Menu

Ako editovať menu e-shopu?

Možnosť editácie menu nájdete v administrácii v umiestnení  Vzhľad a obsah → Menu . Tu môžete upravovať obsah horného menu e-shopu a obsah prvku Menu box , ktorý nájdete v záložke Informácie o vás

Menu box je banner, kde môžete zobrazovať najdôležitejšie informácie týkajúce sa e-shopu. Je možné ho umiestniť do bočného stĺpca alebo do pätičky.

Úprava položiek horného menu

Pre editáciu vodorovného menu prejdite vo Vzhľad a obsah → Menu na záložku Horné menu  (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

V pravom stĺpci môžete modrými šípkami na riadku (ťahaním myšou) meniť poradie jednotlivých položiek. Červeným krížikom sa daná položka z menu zmaže (obrázok 01).

Voľba Otvoriť v novom okne nastavuje, či sa po kliknutí na odkaz bude stránka otvárať v aktuálnej alebo novej záložke prehliadača.

Možnosť Rozbaliť nastavuje, či sa po nabehnutí na odkaz zobrazia podradené položky ako rolovacie menu (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Pridanie novej stránky do horného menu

Kliknutím na tlačidlo Pridať v pravom hornom rohu sa vám zobrazí možnosť pridania stránky, rubriky, kategórie alebo externého odkazu. Ak zvolíte napríklad stránku , sprístupní sa vám zoznam všetkých článkov, ktoré môžete do menu pridať vrátane systémovo generovaných stránok (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Podobne sa potom pridávajú aj kategórie. Je možné zvoliť buď všetky hlavné kategórie alebo je možné vybrať iba niektoré. Do horného menu môžete pridať aj rubriku alebo odkaz na externú stránku.

Počet zobrazených položiek v lište horného menu závisí od dĺžky názvov a rozlíšenia obrazovky. Zvyšok položiek, ktoré sa do štandardného zobrazenia nezmestia, sa zbalia do tzv. hamburgerového menu (obrázok 04). Odporúčame teda v hornom menu umiestniť iba tie najdôležitejšie kategórie a informácie, ktoré majú byť ihneď viditeľné.

Obrázok 04
Obrázok 04

Informácie pre vás (prvok Menu box)

Editácia jednotlivých článkov zaradených v menu boxe je možná v sekcii Vzhľad a obsah → Menu na záložke Informácie pre vás

Logika úpravy poradia článkov a pridanie nového článku je totožná ako v prípade editácie horného menu (viď Úprava položiek horného menu a Pridanie novej stránky do horného menu ).

Pre umiestnenie prvku prejdite do Vzhľad a obsah → Šablóny . Na záložke Prvky nájdete prvok s názvom Menu box  Informácie pre vás . Ten zodpovedá práve sekcii Informácie pre vás (obrázok 05). Môžete ho presunúť do ľavého stĺpca alebo pätičky. Viac o nastavení jednotlivých prvkov si môžete prečítať v článku Prvky .

Obrázok 05
Obrázok 05

Menu box umiestnený v pätičke sa potom zákazníkom zobrazí takto (obrázok 06).

Obrázok 06
Obrázok 06