Doprava a platby

Základné nastavenia

Správne nastavenie dopravy a platby je základom k úspechu vášho e-shopu. Venujte teda tejto nápovede maximálnu pozornosť, aby sa vaši budúci zákazníci neocitli v nepríjemnej situácii, kedy nebudú schopní dokončiť objednávku produktu kvôli chýbajúcim dopravám a platbám.

Nastavenie nájdete vo vašej administrácii v Nastavenia → Doprava a platby pod záložkami Spôsoby dopravy a Spôsoby platby (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Po výbere záložky s dopravami alebo platbami sa zobrazí tabuľka. 

 • Defaultné: označuje, ktorý spôsob dopravy alebo platby bude pri nakupovaní automaticky predvybratý. Pokiaľ chcete defaultnú dopravu či platbu zmeniť, kliknite na krížik v prvom stĺpci.
 • Poradie: určuje poradie, v akom budú dopravy či platby zákazníkovi zobrazené. Potiahnutím cez modrý krížik v poslednom stĺpci posuniete dopravu alebo platbu na požadované miesto. Po ukončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Stav služby: indikuje, či je služba a jej prepravca správne nastavený a aktívny. Môžu sa objaviť nasledujúce hodnoty Dostupná služba: je priradená podporovaná služba, Ukončená služba: služba už nie je zo strany dopravcu ďalej podporovaná a je potrebné ju nahradiť, Služba sa ukončuje: v najbližšej dobe dôjde zo strany prepravcu k ukončeniu tejto služby a Nenastavená služba: je potrebné zo zoznamu služieb vybrať zodpovedajúcu službu.
 • Maloobchod/Veľkoobchod: v prípade aktívneho doplnku Veľkoobchod sa zobrazí možnosť nastaviť zvlášť dopravy pre maloobchodných a veľkoobchodných zákazníkov.

Nové dopravy a platby môžete založiť tlačidlom Pridať v pravom hornom rohu. 

Detail dopravy

Po rozkliknutí detailu existujúcej dopravy alebo po založení novej dopravy sa vám zobrazia nasledujúce možnosti (obrázok 02): 

 • Názov: názov dopravy. Pod týmto názvom sa bude doprava zobrazovať v košíku, v objednávkach a dokladoch.
 • Popis: zobrazí sa zákazníkovi v druhom kroku košíku.
 • Kuriérska spoločnosť: pokiaľ sa v zozname nachádza daná doprava, zvoľte ju. Toto nastavenie je dôležité napr. pre export objednávok a pre správne zobrazenie pobočiek výdajných miest v košíku.
 • Prepravná služba: konkrétny typ služby pre danú dopravu. Napr. pre Slovenskú poštu to môže byť služba ako Expres kuriér do ruky, Balík do BalíkoBOXu, doporučený list, alebo iné. V prípade aktívneho napojenia na Balíkobot môže byť na výber pre danú dopravu širšia ponuka služieb.
 • Dopravca pre atypický produkt: pokiaľ zaškrtnete toto políčko, daný dopravca sa bude zobrazovať v košíku aj v prípade, keď bude košík obsahovať atypický produkt. V košíku sa v takom prípade objaví iba tento dopravca. Dopravcu pre atypický produkt bude možné využívať aj pre ostatné produkty (i keď košík nebude atypický produkt obsahovať). Takto môžete označiť viac dopravcov.
 • Použiteľné pre zľavu doprava zdarma: v prípade aktívnej voľby bude doprava pri splnení podmienok zdarma. Viac o možnostiach nastavenia dopravy zdarma nájdete v odstavci Nastavenie dopravy zdarma od istej čiastky a zobrazenie v objednávkovom procese.
 • Možnosti platieb: tu môžete určiť, ktoré kombinácie platieb a dopráv majú, či nemajú zmysel. Vo väčšine prípadov nebudete chcieť zákazníkovi ponúkať doručenie na adresu dopravcom s možnosťou hotovostnej platby na predajni. Pokiaľ chcete kombináciu povoliť, zaškrtnite voľbu typu platby a stránku uložte.
 • Logo: zobrazuje sa v druhom kroku košíka. V prípade novozaložených testovacích verzií sú u prednastavených dopravcov logá nahrané.
 • Krajina doručenia: ceny sa nastavujú pre každú krajinu zvlášť. Napr. doprava poštou po Slovenskej republike môže stáť menej, ako pošta do Čiech. Zoznam krajín, kam je možné produkt zaslať, je možné nastaviť na samostatnom mieste v administrácii. Viac nájdete v nápovede Krajiny doručenia.
 • Ceny dopravy a platby: detailný popis nastavenia nájdete pod odstavcom Nastavenie cien v tomto článku.
Obrázok 02
Obrázok 02

