Pokladňa

Pokladňa

Spojenie online a offline predaja je logickým krokom pre veľkú časť obchodníkov. Vďaka doplnku Pokladňa môžete prepojiť svoj e-shop s kamenným obchodom. 

Vďaka štatistikám máte prehľad o finančných operáciách vykonaných na všetkých vašich pokladniach. Viac informácií nájdete v článku Štatistiky pokladne.

Medzi hlavné výhody pokladne patria:

 • Zlučuje online a offline evidenciu a využíva rovnaký sklad ako e-shop, rovnakých zákazníkov, systém zliav, daňové doklady a pod.
 • Ľahko sa ovláda pomocou myši, klávesnice alebo dotykovej obrazovky.
 • Podporuje čítačku čiarových kódov pre rýchlu prácu s produktami.
 • Je prístupná ako z počítača, tak z tabletu a mobilných telefónov.
 • Uchováva históriu akcií a je napojená na štatistiky.
 • Vytvára a eviduje daňové doklady.
 • S prepojením na doplnky Papaya eKasa Pay alebo Dotykačka slúži aj ako e-kasa napojená na finančné riaditeľstvo SR.

Zriadenie pokladne

Ak máte doplnok aktívny, stačí ísť do Nastavenie → Pokladňa a pridať či prípadne upraviť jednotlivé pokladne (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

V detaile pokladne môžete zadať názov pokladne, formát tlače či textáciu na doklade. Môžete zvoliť osobu či osoby, ktoré majú pokladňu na starosti (obrázok 02).

Pokiaľ máte viac skladov, v políčku Sklad nastavíte, z akého skladu sa bude odčítať tovar predaný na pokladni. To sa vám môže hodiť v prípade, že máte napr. jeden sklad ku každej predajni, či samostatný sklad pre pokladňu a pre e-shop.

Obrázok 02
Obrázok 02

Existuje aj nastavenie zdieľané pre všetky pokladne, karta Nastavenie pokladní, kde je možné nastaviť chovanie zliav, logo, šablónu e-mailu či oprávnenú osobu pre výbery a vklady (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Poslednou záložkou je Rýchla voľba, ktorá umožňuje nastaviť produkty hneď na úvodnej stránke pokladne (obrázok 04).

Tieto produkty sa zobrazujú hneď pod hlavnými kategóriami pokladne. V roletke okna nastavujete počet produktov, ktoré sa na hlavnej stránke pokladne zobrazia. Môže sa jednať až o 24 produktov. Konkrétne produkty rýchlej voľby je potrebné vybrať pomocou tlačidla Pridať. Ostatné produkty sa doplnia automaticky z najpredávanejších produktov na pokladni.

Napríklad pokiaľ nastavíte zobrazenie 24 produktov a ručne do rýchlej voľby pridáte len 10 produktov, potom sa ostatných 14 vygeneruje z najpredávanejších.

Obrázok 04
Obrázok 04

Zriadenie pokladne v cudzej mene

Pokiaľ máte aktívny doplnok Cudzie meny, potom môžete v cudzej mene predávať aj na pokladni. Ukážeme si postup, ako to docieliť. Pokiaľ potrebujete informácie o samotných menách, nájdete ich v článku Meny.

Postup pre zriadenie pokladne je podobný ako je uvedené vyššie. Prejdite do sekcie Nastavenia → Pokladňa a kliknite na tlačidlo Pridať.

V pop-up okne ktoré sa následne objaví, okrem názvu a stavu môžete vybrať menu pokladne. Tá bude mať po založení ako predvolenú nastavenú menu, ktorú tu zvolíte.

Ďalej je potrebné v nastavení vašej novej pokladne určiť, ktorý z užívateľov je Zodpovedná osoba (obrázok 02).

V rámci jednej pokladne je potom možné ľubovoľne prepínať medzi menami, ktoré sú pre zákazníkov povolené. Prepnutie prebieha priamo v umiestnení Pokladňa (obrázok 05). Užívateľ potom môže medzi pokladňami, za ktoré je zodpovedný, ľubovoľne prepínať.

Obrázok 05
Obrázok 05

Ovládací panel pokladne

Samotné rozhranie pokladne je veľmi jednoduché. Cez vyhľadávacie pole máte možnosť vyhľadať produkt, ktorý si chcete prehliadnuť či pridať do pokladne. Vďaka jednoduchej navigácii môžete pomocou dlaždíc prechádzať kategóriami až k cieľovému produktu. Späť na úvodnú stránku sa vždy dostanete tlačidlom s ikonkou pokladne umiestnenou vľavo od vyhľadávacieho poľa (obrázok 06).

