Záručné doby

Záručné doby

Prehľad a nastavenia záručných dôb produktov nájdete pod kartou Nastavenia → Produkty → Záručné doby (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
  • Typ: záručné doby označené ako systémové sú doby, ktorých vlastnosti nie je možné v administrácii meniť. Vlastné záručné doby je možné kliknutím na riadok s ich názvom otvoriť a upraviť.
  • Počet: zobrazuje, pri koľkých položkách v e-shope je daná záručná doba zadaná.
  • V mesiacoch: záručná doba v mesiacoch. Pri vlastnej záručnej dobe nezabudnite tento údaj vyplniť.
  • Vymazať: záručné doby môžete vymazať kliknutím na červenú ikonu v pravom stĺpci.

Záručnú dobu potom pridávate k produktu v detaile produktu na záložke Hlavné údaje v sekcii Doplňujúce informácie. Informácia o záruke je odosielaná do porovnávačov tovaru.

Pridanie záručnej doby

Obrázok 02
Obrázok 02

Vlastnú záručnú dobu pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať v pravom hornom rohu. Následne vyplňte tieto hodnoty (obrázok 02):

  • Záruka: názov záruky.
  • V mesiacoch: dĺžka záruky v mesiacoch. Údaj je veľmi dôležitý pre niektoré porovnávače tovaru alebo ekonomické systémy. V prípade doživotnej záruky vyplňte hodnotu -1.