Príplatkové parametre

Využitie príplatkových parametrov

Aby ste mohli používať príplatkové parametre, potrebujete mať aktívny doplnok Parametrické filtry a príplatky. Ten, okrem nižšie popísaných funkcií pre konfiguráciu a upselling, umožní filtrovať produkty podľa zadaných parametrov a príznakov. Viac informácií nájdete v článku Parametrické filtry.

S výberom a objednaním doplnku vám radi pomôžu kolegovia na info@shoptet.sk.

Príplatkové parametre môžete v administrácii pridať k produktom. To vám umožní odlíšiť variácie produktu s rôznou hodnotou. Môžete ich využiť i pre upselling, kedy pomocou príplatkov pridáte k produktu napr. predĺženú záruku, možnosť darčekového balenia či iné služby. 

 • Marža sa navyšuje s každým príplatkom (teda pokiaľ je nákupná cena produktu 50, predaj 100, príplatok taktiež 100, potom bude marža 150 atď.). V systéme nie je uvedená nákupná cena drahších variácií produktu, na ktoré je príplatok aplikovaný.
 • DPH sa dopočítá z finálnej ceny produktu. Teda potom, čo sa k nemu pričítajú všetky aplikované príplatky.
 • Na jeden produkt je možné použiť až 6 rôznych druhov príplatkov a až 128 hodnôt pre každý zo 6 druhov. Pokiaľ chcete počet príplatkov navýšiť, kontaktujte kolegov na našom Helpdesku. Počet je možné navýšiť na maximálnu hodnotu 15 druhov príplatkov.
 • Celkový počet šablón príplatkových parametrov, ktoré môžete na e-shope používať, nie je obmedzený.
 • Pri produktoch s variantmi budú varianty zobrazené ako rozdelené, a teda bez ohľadu na Zobrazenie variantov tovaru v e-shope.

Nastavenie príplatkových parametrov

Príplatkové parametre nájdete v umiestnení Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky na záložke Príplatkové parametre. Tlačidlom Pridať vytvoríte nový parameter.

Príplatkový parameter môžete použiť pri viacerých produktoch.

Príplatkovým parametrom môžete nastaviť tieto vlastnosti (obrázok 01):

 • Názov (povinný): názov parametra.
 • Názov k zobrazeniu: skrátený názov, ktorý se zobrazí na detaile produktu. Pokiaľ nie je vyplnený, zobrazí se hlavný názov.
 • Popis: bližší popis parametra. Zobrazí sa len administrátorovi e-shopu, zákazníci ho nevidia.
 • Kód: slúži k jednoznačnej identifikácii parametra naprieč celým systémom.
 • Mena: predvolená mena príplatku.
 • DPH: Pokiaľ zadáte v šablóne cenu bez DPH, výsledná cena sa dopočíta podľa sadzby produktu, na ktorý je príplatok naviazaný.
 • Povinný údaj: pokiaľ pole zaškrtnete, bude nutné vybrať daný príplatok pre možnosť vložiť tovar do košíka.

V detaile parametra môžete hodnoty vložiť tlačidlom Pridať. Môžete pridať hodnotu parametra (napr. Modrá) a cenu (napr. 2 EUR). Cena hodnoty parametra môže byť i 0 EUR. 

V tabuľke okrem hodnôt a cien vidíte i Frekvenciu použitia, teda u koľkých produktov je daná hodnota príplatku aplikovaná. Poradie hodnôt môžete zmeniť pomocou ikony modrého krížika v poslednom stĺpci napravo. Červeným krížikom v tomto stĺpci hodnotu zmažete (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Pokiaľ je v rámci príplatku nastavených viacero hodnôt, zobrazí sa rozbaľovacie pole pre výber jednej z nich. Pokiaľ je nastavená len jedna hodnota, i tak zákazník uvidí rozbaľovacie pole, avšak len s jednou hodnotou. Tá nie je nastavená automaticky, zákazník musí výber vykonať. 

Nastavenie príplatkov na detaile produktu

Produkt

Na detaile produktu na záložke Parametre sa dole na stránke nachádza sekcia Príplatkové parametre (obrázok 02). Tlačidlom Pridať vložíte konkrétny príplatkový parameter. Potom vyberiete jednotlivé hodnoty.

Obrázok 02
Obrázok 02

V tomto umiestnení môžete individuálne upraviť cenu hodnôt parametra (bez ohľadu na ceny, ktoré máte nastavené v Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky). Je možné taktiež individuálne nastaviť u tohto produktu viditeľnosť hodnôt. V prípade, že máte produkt s variantmi, potom nastavenie viditeľnosti platí pre všetky varianty produktu.

Varianty

Príplatkové parametre je možné použiť i pre varianty produktov. Môžete vytvoriť rovnaké množstvo príplatkových parametrov pre varianty ako pre produkt. 

