Dostupnosti

Pre využívanie funkcie dostupnosti je potrebné mať aktívny doplnok Skladové hospodárstvo, ktorý vám mimo iného umožní nastaviť, ako sa budú jednotlivé produkty chovať po tom, čo budú vypredané. Viac o doplnku sa dozviete v článku Skladové hospodárstvo. S výberom doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Nastavenie dostupnosti

Prehľad a nastavenie dostupností nájdete v časti Nastavenie → Produkty → Dostupnosti (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
 • Názov: pomenovanie danej dostupnosti. Je možné ju kedykoľvek zmeniť v detaile a to aj systémové dostupnosti.
 • Typ: tieto dostupnosti je možné editovať, nie je možné ich však z administrácie zmazať.
 • Dostupných produktov: ukazuje počet produktov, ktoré majú dostupnosť nastavenú v poli Dostupnosť.
 • Vypredaných produktov: ukazuje počet produktov, ktoré majú dostupnosť nastavenú v poli Dostupnosť pri vypredaní.
 • Naskladnenia v hodinách: uvádza sa hodnota v hodinách, ktorá sa následne prenáša do produktových porovnávačov. Pokiaľ chcete, aby sa na Heuréke či inom porovnávači zobrazovala dostupnosť do 3 dní, vyplňte 72 hodín.
 • Doručenie v hodinách: hodnotu je potrebné vyplniť pokiaľ využívate zobrazenie dátum doručenia. Podľa nastavenia dostupnosti u produktov a hodnoty v hodinách je výsledná informácia prenášaná k produktu.

Dostupnosť Skladom má nastavenú hodnotu 0 v stĺpci Naskladnenie v hodinách zámerne. Pokiaľ ju zmeníte, porovnávače nepoznajú, že je produkt skladom.

Pridať dostupnosť

Maximálny počet dostupností produktu, ktoré môžete na e-shope mať je 50. Je to z dôvodu zamedzenia tvorbe duplicít pri automatických importoch. Odporúčame skontrolovať si, či nemáte v tabuľke niektoré dostupnosti rovnaké.

Pridať novú dostupnosť môžete v časti Nastavenia → Produkty → Dostupnosti po kliknutí na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa vám okno s nastavením (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02
 • Názov:určuje ako sa bude zobrazovať dostupnosť na e-shope.
 • Popis: doplňujúce informácie, ktoré sa zobrazia v bubline, pokiaľ prejdete myšou na dostupnosť
 • Naskladnenie v hodinách: uvádza sa hodnota v hodinách, ktorá sa následne prenáša do produktových porovnávačov. Pokiaľ chcete, aby sa na Heuréke či inom porovnávači zobrazovala dostupnosť do 3 dní, vyplňte 72 hodín.
 • Doručenie v hodinách: hodnotu je potrebné vyplniť pokiaľ využívate zobrazenie dátum doručenia. Podľa nastavenia dostupnosti u produktov a hodnoty v hodinách je výsledná informácia prenášaná k produktu.
 • Google Nákupy: zvoľte jednu zo štyroch variant, ktorými budete informovať Google Nákupy, o akú dostupnosť sa jedná:
  • Prázdna hodnota
  • Skladom
  • Nie je skladom
  • Predobjednávka
  • Do Google Nákupov sa prenášajú všetky produkty, ktoré majú nastavenú akúkoľvek z možností (Skladom, Nie je skladom, Predobjednávka). Pokiaľ nechcete, aby sa produkt s danou dostupnosťou prenášal do Google Nákupov, zvoľte Prázdnu hodnotu (teda prázdne nevyplnené pole).
  • Viac informácií nájdete v článku Google Nákupy.
 • Farba: akou farbou sa bude daná dostupnosť zobrazovať v detaile produktu v e-shope.

Nastavenie dostupnosti produktu

Dostupnosť pri produkte nastavíte v časti Produkty → Prehľad v detaile produktu, záložka Sklad, sekcia Správanie produktu v sklade. Okrem dostupnosti tu môžete nastaviť tiež minimálnu možnú zásobu na sklade, povoliť objednateľné množstvo, či povoliť nákup do mínusu.

Pokiaľ by ste chceli nastaviť rovnakú dostupnosť väčšieho množstva produktov naraz, môžete využiť postup pomocou exportu/importu produktov.