Detail platby

 • Názov: názov platby. Pod týmto názvom sa bude doprava zobrazovať v košíku i v objednávkach a dokladoch.
 • Popis platby: zobrazí sa zákazníkovi v druhom kroku košíka.
 • Typ platby: pre každú z nastavených platieb vyberte zodpovedajúci typ platby. Výber je dôležitý pre exporty objednávok do účtovných systémov a správne zobrazenie jednotlivých platobných metód pre platobné brány v košíku.
 • Platba pro atypický produkt: pokiaľ zaškrtnete toto políčko, daná platba sa bude zobrazovať v košíku v prípade, keď bude košík obsahovať atypický produkt. V košíku sa v takom prípade objaví iba táto platba. Platbu pre atypický produkt bude možné využívať aj pre ostatné produkty (i keď košík nebude atypický produkt obsahovať). Takto môžete označiť viac platieb.
 • Použiteľné pre zľavu platba zadarmo: v prípade aktívnej voľby bude platba pri splnení podmienok v košíku zdarma. Viac o možnostiach nastavenia dopravy zdarma nájdete v odstavci Nastavenie dopravy zdarma od istej čiastky a zobrazenie v objednávkovom procese.
 • Možnosti dopravy: určujú možné kombinácie dopráv a platieb v nákupnom košíku. Pokiaľ ste ich už nastavili v predchádzajúcom kroku pri jednotlivých dopravcoch, nastavenie sa premietne i k platbám a nie je potrebné ho upravovať.
 • Krajina doručenia: ceny sa nastavujú pre každú krajinu zvlášť. Napr. dobierka pre Slovensko môže byť odlišná od dobierky pre Českú republiku. Zoznam krajín, kam je možné produkty poslať, si môžete nastaviť na samostatnom mieste administrácie. Viac nájdete v pomocníkovi v článku Krajiny doručenia.
 • Cenník: detailný popis nastavenia nájdete pod odstavcom Nastavenie cien v tomto článku.

Dopravca a platba pre atypický produkt

V detaile dopravy môžete nastaviť, či sa jedná o dopravcu pre atypický produkt (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Pokiaľ zaškrtnete políčko Dopravca pre atypický produkt, daný dopravca sa bude ponúkať v košíku v prípade, ak bude košík obsahovať atypický produkt. V košíku sa v takom prípade objaví len tento dopravca.

 • Produkt ako atypický označíte v jeho detaile na záložke Logistika. Viac informácií nájdete v článku Produkty.
 • Takto označeného dopravcu môžete využívať aj naďalej pre všetky produkty (aj keď košík nebude obsahovať atypický produkt). Pre atypický produkt môžete označiť viac dopravcov.
 • máte možnosť cenu danej dopravy škálovať podľa hmotnosti produktu a celkovej ceny objednávky.
 • pre túto dopravu máte možnosť nastaviť možnosť Použiteľné pre zľavu doprava zdarma.

Obdobným spôsobom funguje i v umiestnení Spôsoby platby v detaile platby políčko Platba pre atypický produkt.

 • Pre chovanie v košíku platia rovnaké pravidlá ako u dopravcu.
 • Produkt pre atypickú platbu označíte rovnako v detaile produktu na záložke Logistika.
 • máte možnosť cenu danej platby škálovať podľa hmotnosti produktu a celkovej ceny objednávky.
 • pre túto platbu máte možnosť nastaviť možnosť Použiteľné pre zľavu platba zdarma.

Nastavenie cien pre dopravy a platby

Možnosť nastavenia nájdete pod nadpisom Cenník v detaile konkrétnej dopravy (obrázok 04): 

 • Krajina: zvoľte krajinu, pre ktorú budete definovať dopravu alebo platbu.
 • Cena: cenu je možné definovať pre každú krajinu zvlášť. Cena môže byť závislá i na hmotnosti objednávky.
 • DPH: nastavenie DPH pre dopravu či platbu. Viac o DPH nájdete v pomocníkovi Dane.
 • Mena: pokiaľ máte na svojom e-shope viac mien, je potrebné nastaviť cenu pre každú menu zvlášť. Pokiaľ nastavíte ceny napr. len pre EUR a zákazník bude objednávať v CZK, dopravu alebo platbu vôbec neuvidí. Môžete tak určiť, aké dopravy alebo platby majú pre jednotlivé meny zmysel a viete presne definovať ich ceny.
 • Cena od (vrátane): cena dopravy alebo platby môže závisieť na cene objednávky. Tu môžete definovať, od akej ceny objednávky má byť cena platná.
 • Cena do: definujete, do akej ceny objednávky má cena platiť.
Obrázok 04
Obrázok 04

Príklad nastavenia cenníku dopravy

Prejdite do detailu konkrétnej dopravy. Na konci stránky nájdete Cenník a kliknite na tlačidlo v pravom spodnom rohu Pridať.

