Súvisiace a podobné produkty

Súvisiace a podobné produkty

Doplnok Súvisiace produkty vám umožní k jednotlivým produktom pridať ďalšie, ktoré by zákazníci taktiež mohli chcieť. Napríklad k mobilnému telefónu môžete zákazníkovi ponúknuť puzdro a ochrannú fóliu.

Doplnok Podobné produkty umožňuje zobraziť alternatívy. Pokiaľ sa zákazníkovi nepáči výrobok danej značky, môže si vybrať výrobok s podobnými parametrami od inej značky.

S výberom a objednaním doplnkov vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Ako nastaviť súvisiace a podobné produkty

Základné nastavenie doplnku nájdete pod kartou Nastavenia → Produkty → Súvisiace a podobné produkty (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Tu môžete zvoliť limit zobrazení súvisiacich a podobných produktov v detaile produktu a po vložení produktu do košíka.

Vzájomné párovanie

Pokiaľ zaškrtnete voľbu Vzájomne párovať, systém sa bude správať nasledovne:

  • Nastavíte napríklad k produktu stan ako súvisiaci produkt stanové kolíky.
  • Pri produkte stanové kolíky už nemusíte nič nastavovať, automaticky sa bude zobrazovať medzi súvisiacimi produktmi produkt stan.
  • Kvôli zmierneniu záťaže na systém sa však zmena neprejaví v administrácii, tj. na karte Súvisiace v detaile produktu takto prepojený produkt nebude zobrazený a bude viditeľný len na e-shope. Pokiaľ zákazník zobrazí produkt stan, uvidí v súvisiacich produktoch stanové kolíky.

Nastavenie v detaile produktu

Samotné nastavenie súvisiaceho a podobného produktu vykonávate v detaile produktu v karte Súvisiace. Stačí začať písať časť kódu produktu alebo názov a produkt (už zadaný v administrácii) sa zobrazí o riadok nižšie (obrázok 02).

Pokiaľ má naviazaný produkt viac variantov, potom je uvedený kód prvého variantu. Všetky sa zobrazia po prejdení myši. Každý naviazaný produkt je prekliknuteľný na jeho detail. Už priradené produkty nie sú znovu našepkávané. Novo pridané produkty sú označené červenou a po prejdení myšou upozornia na nutnosť uloženia. Produkty, u ktorých chcete zrušiť previazanosť, sa viditeľne označia preškrtnutím a šedým podkladom.

Obrázok 02
Obrázok 02

Vaši klienti potom uvidia náhľad súvisiaceho tovaru v detaile produktu. Konkrétne zobrazenie záleží na danej šablóne, súvisiaci tovar sa zobrazí buď na vlastnej záložke alebo pod popisom produktu (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Pri párovaní sa uprednostňujú produkty, ktoré sú ručne vyplnené v detaile produktu. Až potom sa doplnia produkty z automatického doplňovania. Obe varianty doplňovania je teda možné kombinovať.

Nastavenie priority súvisiacich a podobných produktov

Pre súvisiace a podobné produkty je možné nastaviť poradie, v ktorom sa produkty v e-shope budú zákazníkov zobrazovať.

V prípade ručného zadávania súvisiacich a podobných produktov môžete určiť ich poradie v detaile produktu na karte Súvisiace. Pre pridanie jednotlivých produktov prejdite myšou do pravého stĺpca a pomocou modrého krížiku presuňte produkt na požadované miesto (obrázok 04). Po dokončení úprav stránku uložte cez tlačidlo Uložiť v pravom hornom menu.

Obrázok 04
Obrázok 04

Pokiaľ súvisiace a podobné produkty pridávate alebo upravujete hromadne pomocou importu, budú zobrazené v rovnakom poradí ako sú zadané v importovanom súbore.

Import produktov je naviac ošetrený tak, aby vytvoril väzbu a prioritu aj v prípade, kedy je produkt v súbore umiestnený až na konci.

Automatické doplnenie produktov

Prácu si môžete uľahčiť tak, že k produktom vo vybranej kategórii necháte automaticky doplňovať podobné a súvisiace produkty. Tie sa dopĺňajú náhodne, a to až do limitu, ktorý je stanovený v nastavení. Uprednostňujú sa vždy produkty nastavené v detaile produktu.

Automatické párovanie nastavíte v detaile kategórie, do ktorého sa dostanete cez Produkty → Kategórie. Na jej karte zvolíte záložku Doplnkové nastavenia. Tam si nastavíte, z akej kategórie sa budú dopĺňať súvisiace produkty (obrázok 05).

Dopĺňať sa budú len tie produkty, ktoré majú vami zvolenú kategóriu nastavenú ako svoju východiskovú kategóriu.

Obrázok 05
Obrázok 05