Skladové nároky

K čomu slúžia Skladové nároky?

Skladové nároky sú funkcionalitou doplnku Skladové hospodárstvo a umožňujú evidenciu, koľko kusov tovaru sa nachádza v rozpracovaných objednávkach, ktoré ešte neopustili sklad. Vďaka tomu je ľahšie:

  • vykonávať inventúru v situácii, keď existujú rozpracované objednávky
  • expedovať objednávky, pokiaľ je povolený nákup do mínusu

Pri každom stave objednávky je možné nastaviť, či vznáša nárok na sklad (teda niečo ako nezáväznú rezerváciu). V okamihu, keď tovar opustí sklad (a položka objednávky je prepnutá do stavu, ktorý nevznáša nárok na sklad), tento nárok zaniká. Skladové nároky sú zobrazené v administrácii v detaile produktu (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Fyzicky bude v tomto okamihu (viď obrázok 01) na sklade 16 kusov produktu. Sklad ukazuje, že potrebujeme objednať u dodávateľa 17 kusov produktu, aby sme uspokojili nároky na všetky otvorené objednávky s týmto produktom. Zároveň môžeme expedovať objednávky, ktoré majú v súčte 16 kusov.

Okrem detailu produktu sú skladové nároky zobrazené aj v inventúre a tým umožňujú lepšiu kontrolu skutočného počtu kusov. Fyzický počet kusov tu zodpovedá súčtu stĺpcov Stav skladu a Skladový nárok (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie Skladových nárokov

Na aktiváciu Skladových nárokov je potrebný doplnok Skladové hospodárstvo, ktorý je súčasťou tarify Business, Profi a Enterprise.

Aktivácia prebieha v sekcii Nastavenie skladu v umiestnení Nastavenie → Produkty → Sklady, karta Nastavení (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Po aktivácii je u všetkých stavov objednávok (Nastavenie→ Objednávky → Stavy) nastavené, že majú skladový nárok vyriešený. Teda, že položky objednávok s týmto stavom sa považujú za expedované (alebo stornované).

Tu je nutné zmeniť toto nastavenie pre tie stavy objednávok, ktoré expedícii predchádza. Teda napríklad pre stav Nevybavená (obrázok 04).

Čísla objednávok s nevyriešeným skladovým nárokom sa zobrazujú pri Naskladnení tovaru. To vám pomôže rýchlejšie objednávku skompletizovať.

Pole Skladový nárok vyriešený sa pri aktivácii zaškrtne pri každom stave. Je tak nutné všetko skontrolovať a zaškrtnuté pole ponechať len pri stavoch, ktoré majú skladový nárok skutočne vyriešený. Tu záleží na vašom konkrétnom pracovnom procese.

Skladový nárok vyriešený by mali mať nastavený len objednávky, ktoré opustili miesto vo vašom sklade a sú odoslané alebo zabalené čakajú na odoslanie.

Obrázok 04
Obrázok 04