Objaví sa obrazovka pre zadanie ceny dopravy (v našom prípade 2,90€) a potom cenové rozmedzie, pre ktoré bude cena platiť (napr. od 0 do 100€). Stačí iba zatrhnúť Cena do a doplniť 100 (obrázok 05).

Obrázok 05
Obrázok 05

V našom príklade zadáme, že pri objednávke nad 100 € bude už doprava zdarma. Tu je dôležité, aby ceny na seba nadväzovali. Preto je nutné do ďalšieho rozmedzia zadať hodnotu, ktorou končí predchádzajúci riadok. Teraz stačí do Ceny doplniť 0 € (doprava zdarma) a pokiaľ nám týmto riadkom cenník končí, opäť stačí iba udať rozmedzie Cena od (obrázok 06).

Obrázok 06
Obrázok 06

Na ďalšom obrázku vidíte, ako na seba rozmedzia cien nadväzujú (obrázok 07).

Obrázok 07
Obrázok 07

Ďalšie možnosti nastavenia dopráv a platieb

Ďalšie možnosti nastavenia nájdete v záložke Dopravy → Nastavenie dopráv a platieb (obrázok 08): 

Zobrazovať východiskovú váhu v objednávke: východisková váha bude zobrazená v objednávke, pokiaľ produkt nemá zadanú odlišnú váhu.

Aktivovať dopravu zdarma: určuje chovanie príznaku Doprava zdarma v detaile produktu, pokiaľ je v košíku viac produktov. 

Aktivovať platbu zdarma: určuje chovanie príznaku Platba zdarma v detaile produktu, pokiaľ je v košíku viac produktov. 

V košíku skrývať nezvolené dopravy a platby: pokiaľ bude voľba aktívna, po výbere spôsobu dopravy a platby zákazníkom sa ostatné nezvolené možnosti skryjú. 

Obrázok 08
Obrázok 08

Nastavenie ceny dopravy v závislosti od hmotnosti

Ceny dopráv a platieb je možné definovať nie len na základe ceny objednávky, ale i jej hmotnosti (obrázok 08). Balík vážiaci 3 kg môžete posielať za menej peňazí ako napr. balík vážiaci 15 kg. K správnemu nastaveniu je nutné dbať na nasledujúce:

 • Cena dopravy a platieb závisí od hmotnosti objednávky: závislosť je vo východiskovom stave vypnutá. Pokiaľ chcete s hmotnosťami objednávky pracovať, závislosť si zapnete (viď obrázok 08).
 • Východisková váha produktu: hmotnosť objednávky sa vypočítava automaticky na základe produktov, ktoré má zákazník v košíku. Nezabudnite teda definovať hmotnosť jednotlivých produktov. Pokiaľ nie je definovaná, predpokladá sa 0 kg. Hmotnosť nastavíte v detaile produktu na záložke Logistika.
 • Pre nastavenie váhových rozmedzí pre jednotlivých dopravcov alebo platby je potrebné prejsť do detailu konkrétnej dopravy/ platby na Cenník. Pridanie jednotlivých rozmedzí potom funguje totožne, ako nastavenie rozmedzia podľa cien - viď Príklad nastavenia cenníku dopravy.

Najčastejšie problémy a chyby v nastaveniach

 • Chybné nastavenieCeny od: aby boli pokryté všetky varianty, je vhodné nastaviť ceny už od 0 €.
 • Chybné nastavenieCeny do: pre všetky ceny objednávky, pri ktorých chcete dopravu zobraziť, je nutné nastaviť jej cenu (aj keby bola nulová).
 • Rozsahy sa prekrývajú: pokiaľ nastavíte jednu cenu pre rozsah napr. 0 až 50 € a druhú cenu pre rozsah 30 € až nekonečno (= prázdna hodnota Čiastka do), systém nebude vedieť, ktorá cena je správna.
 • Rozsahy na seba nenadväzujú: či už pracujete s obmedzením dopravy podľa váhy alebo ceny, je vždy nutné, aby zadaný rozsah začínal rovnakou hodnotou, ktorou končí predchádzajúca. Pokiaľ prvý rozsah je uvedený ako 0 - 5 kg, ďalší je potrebné uviesť ako 5 - 10 kg. Pokiaľ by ste druhý rozsah uviedli napr. od 5,01 - 10 kg, pre produkty, ktoré majú váhu medzi 5,0 - 5,0999 kg sa žiadna doprava nezobrazí.

