Zľavové kupóny

Doplnok Zľavové kupóny spadá do kategórie veľmi efektívnych marketingových nástrojov, ktoré motivujú zákazníkov k nákupu. Kupóny môžu mať obmedzený dátum platnosti, môžu byť použiteľné jedno-rázovo nebo opakovane. Kupóny je možné vytvárať ručne aj ich nechať automaticky generovať.

S výberom a objednaním doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Doplnok Zľavové kupóny nie je v súčasnosti pripravený pre účely predaja zľavových kupónov vo forme tzv. viacúčelového poukazu (napr. ako darčekové poukazy pre ďalšie uplatnenie na e-shope). Pre predaj viacúčelových poukazov platia špecifické pravidlá pre vyčíslovanie a uplatňovanie DPH. Odporúčame v takýchto prípadoch vašu situáciu konzultovať s odborníkmi na daňovú problematiku a funkciu doplnku využívať obozretne a s ohľadom na platnú legislatívu.

Zľavové kupóny

S týmto doplnkom môže zákazník po odoslaní objednávky získať zľavu na ďalší nákup. Suma je vyjadrená buď konkrétnou čiastkou alebo v percentách.

Zľavové kupóny potom majú možnosti nastavenia rôznych parametrov, akými sú napríklad:

 • vytváranie rôznych šablón zľavových kupónov pre odlišné príležitosti,
 • minimálnu čiastku nákupu pre uplatnenie kupónu,
 • platnosť samotného zľavového kupónu,
 • jedno-rázovú alebo viacnásobnú použiteľnosť.

Zľavový kupón sa vzťahuje iba na produkty v objednávke alebo na dopravu. Nevzťahuje s na platbu.

Pomocou zľavových kupónov je taktiež možné filtrovať objednávky. Stačí v Objednávky → Prehľad vo filtri napísať do políčka Názov produktu / kupónu kód zľavového kupónu. Filter vyhľadá objednávky, u ktorých bol použitý. 

Kde nastaviť zľavový kupón?

Zľavové kupóny nájdete pod záložkou Marketing → Zľavové kupóny. Tu tiež vidíte prehľad vytvorených kupónov. Kupóny je možné filtrovať podľa vlastností, ktoré sa objavia po kliknutí na tlačidlo Filter. Tu je ich možné taktiež mazať červenou ikonkou v pravom stĺpčeku (obrázok 01).

Kupóny je možné spravovať pomocou funkcie hromadná editácia. Označené kupóny môžete hromadne zmazať. Je možné ich tiež exportovať a importovať vo formáte CSV.

Obrázok 01
Obrázok 01

Ručné pridávanie kupónov

Prvá možnosť, ako zľavový kupón vytvoriť, je pomocou tlačidla Pridať.

Pri ručnom generovaní zľavových kupónov môžete nastaviť (obrázok 02):

 • Kód: kód kupónu, pod ktorým ho bude zákazník uplatňovať. Kód môže mať maximálne 16 znakov (je možné použiť číslice a písmena).
 • Typ zľavy: je ju možné zadať v percentách (percentuálne) alebo v konkrétnej sume (fixnej).
 • Šablóna: zľavové kupóny je možné obmedziť napríklad podľa kategórie, zákazníckej skupiny, výrobcu (značku) apod. Viacej k nastavení šablón sa dozviete nižšie.
 • Cena dopravy: cena dopravy vždy závisí na výške ceny objednávky. Bez použitia kupónu sa použije hodnota košíku po aplikácii zľavy. Tu môžete zvoliť, z akej hodnoty košíku sa bude dopravné počítať.
  • Podľa hodnoty košíku pred zľavami: počíta hodnotu košíku z pôvodných nezľavnených cien. Tieto ceny sú vyššie a zákazník teda najskôr dosiahne na limit dopravy zdarma.
  • Podľa zobrazovanej hodnoty košíku: znižuje hodnotu košíku (minimálne o hodnotu kupónu) a motivuje zákazníka k vyššiemu nákupu, aby dosiahol limitu pre dopravu zdarma.
  • Zdarma: garantuje pri použití kupónu dopravu zdarma bez ohľadu na iné nastavenia.
 • Platnosť: v akom časovom období bude môcť zákazník kupón uplatniť. Pokiaľ nenastavíte Platnosť do, platnosť bude neobmedzená.
 • Od čiastky: od akej hodnoty tovaru v nákupnom košíku bude možné kupón uplatniť.
 • Viacnásobná použiteľnosť: pokiaľ toto pole zaškrtnete, bude možné kupón uplatniť viackrát.

