Prevod súboru CSV do XLSX

Návod pre Excel

 • Otvoríte váš súbor CSV, bude vyzerať  podobne ako na obrázku 01.
Obrázok 01
Obrázok 01
 • Označte prvý stĺpec tabuľky kliknutím do poľa s písmenom A.
 • Z horného menu vyberte záložku Dáta.
 • Vyberte funkciu Text do stĺpca.
 • V zaškrtávacom poli zvoľte možnosť Oddeľovač.
 • Ako typ oddeľovača zvoľte možnosť Čiarka.
 • Nastavenia v ďalšom dialógovom okne ponechajte.
 • Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 • Výsledok bude vyzerať ako na obrázku 02.
Obrázok 02
Obrázok 02
 • Tabuľku uložte vo formáte XLSX.
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.

Návod pre Tabuľky Google

V aplikácii Tabuľky Google vpravo dole kliknite na tlačidlo + (pridať novú tabuľku).

 • V hornom menu zvoľte Súbor → Importovať.
 • V hornom menu dialógového okna zvoľte záložku Nahrať.
  • Toto platí, len pokiaľ máte súbor exportu priamo vo vašom počítači.
  • Pokiaľ máte súbor už na Disku Google, hľadajte ho v záložke Môj disk.
 • Pretiahnete súbor do dialógového okna alebo kliknete na tlačidlo Vybrať súbor zo zariadenia.
 • Kliknite na Vybrať.
 • V dialógovom okne zvoľte:
  • Importovať miesto → Nahradiť tabuľku.
  • Typ oddeľovača → Čiarka.
  • Previesť text na čísla a dáta → Áno.
 • Výsledok by mal vyzerať podobne ako na obrázku 02.
 • Tabuľka sa automaticky ukladá.
 • Názov tabuľky nesmie obsahovať diakritiku a medzery.
 • Z horného menu zvoľte Súbor → Stiahnuť ako → Microsoft Excel (.xlsx).
 • Tabuľka sa automaticky stiahne, nájdete ju vo vašej zložke so stiahnutými súbory.

Návod pre Libre Office Calc

 • Zvoľte Súbor → Otvoriť, vyberte váš súbor s príponou CSV.
 • Kliknite na Otvoriť.
 • Objaví sa dialógové okno Import textu.
 • Náhľad súboru vidíte v spodnej časti okna.
 • V ponuke Možnosti oddeľovača bude v základe nastavené Oddelené pomocou a zaškrtnuté TabulátorČiarka, Bodkočiarka.
 • Toto môžete ponechať, dôležité je, aby bol vybraný typ oddeľovača použitý v súborCSV
 • Kliknite na tlačidlo OK.
 • Výsledok by mal vyzerať podobne ako na obrázku 02.
 • Pre uloženie zvoľte Súbor → Uložiť ako, vyberte možnosť Excel 2007–2019 (.xlsx).
 • Zvoľte ľubovoľný názov, ktorý neobsahuje diakritiku a medzery.
 • Pokiaľ sa objaví dialógové okno Potvrdiť formát súboru, vyberte možnosť Použiť formát Excel 2007–2019.