Recyklačné príspevky

Recyklačné príspevky

Zákon o elektroodpade (ktorého novela vošla do platnosti 1. 1. 2021) udáva povinnosti výrobcom elektrozariadení, výrobcom pneumatík, distribútorom a posledným predajcom uvádzať náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie výrobku s ukončenou životnosťou, teda tzv. recyklačné príspevky.

Ak ste tým, kto uvádza tovar na slovenský trh (či už dovozca alebo výrobca), musíte navyše tieto príspevky odvádzať kolektívnemu správcovi (REMA systém). Na základe hlásenia dostanete faktúru a recyklačné príspevky zaplatíte.

Pokiaľ ste výrobca, dodávateľ či predajca predávajúci tovar spotrebiteľovi, potom sa vás týka povinnosť uvádzať zákazníkom informácie o recyklačnom príspevku. S tým vám pomôže náš doplnok Recyklačné príspevky.

V administrácii e-shopu môžete nastaviť skupiny príspevkov a tie potom spárovať s produktmi. Informácie o príspevkoch tak bude uvedená na dokladoch.

V prípade, že tovar odoberáte (či predávate) od slovenského dodávateľa alebo výrobcu, ktorý už recyklačné príspevky odviedol, potom sa vás týka už len povinnosť uviesť recyklačné príspevky na svojich daňových dokladoch, ktoré pri predaji tovaru vystavujete.

To, že váš dodávateľ príspevky odviedol, zistíte tak, že na daňových dokladoch od dodávateľa sú už príspevky spomenuté.

Nastavenie recyklačných príspevkov

Recyklačné príspevky nastavíte v administrácii e-shopu v umiestnení Nastavenia → Produkty → Recyklačný príspevok. Tu vytvoríte novú skupinu príspevkov na základe zoznamu od kolektívneho správcu alebo dodávateľa.

Kliknite na tlačidlo Pridať príspevok (obrázok 01). Novú skupinu príspevkov môžete pridat aj rovno v detaile produktu.

Pri pridaní nového príspevku je potrebné vyplniť: 

 • Kategória: kategória recyklačného príspevku.
 • Mena: mena recyklačného príspevku.
 • Cena: čiastka recyklačného príspevku.
 • Typ príspevku: určuje, ako bude celkový recyklačný príspevok vypočítaný.
  • Cena za ks: cena recyklačného príspevku bude vypočítaná ako počet kusov x cena.
  • Cena za kg: predpokladom pre správne fungovanie je vyplnená váha u produktu, pre ktoré má byť tento typ príspevku použitý.
   • Váhu je možné doplniť v detaile produktu alebo varianty na karte Logistika alebo hromadne cez export a import.
   • Cena recyklačného príspevku bude vypočítaná ako váha x počet kusov x cena.
Obrázok 01
Obrázok 01

Ako pridať recyklačné príspevky k produktom?

V detaile produktu na záložke Cenník v sekcii Poplatky za recykláciu vyberte kategóriu recyklačného príspevku (obrázok 02). Ostatné údaje sa už pred-vyplnia na základe toho, ako máte príspevky zadané v Nastavení.

Obrázok 02
Obrázok 02

Informácia o príspevku sa následne prepíše na daňový doklad. Údaj o príspevku má len informačnú úlohu pre vašich zákazníkov, nezapočítava sa do fakturácie ani výslednej ceny objednávky.

Recyklačné príspevky v exporte a importe produktov

Recyklačné príspevky sú viazané na varianty produktov. Rôzne varianty produktov môžu mať nastavené rôzne recyklačné príspevky a je s tým potrebné pri importe počítať. Recyklačné príspevky nie sú aktuálne podporované v exportoch a importoch produktov vo formáte XML, podporované sú len formáty XSLX a CSV.

Pri importe produktov je možné k variantom priradiť už existujúci recyklačný príspevok uvedením názvu kategórie v stĺpci recyclingFeesCategory (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Pokiaľ v importe uvedená kategória recyklačného príspevku v e-shope neexistuje, importom sa založí. V importovanom súbore môžete určiť aj cenu, menu a typ recyklačného príspevku, a to v stĺpcoch:

 • recyclingFeesPrice - cena recyklačného príspevku
 • recyclingFeesCurrency - mena recyklačného príspevku
 • recyclingFeesType - typ recyklačného príspevku. Hodnota 1 určuje, že cena príspevku je za mernú jednotku, hodnota 2 určuje, že cena je za hmožnosť (za kg).