Varianty s príplatkami budú mať na e-shope vždy podobu rozdelených variantov. Dôjde k tomu i v prípade, pokiaľ máte nastavené iné možnosti zobrazenia tak, ako popisuje kapitola Zobrazenie variantov tovaru v e-shopu.

Úprava príplatkových parametrov v objednávke

Jednotlivé príplatkové parametre je možné upraviť alebo pridať aj v prijatej objednávke. Po kliknutí na názov produktu v objednávke sa v novom okne objaví možnosť editácie produktu. Tu vyberte možnosť Pridať príplatok (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Po výbere alebo vpísaní nového parametra sa potom príplatok prepíše do objednávky a cena objednávky je navýšená o jeho cenu (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Pokiaľ v objednávke pridáte nový príplatok, objaví sa iba v konkrétnej objednávke, kde je použitý. Nezaloží sa teda ako nový príplatkový parameter v sekcii Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky.

Príplatky a zľavy

Pri použití zľavového kupónu sa zľava odčíta z finálnej ceny produktu, po aplikácii príplatkových parametrov.

Pri použití zákazníckej zľavy (vernostná, objemová, množstevná) a akčných cien je správanie totožné - zľava sa odpočíta z finálnej ceny produktu po aplikácii príplatkových parametrov produktu.

Export a import príplatkových parametrov

Príplatkové parametre a hodnoty sú viazané na produkt. V rámci variantov sú teda príplatky a ich hodnoty rovnaké pre všetky varianty.

Pokiaľ pri importe nie je uvedená cena niektorej hodnoty príplatku, potom sa cena založí podľa predvolenej ceny príplatku v jeho nastavení. Teda jednoducho: pokiaľ nikde cenu neuvediete, automaticky sa doplní predvolená. Pokiaľ pre produkt cenu prepíšete, doplní sa k produktu vaša hodnota (avšak v nastavení príplatku zostáva vždy tá predvolená).

Podobne sa pri importe chovajú taktiež ďalšie značky:

 • surchargeParameter:*názov*:requiredValue
 • surchargeParameter:*názov*:includingVat
 • surchargeParameter:*názov*:currency

Pokiaľ teda nie je vyplnené v bunke žiadne číslo, berú sa základné hodnoty z administrácie. Nie je tak nutné menu, daň a povinný údaj (requiredValue) všade znovu prepisovať a opakovať.

Viac informácií o značkách pre import a export sa dočítate priamo v Tabuľke značiek a pravidiel v článku Import produktov.

Import najprv hľadá existujúce príplatky. Môže teda i len doplniť chýbajúce hodnoty (napr. čierny=100).

Medzi dôležité poznámky patrí ešte:

 • Pokiaľ príplatky vôbec neexistujú, založia sa importom nové.
  Nie je možné importovať duplicitné príplatky. Teda príplatky s rovnakým názvom, kde by mali byť priradené k jednému produktu.
 • Pokiaľ budú v importe rozdielne hodnoty pre jeden príplatok, napríklad v stĺpci surchargeParameter:*názov*:currency, import sa zastaví. Vždy je nutné dodržovať jednotnosť.
 • Pre ľahšiu prácu odporúčame vždy držať všetky príplatky v jednotnej, predvolenej mene.

XML a *.csv importom môžete založiť príplatok.

XML importom je možné vymazať príplatok. Pokiaľ v XML importe nenapíšete tagy pre príplatkové parametre, tak sa nestane nič. Pokiaľ tam uvediete tagy prázdne, potom dôjde k tomu, že sa príplatky zmažú. Zápis prázdnych tagov vypadá takto:

<SURCHARGES\_PARAMETRES/>
<SURCHARGES\_PARAMETRES></SURCHARGES>

Kompletná XML štruktúra potom vypadá takto:

<SURCHARGES\_PARAMETRES>
  <SURCHARGE\_PARAMETER>
    <NAME>Potlač</NAME>
    <DESCRIPTION>Popis</DESCRIPTION>
    <SHORT\_NAME>Krátky názov</SHORT\_NAME>
    <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
    <INCLUDING\_VAT>1</INCLUDING\_VAT>
    <REQUIRED\_VALUE>1</REQUIRED\_VALUE>
    <VALUES>
      <VALUE>
        <NAME>Čierno-biely</NAME>
        <PRICE>100</PRICE>
      </VALUE>
      <VALUE>
        <NAME>Farebný</NAME>
        <PRICE>150</PRICE>
      </VALUE>
       <VALUE>
        <NAME>Zlatý</NAME>
        <PRICE>200</PRICE>
      </VALUE>
    </VALUES>
  </SURCHARGE\_PARAMETER>
</SURCHARGES\_PARAMETRES>