Šablóny variantov

Produkty s variantami

Niektoré vaše produkty sa môžu líšiť istými parametrami (napr. farba, veľkosť), majú teda rôzne varianty. Varianty produktov sa zadávajú pomocou šablón variantov. Jednu šablónu môžete využiť pri viacerých produktoch.

Rovnako ako šablóny, môžete upravovať aj ich jednotlivé parametre.

Pokiaľ majú varianty jedného produktu rozdielnu cenu, tak na e-shope zákazníci uvidia najnižšiu cenu.

U niektorých variant sa pri zapnutom Skladovom hospodárstve zobrazí len údaj Skladom, kdežto u iných Skladom + počet kusov. Údaj Skladom sa zobrazí, pokiaľ prvý variant má 0 kusov na sklade. Skladom + počet kusov sa zobrazí pokiaľ má prvý variant nenulový počet kusov skladom.

K jednému produktu je možné založiť maximálne 512 variant.

Využitie šablón variantov

Použitie šablón variantpv vám ušetrí čas, ktorý by ste vynaložili pri zadávaní každej varianty ako samostatného produktu. Rovnako uľahčíte výber svojim zákazníkom, varianty produktu sa v e-shope prehľadne zobrazia.

Pokiaľ máte aktívny doplnok Parametrické filtre, môže zákazník podľa variant filtrovať vyhľadávanie. Taktiež môžete mať pri produktoch množstvo parametrov. Viacej informácií o doplnku nájdete v článku Parametrické filtre.

Nastavenie šablóny

 • Nastavenie → Produkty → Šablóny variantov (obrázok 01)
Obrázok 01
Obrázok 01
 • pre pridanie šablóny kliknite na tlačidlo Pridať
 • pre editáciu šablóny kliknite na riadok s jej názvom (obrázok 02)
Obrázok 02
Obrázok 02
 • zadajte Názov šablóny
 • kliknete na + ďalší parameter
 • zadajte Názov parametru
 • pridajte Hodnoty parametrov
 • ďalší parameter pridáte kliknutím na + ďalší parameter
  • maximálne 3 parametre
 • po ukončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť

Použitie šablóny u konkrétneho produktu

 • v administrácií zvoľte Produkty → Prehľad (obrázok 03)
Obrázok 03
Obrázok 03
 • otvorte detail produktu
 • otvorte kartu Cenník
 • vyberte Produkt s variantami
 • kliknite na tlačidlo Pridať
 • z roletky vyberte pripravenú šablónu (obrázok 04)
Obrázok 04
Obrázok 04

Je možné vybrať len niektoré možnosti v rámci parametrov. Výber je ale nutný v každom parametre.

 • v tejto fáze výberu nie je možné zvoliť viac obrázkov, aj keď vytvárate viac variant
 • po dokončení výberu kliknite na tlačidlo Uložiť
 • vytvoria sa varianty tovaru (obrázok 05)
Obrázok 05
Obrázok 05

Upravte informácie o tovare u jednotlivých variant. Informácie sa môžu u rôznych variant líšiť (napr. cena, dostupnosť).

Upraviť môžete tieto informácie:

 • Cena
 • Nákupná cena
 • DPH (platí len, pokiaľ ste platcom DPH)
 • Kód
 • Hmotnosť
 • Počet položiek na sklade (platí len, pokiaľ máte doplnok Skladové hospodárstva)
 • Dostupnosť
 • Dostupnosť pri vypredaní
 • pre detailné nastavenie varianty tovaru kliknite na názov či obrázok danej varianty
 • po ukončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť
 • uložené zmeny si prehliadnite v e-shope tlačidlom Zobraziť (obrázok 06)
Obrázok 06
Obrázok 06

Zobrazenie variantov tovaru v e-shope

 • Nastavenia → Produkty → Zobrazenie (obrázok 07)
Obrázok 07
Obrázok 07
 • presuňte sa do sekcie Zobrazovanie detailu produktu
 • vyberte možnosť Varianty produktu
 • vyberte z 3 možností:
  • tabuľkový náhľad: varianty sú zobrazené v tabuľke nad sebou
  • jednoduchý náhľad: varianty je možné vybrať z rozbaľovacieho poľa
  • rozdelené varianty: každý parameter varianty vyberáte z vlastného rozbaľovacieho poľa, variant je tak výslednou kombináciou z parametrov
 • po ukončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť

Dostupné varianty vo výpise produktov

Dostupné varianty produktov je možné ukázať vašim zákazníkom už na výpise produktov, teda v kategóriách, vyhľadávania a na titulnej strane. Odpadá teda nutnosť zo strany zákazníka, aby si otvoril detail produktu. Dostupné varianty teraz uvidia skôr a budú sa môcť rýchlejšie a teda lepšie rozhodovať (obrázok 08).