Obrázok 06
Obrázok 06

Na úvodnej strane sa pod kategóriami zobrazujú produkty z rýchlej voľby doplnené o najpredávanejšie produkty na pokladni (obrázok 06).

Po pridaní produktu sa produkt či variant vhodí do košíka v pravej časti. Ak je váš zákazník registrovaný, máte možnosť si ho na začiatku nákupu vyhľadať medzi zákazníkmi, čím sa aplikuje jeho nastavenie zliav. K dispozícii je i možnosť pre odoslanie daňového dokladu klientovi e-mailom.

Tlačidlom vpravo hore prepnete pokladňu do zobrazenia cez celú obrazovku (fullscreen). Pokiaľ používate predovšetkým čítačku a nepotrebujete zobrazovať kategórie a najčastejšie predávané produkty, tieto možnosti si môžete zbaliť pomocou šípky v kruhu umiestnenej vpravo od vyhľadávacieho poľa.

Ikonkou, ktorá je hneď vpravo od vyhľadávacieho poľa, otvoríte tzv. univerzálny produkt, teda jednorazový produkt, ktorý si môžete upraviť podľa svojho. Stačí prepísať názov, zadať cenu, jednotku, množstvo a vložiť ho do košíku.

K dokončeniu nákupu slúži veľké zelené tlačidlo zobrazujúce hodnotu nákupu.

Predávanie na pokladni

Je niekoľko možností, ako pridať produkt do košíka.

 1. Použiť vyhľadávanie: kliknete do vyhľadávacieho poľa a napíšete prvé písmená produktu (minimálne 3) a z ponuky produktov vyberiete ten, ktorý potrebujete pridať. Kliknutím na jeho obrázok sa dostanete na jeho detail, kliknutím na jeho názov sa produkt rovno vloží do košíka. Pokiaľ produkt obsahuje varianty, bude potrebné ešte zvoliť konkrétnu variantu.
 2. Zvoliť produkt: z kategórie alebo rýchlej voľby.
 3. Načítaním kódu čítačkou: ak je produkt evidovaný pod nejakým kódom (typicky EAN alebo kód výrobcu), je najrýchlejšou metódou použitie čítačky. Je potrebné stáť mimo vyhľadávacieho poľa a načítať kód produktu. Ten sa automaticky pridá do košíku. Opakované načítanie kódu pridá ďalší kus produktu do košíka.

Po dokončení nákupu sa košík vyčistí, vytlačí sa účtenka (pokiaľ máte nastavenú tlačiareň) a v prehľade daňových dokladov sa objaví nový doklad, kde máte možnosť ho znova vytlačiť ako v podobe faktúry, tak aj účtenky.

Platba v hotovosti a kartou

Pro dokončení nákupu je potrebné zvoliť, či bude nákup uhradený v hotovosti, alebo kartou. Pri hotovostnej platbe sa objaví číselník, kde si môžete ľahko spočítať, koľko máte zákazníkovi vrátiť, pokiaľ ale nezadáte žiadne číslo, môžete tento krok preskočiť. (obrázok 07).

Pri platbe kartou nepodporujeme napojenie na platobný terminál, platbu je tak potrebné zadať priamo na terminále.

Obrázok 07
Obrázok 07

Univerzálny produkt

Univerzálny produkt sa hodí napr. pokiaľ potrebujete predať niečo, čo nie je vedené štandardne v systéme ako produkt, napr. dekorácie, poškodené produkty, doposiaľ nenaskladnený tovar, alebo služby.

Obrázok 08
Obrázok 08

Vpravo od riadku pre vyhľadávanie produktov sa nachádza ikonka krabice. Kliknite na ňu a otvorí sa menu univerzálneho produktu. Tu potom stačí zadať názov produktu alebo služby, ktorý sa má objaviť na účtenke, množstvo a samozrejme cenu. A potom už univerzálny produkt môžete rovno vložiť do košíka (obrázok 08).

Univerzálny produkt si pamätá poslednú použitú položku. Pokiaľ teda predávate stále to isté, pred-vyplní sa vám všetko okrem ceny, ktorú potrebné vždy zadať. Pokiaľ kliknete na názov a prepíšete ho, môžete do košíka pridávať aj viac univerzálnych položiek.

Do štatistík sa tieto položky započítavajú štandardne.

Práca so zákazníkom

V prípade, že chcete registrovať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Zákazník. Ďalej kliknite na tlačidlo Vytvoriť zákazníka. Zaznamenajte jeho údaje a nakoniec kliknite na tlačidlo Registrovať zákazníka. Ďalej už je možné so zákazníkom pracovať ako s registrovaným. Zobrazí sa nová karta s ikonou srdiečka, kde je možné vidieť, čo zákazník objednal už v minulosti a čo kupuje najčastejšie. Rovnako sa na košík aplikujú zľavy (obrázok 09).

