Meny

Predvolená mena pre Shoptet.sk je EUR. Predvolenú menu Vášho e-shopu môžete upravovať opakovane, napr. chcete vyplniť číslo svojho bankového účtu . Vykonáte to v Nastavenia → Základné nastavenia → Meny .

K tomu, aby ste mohli meny pridávať a upravovať, potrebujete doplnok Cudzie meny . S výberom a objednaním doplnku vám poradia kolegovia na info@shoptet.sk .

Meny

E-shop môže mať vďaka doplnku Cudzie meny viac mien, medzi ktorými zákazník môže prepínať. Mô žete si zobrazovať ceny a nakupovať vo zvolenej mene. Pre každú menu v jej detaile si môžete nastaviť vlastné číslo účtu, IBAN a BIC (SWIFT). Tieto hodnoty sa potom prepisujú do ďakovných stránok a objednávkového e-mailu podľa meny, ktorú si zákazník zvolil.

Ako nastaviť novú menu?

Nastavenie mien nájdete v  Nastavenia → Základné nastavenia → Meny . V prehľade môžete vidieť tie meny, ktoré už máte na svojom e-shope zadané (obrázok 01).

Pre jednotlivé meny máte možnosť nastaviť:

Viditeľnosť : určuje, či je mena viditeľná na e-shope. 

Predvolené pre e-shop : nastavíme predvolenú menu pre e-shop, ktorú zákazník vidí po svojom príchode na e-shop. 

Štandardné pre administráciu : nastaví primárnu menu pre administráciu e-shopu. 

Predvolené pre doklady : o značuje menu, voči ktorej prebehne informatívny prepočet celkových čiastok a DPH, pokiaľ zákazník nakúpi v inej mene. Prepočet sa objaví v spodnej časti dokladu pod rozpisom DPH.

Novú menu pridáte pomocou tlačidla Pridať  . Ďalšie jej vlastnosti upravíte kliknutím na riadok s konkrétnou menou.

Obrázok 01
Obrázok 01

Zaokrúhľovanie

Tu volíte, ako sa bude cena produktu zaokrúhľovať. Vyberáte z možností 0, 1, 2, tj, na koľko desatinných miest sa bude cena nastavovať. Ak zvolíte 0, číslo 30,1333 sa zaokrúhli na 30. Ak zvolíte 1, číslo sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto 30,1. Ak chcete 2, zostávajú dve desatinné miesta (napr. 30,13). V administrácii sa vám cena nemení, mení sa iba pre zákazníka (obrázok 02).

Zaokrúhľovanie dokladov slúži potom k výberu toho, ako sa vám budú zaokrúhľovať objednávky.

Pokiaľ urobíte objednávku za 64,99 € finálna čiastka sa zobrazí podľa voľby:

  • Žiadne : 64,99 €,
  • Hore : 65 €,
  • Dole : 64 €,
  • Matematicky : 65 €.

Vyššie uvedené príklady zaokrúhlenia nemusia byť v špecifických prípadoch použité. Typicky sa jedná o objednávky hradené dobierkou, kde zaokrúhlenie na 5 centov môže vyžadovať dopravca. 

Obrázok 02
Obrázok 02

Výmenný kurz

Po výbere meny sa kurz automaticky mení podľa kurzu národnej banky. Pokiaľ si budete priať kurz zmeniť, stačí zaškrtnúť voľbu Použiť fixný kurz a do políčok vpísať vami zvolenú hodnotu kurzu (obrázok 02).

Zobrazenie meny

Môžete vybrať, akým spôsobom sa bude daná mena zobrazovať zákazníkom. Je možné si vybrať symbol meny. Typickým príkladom je euro, ktoré je možné napísať skratkou EUR, či symbolom €. Volíte, či sa tento symbol zobrazí pred samotnou časťou alebo za ňou. V posledných dvoch poliach je možné nastaviť písanie desatinnej a tisíccinnej čiarky. Na miesto desatinnej čiarky je možné použiť desatinnú bodku.

Bankový účet

U každej meny si môžete nastaviť vlastné číslo účtu, IBAN a BIC (obrázok02). Hodnoty sa prepisujú do ďakovných stránok a objednávkového e-mailu. Z tohto dôvodu je treba pole s číslom účtu vyplniť u každej meny, v ktorej majú vaši zákazníci povolenú platbu. Je však na vás, či budú platby odchádzať na jeden účet, alebo použijete iný pre každú menu.

Pre platby zo zahraničia je treba mať správne vyplnený aj IBAN a BIC (SWIFT) kód.

Všetky tri polia je taktiež nutné vyplniť v prípade, pokiaľ chcete v informačných e-mailoch používať značku QR kód .