 • Každý zobrazený variant funguje aj ako odkaz, zákazník už nemusí vyberať z roletky.
 • Zobrazenie je vyriešené na jeden riadok, pokiaľ je variantov viacej, zobrazí sa maximálny počet a zbytok je skrytý za slovíčko ďalšie.
 • Zobrazenie dostupných variantov je možné použiť na šablónach obchodu Techno, Tango, Waltz, Classic, Step, Disco a Samba.
Obrázok 08
Obrázok 08

Dostupné varianty produktov sú zobrazované na základe jedného vybraného parametru variantu (teda napr. veľkosť, farba, materiál). Vždy je možné zobraziť dostupné varianty u jedného produktu na základe jedného parametru. Systém sám potom skontroluje, že pokiaľ je tovar dostupný napr. v odpovedajúcich veľkostiach, tak aby bolo dostupné i v odpovedajúcich farbách. Rovnako tak systém skontroluje, či je tovar dostupný aj v odpovedajúcom materiáli.

Pokiaľ je parametrov viac (ako ukazuje odstavec vyššie), tak sa výpis produktov riadi podľa parametru, ktorý má najnižšie poradie v zozname parametrov. Teda čím nižšie poradie, tým vyššia priorita (obrázok 10).

Nastaviť zobrazovanie dostupných variantov podľa parametrov je možné na dvoch miestach, pričom toto nastavenie je previazané (jedná sa o dve zobrazenia jednej funkcie): Nastavíte ju:

 • V detaile konkrétneho parametru variantu (Nastavenie → Produkty → Parametre a príznaky)..
 • Na záložke Parametre variantov (Nastavenie → Produkty → Parametre a príznaky).

Na záložke Parametre variantov rozhoduje o zobrazení stĺpec Viditeľnosť v kategórii (obrázok 09).

Poradie rozhoduje o tom, ktorý parameter systém zobrazí, ak pri jednom produkte existuje viac parametrov, ktoré majú nastavené, aby boli v kategórii vidieť (obrázok 09). Platí, že čím nižšie číslo poradia, tým vyššia priorita pre zobrazenie v kategórii. Poradie parametrov môžete zmeniť ťahaním v pravom stĺpci pomocou modrej ikonky. Červeným krížikom parameter sa parameter zmaže.

Obrázok 09
Obrázok 09

V detaile parametra nastavíte zobrazenie variantov vo výpise zaškrtnutím políčka Viditeľnosť v kategórii (obrázok 10).

Obrázok 10
Obrázok 10

Nastavenie parametrov variantov

Parametre, ktoré používate pre odlíšenie variant, nájdete v Nastavenia → Produkty → Parametre a príznaky, záložka Parametre variantov.

Parameter môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať, ale primárne ich odporúčame vrátane ich hodnôt pridávať cez šablóny variantov. Krížikom v pravom stĺpci sa parameter zmaže. Po kliknutí na meno je možné parameter editovať.

V detaile parametra môžete upraviť jeho Názov a Kód. Kód slúži na jednoznačnú identifikáciu parametra v systéme, klienti kód na e-shope neuvidia. Môžete tiež nastaviť Názov na zobrazenie. Pokiaľ ho vyplníte, bude sa tento text zobrazovať namiesto štandardného názvu.

Viditeľnosť v kategórii potom určuje, či bude daný parameter viditeľný pri prehliadaní produktov vo výpise (kategória, vyhľadávanie, titulná strana) produktov. Viac informácií nájdete v kapitole Dostupné varianty vo výpise produktov.

Nastavenie hodnôt parametrov variantov

Po kliknutí na názov parametra vo výpise na záložke Parametre variantov sa dostanete do detailu parametra, kde sú vypísané jednotlivé hodnoty, ktoré sú k parametru priradené (obrázok 11).