Možnosť Pridať viac kupónov vám navrhne zadať počet kupónov, ktoré chcete nechať automaticky vytvoriť. Kódy kupónov budú generované automaticky, nie je možné si ich zvoliť. Naraz je možné vygenerovať 999 zľavových kupónov. Generovanie je možné zadať opakovane. 

Zákazníkom v prípade viacnásobnej platnosti môžete rozoslať  kód zľavového kupónu mailom alebo newsletterom.

Obrázok 02
Obrázok 02

Automatické generovanie

Druhou možnosťou pre vytvorenie kupónu je záložka Nastavenia, kde zaškrtnete možnosť Generovať kupóny automaticky a stránku uložíte. Po uložení stránky sa zobrazia ďalšie možnosti nastavenia. V nastavení zľavy pridávate cenové hladiny objednávok, po ktorých sa zákazníkovi vygeneruje kód so zadanou zľavou. Zľavu môžete nastaviť v percentách aj ako konkrétnu čiastku.

Nastaviť je možné tiež konkrétny stav objednávky, po ktorom dôjde k vygenerovaniu zľavového kupónu a jeho odoslaniu na zákazníkov e-mail (obrázok 03). Môžete tak kupón odoslať až vo chvíli, keď zákazník svoju zásielku preberie.

Obrázok 03
Obrázok 03

Šablónu e-mailu automaticky generovaných zľavových kupónov môžete upraviť v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie. Na záložke Systémové akcie má názov Zľavový kupón. Viac informácií v článku Šablóny e-mailov.

Šablóny zľavových kupónov

Na záložke Šablóny vytvárate nastavenie pre jednotlivé skupiny kupónov. Nastavujete hodnoty pre kombináciu kategórie, výrobcu (značky) a stavu tovaru, pre ktoré je zľavový kupón možné využiť. Kliknete na tlačidlo Pridať. Otvorí sa vám nastavenie novej šablóny (obrázok 04).

 • Zákaznícka skupina: skupina zákazníkov, ktorej sa môže kupón vygenerovať.
  • Pokiaľ chcete, aby zľavové kupóny boli platné aj pre neregistrovaných zákazníkov, potom v sekcii Zákaznícka skupina, zvoľte "prázdnu skupinu" (obrázok 04).
 • Kategórie: zaškrtnutím volíte, či sa bude kupón týkať všetkých kategórií alebo len vybraných. Je potrebné zaškrtnúť aspoň jednu z možností. Bez nastavených kategórií nebude kupón použiteľný pre žiadnu položku na e-shope.
 • Výrobcovia: zaškrtávaním volíte, či sa bude kupón týkať všetkého tovaru nehladne na jeho značku alebo iba konkrétnych značiek.
 • Príznaky produktov: pri každom príznaku si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • Akýkoľvek stav - kupón bude možné uplatniť na produkty, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú daný príznak nastavený
  • Musí byť nastavené - kupón bude možné uplatniť iba na produkty, ktoré majú daný príznak nastavený
  • Nesmie byť nastavené - kupón bude možné uplatniť iba na produkty, ktoré nemajú daný príznak nastavený. Takto môžete napríklad vylúčiť z uplatnenia kupónov produkty v akcii či vo výpredaji.
Obrázok 04
Obrázok 04

Export a import zľavových kupónov

V umiestnení Marketing → Zľavové kupóny na záložke Export / Import môžete exportovať aj importovať zľavové kupóny (obrázok 05).

Obrázok 05
Obrázok 05

V sekcií Export môžete stiahnuť všetky zľavové kupóny vo formáte CSV kliknutím na uvedený odkaz alebo hore tlačidlom Exportovať.