Obrázok 09
Obrázok 09

Pokiaľ sa stane situácia, že potrebujete nákup prerušiť a obslúžiť medzitým ešte iného zákazníka, stačí keď zákazníka krížikom zatvoríte, vykonáte ďalší nákup a potom ho opäť zvolíte. Systém si rozpracovaný košík zapamätá.

Individuálne ceny a zľavy

Pre aktuálneho zákazníka je možné nastaviť individuálnu cenu. Ešte než načítate produkt čítačkou, vyhľadajte si produkt vo vyhľadávacej lište podľa kódu alebo názvu. Kliknite alebo tapnite na obrázok produktu, tým otvoríte jeho Detail (obrázok 10).

Obrázok 10
Obrázok 10

V detaile produktu na záložke Základné informácie choďte myšou alebo tapnite prstom na cenu produktu. Objaví sa pole, v ktorom je možné cenu produktu zmeniť (obrázok 11).

Cenu aj zľavu je možné zmeniť aj po pridaní do košíka. Stačí kliknúť na tovar a otvoriť Detail. Tu cenu aj zľavu zmeníte. Takýto produkt sa vám však pridá do košíka ako nová položka. Preto je potrebné pôvodný produkt zmazať.

Ak máte aktívny doplnok Zľavové kupóny, potom máte možnosť cez tlačidlo Plus pridať na nákup zľavu v eurách či v percentách, alebo zľavový kupón (obrázok 11).

Obrázok 11
Obrázok 11

Iný cenník pro pokladňu

Pokiaľ chcete cez pokladňu predávať produkty za inú cenu, než je cena na e-shope, je možné pre pokladňu vytvoriť jej vlastný cenník. Pre túto funkciu je nutné mať doplnok Veľkoobchod, kktorý umožňuje vytvárať cenníky. Viac informácií o tvorbe cenníka nájdete v článku Veľkoobchod.

Ku každej pokladni je v základe pridelený Hlavný cenník. Iný cenník k pokladni priradíte v Nastavenia → Pokladňa. Kliknite na konkrétnu pokladňu. Tu z poľa Cenník vyberte cenník, ktorý chcete pre túto pokladňu používať (obrázok 12).

Obrázok 12
Obrázok 12

Práca viacerých ľudí na pokladni

V jeden čas nie je možné, aby na jednej pokladni pracovalo dokopy viac ľudí. Je ale možné sa na pokladni vystriedať.

Ideálne je, ak má každý používateľ svoju vlastnú pokladňu. A pri tejto pokladni je potom nastavený ako zodpovedná osoba.

Pokiaľ je na jednu pokladňu užívateľov viac, vždy je možnosť si pokladňu odovzdať, a to tak, že odovzdávajúci vykoná výber všetkých peňazí z pokladne (kde uvedie dôvod do poznámky). Druhý užívateľ pokladne si do svojej pokladne vykoná vklad, ktorý zodpovedá predchádzajúcemu výberu.

Vklady a výbery na pokladni sa prepisujú do histórie pokladne. Viac informácií sa dozviete v článku Štatistiky pokladne.

Ďalšou možnosťou, ktorú ale kvôli bezpečnosti neodporúčame, je vytvoriť zdieľaný používateľský účet.

Tipy a triky

Ovládajte pokladňu klávesnicou

 • Nákup dokončíte v hotovosti pomocou klávesy Enter.
 • Nákup dokončíte kartou pomocou klávesov Ctrl + Enter.
 • Pokiaľ stlačíte číslo a potom pridáte produkt či variant, pridá sa daný počet kusov. Dvojciferné číslo je však potrebné zadať pomerne rýchlo (do 300 ms).

Vyhľadávánie produktov čítačkou

Ak nechcete produkt hneď pridať, ale iba ho vyhľadať cez vyhľadávanie, existuje možnosť ako to urobiť. Najskôr je potrebné prepnúť na anglickú klávesnicu (pri Windows typicky Shift+Alt), kliknúť do vyhľadávacieho poľa, sňať kód a potom opäť prepnúť jazyk späť na slovenčinu. Prepnutie jazyka je nutné pre interpretáciu správnych kláves pri prevode čiarového kódu na čísla.

Produkty len pre pokladňu

Pokiaľ máte produkty, ktoré chcete predávať iba cez pokladňu a nie v e-shope, v detaile produktu môžete v poli Zobraziť zvoliť hodnotu Zobraziť len v pokladni.

Pokiaľ nechcete pred tlačou každého dokladu potvrdzovať dialógové okno, nainštalujte si do vášho prehliadača plugin, ktorý toto umožňuje. Pluginov mnoho a záleží na konkrétnom prehliadači a na vašich predstavách, ktorý zvolíte.