 • Tlačidlom Pridať pod výpisom hodnôt môžete potom pridávať ďalšie.
 • V stĺpci Frekvencia použitia vidíte, u koľkých produktov na e-shope sa hodnota parametra vyskytuje.
 • Poradie hodnoty parametra môžete meniť modrou ikonkou v pravom stĺpci. Poradie hodnôt ovplyvní následne aj poradie variantov, ako sa zobrazí zákazníkom na e-shope. Poradie produktov sa v takom prípade riadi najskôr prvým parametrom. Pokiaľ hodnotu prvého parametra presuniete na prvé miesto, potom variant s touto hodnotou bude vo výpise produktov prvý.
 • Červenou ikonkou v pravom stĺpci hodnotu parametra zmažete.
Obrázok 11
Obrázok 11

Po kliknutí na riadok s hodnotou parametra môžete zmeniť jej meno. V rozbalovacom poli Pridať môžete upraviť spôsob, ako bude daná hodnota reprezentovaná vašim zákazníkom na e-shope. Môžete zvoliť:

 • Farbu: konkrétny odtieň vyberiete z ponuky alebo zadáte hexadecimálnym kódom.
 • Obrázok: možnosť nahrania vlastného obrázku, ktorý sa pre danú hodnotu bude zobrazovať. Pre obrázok odporúčame pomer strán 1:1 a rozmery 100 x 100 px.

Aby sa farba alebo nahraný obrázok pre hodnotu parametra zákazníkom zobrazil, musí byť nahraný pre všetky hodnoty, ktoré sú pre varianty produktu použité. Podmienkou pre zobrazenie je tiež použitie Rozdelených variantov pre zobrazenie (pozri Zobrazenie variantov tovaru v e-shope).

Hodnoty parametrov v šablóne

Pokiaľ vyberiete z rozbalovacieho poľa konkrétnu šablónu, potom sa zobrazenie hodnôt parametrov trochu pozmení (obrázok 12).

 • Tmavou farbou a normálnym rezom písma sú uvedené tie hodnoty parametra, ktoré sa používajú vo vybranej šablóne.
 • Šedou farbou s kurzívou vidíte hodnoty parametra, ktoré sa vyskytujú v iných šablónach.

V stĺpci Viditeľnosť môžete kliknutím zvoliť, ktoré hodnoty parametra Farba (zo všetkých dostupných), sa môžu v danej šablóne zobraziť.

Obrázok 12
Obrázok 12

Nastavenie Google parametrov

Rozbalovacie políčko Google parameter, umožňuje zvoliť, či sa jedná o parameter, ktorý je napríklad v XML feede pre Google Merchant Center (Google nákupy) uvádzaný povinne. Voľbou v tomto políčku zároveň vyberiete, o ktorý konkrétny parameter sa jedná.

Pokiaľ by u produktov dané parametre neboli nastavené, produkty sa budú môcť zobrazovať, ale ich výkon (z hľadiska reklamy a predaja) môže byť výrazne obmedzený.

Produkty, ktoré spadajú na Google pod podkategóriu Média a Odevy a doplnky musia mať uvedené tieto parametre:

Názov parametruXML tag (vrátane príkladu hodnoty)Hodnoty (názvy kategórií Google)
Pohlavie (gender)<g:gender>male</g:gender>male, female, unisex (muž, žena, unisex)

Veková skupina (age group)

<g:age_group>adult</g:age_group>newborn, infant, toddler, kids, adult (novorodenci, nemluvňatá, batoľatá, deti, pre dospelých)
Veľkosť (size)<g:size>XL</g:size>ľubovoľné do 100 znakov
Farba (color)<g:color>oranžová mango párty</g:color>ľubovoľné do 100 znakov

Pokiaľ teda používate na produkte ako parameter pre tvorbu šablóny niektoré z vyššie uvedených 4 parametrov, tak v rozbalovacom políčku pre výber zvoľte odpovedajúci parameter. Voľba konkrétnych hodnôt pre Google prebieha v detaile hodnoty parametrov.

Je pravdepodobné, že parametre pohlavie a veková skupina máte na e-shope vytvorené ako parametrické filtre. Ako tieto parametre správne nastaviť pre Google sa dočítate v kapitole Nastavenie parametrov pre filtrovanie.