Priradenie obrázkov k variantom

Pokiaľ máte produkt s variantmi, je možné v našom systéme ku každému variantu priradiť rôzny obrázok. Napríklad, ak predávate farebné tričká a máte nastavené varianty pre niekoľko farieb, môžete ku každému variantu farby pridať obrázok rôzne farebného trička.

Otvorte si v administrácii detail produktu, u ktorého chcete obrázky k variantom priradiť v Produkty → Prehľad, záložka Hlavné údaje. V našom prípade budeme mať päť variantov produktu. V záložke choďte do sekcie Fotogaléria. Cez tlačidlo Nahrať vyberte všetky požadované fotografie a nahrajte ich k produktu (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Fotografie k variantom je možné priradiť aj hromadne pomocou importu súboru s použitím názvu stĺpca defaultImage a absolútnej adresy pre daný obrázok. Viac o importe produktov sa dozviete v článku Import produktov.

Akonáhle budete mať nahrané všetky obrázky, môžete ich začať prideľovať jednotlivým variantom. V záložke Cenník vyberte požadovanú variantu kliknutím na jej názov (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

V detaile varianty prideľte požadovaný obrázok. Každému variantu môžete prideliť len jeden obrázok. Po vykonaní úprav uložte. V cenníku sa vám potom ukáže miniatúra obrázku pri každom variante (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Zákazníci potom pri prezeraní e-shopu pri výbere varianty uvidia obrázok, ktorý je k variante pridelený (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04