Nastavenie dopravy zdarma od istej čiastky a zobrazenie v objednávkovom procese

Pokiaľ budete chcieť nastaviť dopravu zdarma od určitej čiastky tak, aby sa zákazníkovi zobrazovala v košíku hláška „Objednajte ešte za X € a budete mať dopravu zdarma“, je potrebné nastaviť to v administrácii Nastavenie → Doprava a platby → Spôsoby dopravy v detaile konkrétnej dopravy zaškrtnutím políčka Použiteľné pre zľavu doprava zdarma (obrázok 09).

Obrázok 09
Obrázok 09

Oznámenie sa zobrazí takto (obrázok 10):

Obrázok 10
Obrázok 10

Pokiaľ uvidíte na oznámení, že sa ukazuje doprava zdarma od 0 € a bude u nej uvedený osobný odber, je nutné v administrácii u tohto spôsobu dopravy zvoliť ako prepravnú spoločnosť Osobný odber. Tým docielite to, že sa osobný odber nebude aplikovať na počítadlo dopravy.

Zaškrtnutím voľby Použiteľné pre dopravu zdarma určíte, že tento spôsob dopravy bude možné využiť, pokiaľ nastavíte jednotlivým produktom v ich detaile (karta Cenník dole) príznak dopravy zdarma, tzn. že určitý produkt môže mať prepravu zdarma, aj keď nedosahuje vami stanovené hranice pre bežnú dopravu zdarma.

Aby sa v e-shope zobrazoval widget "Do dopravy zdarma zostáva" je potrebné mať aktívny doplnok Rozšírená objednávka.

Podporované platby

Rovnako ako pri zadávaní dopráv postupujte aj pri zadávaní platieb. Je potrebné ich spojiť so spôsobmi dopravy a navoliť cenník.

Platiť za tovar so systémom Shoptet môžete aj na Pokladni. V takom prípade môžete využiť platbu v hotovosti, či kartou. Viac informácií nájdete v článku Pokladňa.

Ponuka podporovaných externých platobných metód nie je kompletný. Ich zoznam nájdete na našej stránke Shoptet doplnky

V hotovosti

 • je možné použiť pre hotovostné platby (napr. pri osobnom odbere na predajni). Pre platbu v hotovosti dopravcom sa štandardne používa označenie Dobierka.

Kartou

 • Pre on-line platby kartou, môžete využiť niektorú z nižšie uvedených platobných brán Shoptet Pay, GoPay, PayPal, GlobalPayments, Pays, Barion, TrustPay, Payout alebo ComGate.
 • Táto voľba označuje možnosť zaplatiť kartou pri nákupe cez Pokladňu.

Dobierkou

 • Je možné nastaviť si spôsob platby (v hotovosti, prevodom alebo platobnou kartou), pričom nastavenie možnosti v hotovosti je východiskový stav. Nikde sa neukladá a nikde sa nezohľadňuje. Pokiaľ zaškrtnete možnosť Povolená platba kartou, objaví sa táto informácia prepravcovi na štítku, ktorý sa vytlačí cez službu Balíkobot. Informáciu o platbe kartou vyžadujú niektorí dopravcovia, napr. DPD.

Prevodom

 • Pre platbu prevodom je potrebné mať správne nastavené číslo účtu, viac informácií nájdete v článku Meny.

Shoptet Pay

 • Viac informácií o našej platobnej bráne nájdete na stránkach Shoptet Pay.

PayPal

 • Viac informácií o prepojení s touto službou nájdete v článku PayPal.

Východisková váha produktu

Váhu produktu nastavíte v detaile produktu na záložke Logistika. Východisková váha sa aplikuje v okamihu uloženia produktu, nie v okamihu nastavenia. Každý produkt, ktorý sa má predávať, sa musí raz uložiť, pretože je potrebné špecifikovať jeho cenu. Následne sa zobrazí hláška „Bola použitá východisková váha produktu 2 kg“. Váha sa následne korektne nastaví.