých produktov zo sady vyplnené pole Nákupná cena (nachádza sa v detaile produktu na záložke Cenník), nákupná cena sa automaticky doplní aj u sady. Ide o súčet nákupných cien produktov, ktoré sada obsahuje. Doplnenú hodnotu je možné prepísať ručne.

V sade nie je možné pri objednávke vyberať varianty produktov. V sade môžete mať namiesto jedného produktu len jeden konkrétny variant. Tento variant musí byť nastavený priamo v administrácii podľa postupu vyššie, kedy ho vyhľadáte pomocou názvu či kódu. Teda napr. sada Čiapky + rukavice. U rukavíc nemôže zákazník vyberať ich veľkosť. Sadu tak musí tvoriť len napr. čiapka a rukavice veľkosti M.

Obrázok 02
Obrázok 02
Obrázok 03
Obrázok 03

Viditeľnosť a dostupnosť sady produktov

O viditeľnosti a dostupnosti sady rozhodujú určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

 • Dostupnosť sa prenáša z nastavených produktov, mala by byť rovnaká u všetkých položiek sady.
 • Počet kusov skladom zodpovedá počtu kusov dostupných produktov. Na e-shope je zohľadnený, (teda určuje, či sa sada pridá do košíka, alebo nie), v administrácii sa prepočíta až po otvorení detailu sady.
 • Viditeľnosť sady musí byť vždy rovnaká ako viditeľnosť jej položiek. Tj. ak má byť sada ponúknutá iba pre prihlásených zákazníkov, všetky položky sady musia mať hodnotu viditeľnosti "zobraziť iba prihláseným".
  • Pokiaľ chcete sadu skryť, je možné mať pre položky sady nastavenú inú viditeľnosť než skrytú a ďalej ju zákazníkom ponúkať.