Značky

Značky

Pridávať nových výrobcov alebo upravovať existujúce informácie môžete v Nastavenia → Produkty → Značky (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
 • Tlačidlom Pridať pridáte novú značku.
 • V menu kategórií: pokiaľ je zaškrtnuté, bude sa výrobca zobrazovať v ľavom menu na hlavnej stránke e-shopu v kategórii Značky.
 • V zozname výrobcov: pokiaľ je zaškrtnuté, bude sa daná značka zobrazovať v prehľade výrobcov na adrese www.domena-eshopu.sk/znacka.

Nepoužívané značky môžete zmazať kliknutím na krížik v poslednom stĺpci tabuľky. Zmazaním značky nedôjde ku zmazaniu produktov, ktoré ju používajú. Značka sa od produktu iba odoberie a produkt nebude mať priradenú žiadnu značku. 

Nastavenie značiek

Spôsob, akým sa budú značky na e-shope zobrazovať, ovplyvníte v Nastavenie → Produkty → Značky na záložke Nastavenie (obrázok 02).

 • Zobraziť: povolí zobrazenie značiek zákazníkom. Zobraziť značky je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prvok Kategórie: Je možné umiestniť do pravého alebo ľavého postranného stĺpca, prípadne do pätičky. Zobrazenie stĺpcov závisí na rozvrhnutiu stránky a konkrétnej šablóne obchodu.
  • Stránka Predávané značky: Je možné ju pridať do horného menu e-shopu stránku s názvom Predávané značky. Po kliknutí na tlačidlo Značky sa otvorí nová stránka so zoznamom značiek na e-shope.
 • Viditeľnosť stránky: voľba ovplyvňuje komu sa zobrazí stránka so zoznamom značiek na e-shope, aj komu sa zobrazí rozbalený zoznam značiek v kategórii. Na výber máte niekoľko možností:

  • Všetci zákazníci
  • Iba prihlásení zákazníci
  • iba neprihlásení zákazníci
 • Zobraziť rozbalené v menu kategórií: zobrazí zoznam značiek už rozbalený.

  • Aby mala táto voľba zmysel, je potrebné mať zaškrtnuté políčko Zobraziť.
  • Po kliknutí na názov značky sa zobrazí všetok tovar, ku ktorému je značka priradená.
Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie detailu značky

Upraviť nastavenia konkrétnej značky môžete kliknutím na políčko s jej názvom. V záložke Obecné môžete nastaviť tieto vlastnosti (obrázok 03):

 • Názov
 • Oficiálny web: sem môžete vložiť odkaz na oficiálne stránky výrobcu vrátane https://.
 • Zobraziť v menu kategórií: zobrazí značku v menu kategórií.
 • Zobraziť v zozname značiek: zobrazí značku v zozname značiek.
 • Popis značky: tu môžete výrobcu popísať. Keď potom kliknete na výrobcu v ľavom menu na hlavnej stránke e-shopu, zobrazí sa iba tovar od daného výrobcu a zároveň aj tento popis pod nadpisom.
Obrázok 03
Obrázok 03

V záložke Pokročilé môžete nastaviť:

 • Názov (tag "title"): Názov stránky tak, ako ho uvidia vyhľadávače, popr. návštevníci v záložke prehliadača. Jeden z kľúčových prvkov, ktorého správna definícia zvyšuje pozície v SEO.
 • (meta tag "description"):Tento text je zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania ako popis vašej stránky. Kontext a kvalita popisu môže zvýšiť šancu na kliknutie na vašu stránku. Optimálna dĺžka je 320 znakov. V prípade, že nebude vyplnený, použije sa globálne nastavenie zo sekcie Marketing → Základné SEO (viac viď článok Základné SEO).
 • URL adresa: Určuje, ako sa tento výrobca má zobrazovať v URL adrese. Vytvára sa automaticky podľa názvu, alebo ju môžete manuálne prepísať. Vyzerá potom nasledovne http://domena-eshopu.sk/znacka/tatoURL/.

Filtrovanie podľa značiek

Vďaka doplnku Filtre výrobcov a značiek je možné na e-shope filtrovať podľa vami uvedených značiek. Prítomnosť filtra je u šablón obchodu naviazaná na prvok Filtre. Ten musí byť umiestnený v rozložení stránky.

Výnimku tvoria šablóny Pop a Rock, ktoré majú filtre zobrazené priamo v kategórii nad samotným zoznamom produktov.

S výberom a objednaním doplnku vám radi pomôžeme na info@shoptet.sk.