Pokiaľ potrebujete exportovať len vybrané kupóny, môžete ich exportovať na záložke Zľavové kupóny pomocou funkcie hromadej editácie. Pomocou Filtru vyberte požadované kupóny, ktoré označte. Kliknite na tlačidlo Funkcia a následne Exportovať. Súbor sa následne stiahne do vášho počítača.

Zľavové kupóny môžete nahrať v sekcii Import. Tu vyberte súbor vo formáte CSV a kliknite na tlačidlo Importovať.

Pri importe je potrebné dodržať predpísanú štruktúru súboru, teda dáta musia spĺňať naše špecifikácie. Ich prehľad nájdete v nasledujúcej tabuľke. Najjednoduchším spôsobom, ako si vytvoriť tabuľku pre import, je si vyexportovať už predtým vytvorené kupóny.

Názov stĺpcaPovinnýMožné hodnoty / príkladPopis
codeáno48737620Kód kupónu.
issueDateáno06.02.2019 13:43Dátum vytvorenia kupónu vo formáte DD.MM.RRRR HH:MM.
typeánofixed; percentualTyp zľavy. fixed znamená, že zľava má hodnotu konkrétnej čiastky. percentual znamená, že zľava je percento z čiastky. 
discountáno100V prípade percentuálnej zľavy sa udáva iba celé číslo, teda napr. 20. To znamená 20 %. 
currencyánoCZKMena. V prípade percentuálnej zľavy zostáva pole nevyplnené.
deliveryánobeforeDiscount; cart; freeCena dopravy. Má celkom tri hodnoty. beforeDiscount = podľa hodnoty košíku pred zľavami; cart = podľa zobrazovanej hodnoty košíku; free = zdarma.
templateIdáno1Viac v Číslo zľavovej šablóny.
templateTitleánoVšetky produktyNázov zľavovej šablóny.
multipleUsabilityáno0;10 znamená, že je kupón jednorazový. 1 znamená, že kupón je možné použiť viackrát.
usageCountáno0Počet, koľkokrát bol už kupón použitý. Viac nájdete v Počet použití.
validFrománo07.02.2019Dátum začiatku platnosti kupónu, vo formáte DD.MM.RRRR.
validUntiláno14.02.2019Dátum konca platnosti kupónu vo formáte DD.MM.RRRR.
fromAmountáno2 500Čiastka, od ktorej je kupón platný.
fromAmountCurrencyánoEURMena. 
remarknieAkcia apríl 2022Poznámka k zľavovému kupónu. 

Číslo zľavovej šablóny

Každá zľavová šablóna má svoje číslo (id). Toto číslo je viditeľné na konci URL v adresnom riadku potom, čo na konkrétnu šablónu kliknete v záložke Šablóny, napr.: https://domena-eshopu.sk/admin/sablony-zlavovych-kuponov-detail/?id=3. V tomto prípade, je číslo šablóny 3.

Pri importe postupujte tak, že najskôr v administrácii založíte šablónu a až potom do nej importujte kupóny.

Počet použití

Údaj je primárne určený pre účely exportu. V prípade importu je nutné stĺpec v importnom súbore uviesť, ale hodnoty v ňom zadané sú ignorované. Pokiaľ teda importujete súbor s už existujúcimi kupónmi, hodnoty v stĺpci môžete ponechať. V prípade, že importujete nové kupóny, stĺpec uveďte, ale hodnoty ponechajte prázdne. 

Nastavenie na úrovni produktov

U každého produktu je možné povoliť alebo zakázať použitie zľavového kupónu. Túto možnosť nájdete v detaile produktu pod kartou Cenník v sekcii Zľavy. V prípade produktu s variantami v detaile varianty. Aby bolo možné zľavový kupón na danú položku uplatniť, je potrebné jeho použitie povoliť (obrázok 06):

Obrázok 06
Obrázok 06

Hromadne je možné nastaviť použitie zľavového kupónu v umiestení Produkty → Zľavy. Pokiaľ svieti zelená ikonka, zľavový kupón je povolený (obrázok 07).

Môžete tiež využiť export/import a nastavenie hromadne zmeniť cez stĺpček (značku) applyDiscountCoupon. Hodnota 1 zľavy povoľuje, hodnota 0 zakazuje. Podrobný postup nájdete v článku Export produktov.

Obrázok 07
Obrázok 07