Príznaky

Príznaky

Sekciu Príznaky nájdete v umiestnení Produkty → Prehľad v detaile produktu (obrázok 01).

Príznaky slúžia na označenie a odlíšenie, nejakého tovaru so špeciálnymi vlastnosťami. Napr. tovar v akcii alebo novinky. Pokiaľ k tovaru pridáte daný príznak, potom sa tento príznak objaví na e-shope spravidla ako štítok v rohu cez náhľadovú fotografiu produktu.

Príznaky sa nastavujú iba konkrétnym produktom, nie ich jednotlivým variantom.

Pri každom príznaku je možné nastaviť dátum, odkedy dokedy sa bude pri produkte zobrazovať.

Na e-shope sú v základnom nastavení tri systémové príznaky: Akcia, Novinka a Tip. Podľa systémových príznakov je možné tovar taktiež filtrovať, pokiaľ máte aktívny doplnok Parametrické filtre.

Obrázok 01
Obrázok 01

Nastavenie príznakov

Upravovať príznaky a pridávať vlastné môžete v Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky na záložke Príznaky (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

V prvom stĺpci vidíte názov príznaku. V druhom potom vidíte, či sa jedná o príznak systémový, alebo custom. Príznaky označené ako custom, sú vaše vlastné voliteľné príznaky. a môžete ich ľubovoľne upravovať. Maximálny počet príznakov je 97.

V pravom stĺpčeku vypínate či zapínate aktivitu príznaku. Pokiaľ po kliknutí bude v pravom stĺpčeku šedivá ikonka s krížikom, príznak sa vypol pri všetkých produktoch, u ktorých bol uvedený. Cez červený krížik, ktorý sa objaví v stĺpci úplne vpravo je možné vlastný príznak zmazať.

Po kliknutí na názov príznaku sa vám zobrazí nastavenie jeho detailu. Na príklade si ukážeme nastavenie custom príznaku (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03
  • Názov: popis, s ktorým sa príznak objaví na e-shope.
  • Kód: slúži na identifikáciu príznaku napr. v komunikácii s Helpdeskom. Zákazníci na e-shope ho neuvidia.
  • Zobraziť vo výpise kategórie: ak je začiarknuté, príznak sa bude zobrazovať pri produktoch vo výpise kategórie.
  • Zobraziť v detaile produktu: ak je začiarknuté, príznak sa bude zobrazovať v detaile produktu.
  • Zobrazovať produkty s príznakom v kategórii: umožňuje napr. z produktov s príznakom Výpredaj vytvoriť kategóriu Výpredaj. Stačí zvoliť existujúcu kategóriu, v ktorej sa majú produkty zobrazovať. Pre nastavenie je potrebné, aby išlo o prázdnu kategóriu. Pokiaľ navštívite detail takéhoto produktu na záložke Kategórie, potom kategóriu Výpredaj nebude mať označenú.
  • Farba príznaku: určuje, akú farbu bude mať štítok s textom, pomocou ktorého sa príznak zobrazuje pri produkte. Farbu môžete vybrať z dostupnej palety, alebo zadať hexadecimálnym kódom.

Nastavenie systémových príznakov vyzerá totožne. Nie je u nich však možné meniť názov, ani farbu štítku.

Upraviť zobrazenie príznakov je možné v sekcii Nastavenia → Produkty → Zobrazenie pod nadpisom Ďalšie nastavenia. Je možné zvoliť, či bude príznak zobrazený so všetkými informáciou alebo iba ako ikonka alebo zľava.

Nastavenie zobrazenia príznaku je možné iba pre šablóny Tango, Classic, Step a Samba.

Automatický príznak Akcia

Systémový príznak Akcia je unikátny tým, že je možné ho priamo nadviazať na použitie akčnej ceny produktov (obrázok 04).

Ak zaškrtnete políčko Nadviazať na akčnú cenu, príznak sa automaticky zobrazí pri produkte počas platnosti akčnej ceny.

Pokiaľ pri akčnej cene v detaile produktu nemáte nastavený dátum od kedy do kedy bude platiť, potom sa príznak bude pri takomto produkte zobrazovať stále do chvíle, kedy akčnú cenu zrušíte.

Obrázok 04
Obrázok 04

Keď zmeníte platnosť akčnej ceny, potom sa automaticky zmení aj doba trvania platnosti príznaku Akcia. Ak má produkt varianty, tak platnosť príznaku je nastavená na maximálne rozpätie platnosti akčnej ceny všetkých variantov.

Pokiaľ bude akcia nastavená pre niekoľko variantov a medzi jednotlivými akciami na jednotlivé varianty bude oneskorenie jeden deň a viac, potom sa príznak Akcia bude pri produkte zobrazovať od prvého dátumu prvej akcie až do posledného dátumu poslednej akcie. Bude sa teda zobrazovať aj v oneskorení medzi akciami pri jednotlivých variantoch.

Po importe produktov sa príznak Akcia nastaví tým produktom a variantom, ktoré budú mať v importe uvedenú akčnú cenu.

Automatický príznak Novinka

Systémový príznak Novinka je možné priamo nadviazať na novo pridané produkty, respektíve na ich Vek.

V umiestnení Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky prejdite na záložku Príznaky a kliknite na názov systémového parametra Novinka. Zobrazí sa jeho detail (obrázok 05).

Zaškrtnite možnosť Automaticky nastaviť na dobu. Po zaškrtnutí nastavte počet dní, počas ktorých chcete, aby sa pri novo pridaných výrobkoch zobrazoval príznak novinka. Odporúčame voliť medzi 1 až 90 dňami.

Nastavenie tohto príznaku funguje podľa stĺpca Vek (v dňoch), ktorý sa nachádza v Produkty → Prehľad. Automatické nastavenie príznaku nie je možné zvoliť pre novo naskladnený produkt, ktorý už pred vyčerpaním zásob existoval.

Obrázok 05
Obrázok 05

Google parametre a Custom labely

Google parametre je možné prepisovať pre príznaky ako custom labely. Tie môžete využiť ako pre katalóg produktov na Googli, tak aj na Facebooku. Môžete vďaka tomu vytvoriť ďalšie skupiny produktov, ktoré sú napríklad v Akcii alebo ako Novinka.

Nastavenie nájdete na detaile každého príznaku v poli Google parameter (obrázok 05). V poli potom stačí vybrať iba číslo custom labelu, pod ktorým chcete, aby sa parameter zobrazil. Celkom je možné označiť až 5 labelov.

Následné zobrazenie bude potom vyzerať v Google nákupoch takto (obrázok 06).

Obrázok 06 
Obrázok 06