Inventúra

Nástroj na tvorbu a archiváciu inventúr je súčasťou doplnku Skladové hospodárstvo, ktorý mimo iného slúži k stráženiu zásob vašich produktov. S výberom a zhotovením doplnku vám radi poradia kolegovia na info@shoptet.sk.

Čo je inventúra?

Inventúra je zisťovanie skutočného stavu majetku a záväzkov k určitému dňu, pričom inventúra musí byť zo zákona o účtovníctve prevedená minimálne raz za rok. Inventúra môže byť prevedená fyzicky (jedná sa o všetky zložky, ktoré fyzicky existujú a na ktoré je možné aplikovať meracie metódy) a dokladovo (tu sa naopak jedná o zložky, ktoré nemajú fyzickú podobu a na ktoré nejde využiť matematických metód).

Každú inventúru v našom systéme je potrebné vykonávať na jednom zariadení (napr. osobný počítač). V prípade, že by bola vykonávaná z viacerých zariadení, zadané hodnoty by sa medzi zariadeniami nepreniesli.

Nastavenie inventúry

Inventúra sa nachádza v sekcii Produkty → Sklad, kde má svoje samostatné tlačidlo (obrázok 01). 

Obrázok 01
Obrázok 01

V inventúre je možné vyfiltrovať iba potrebné produkty či určiť, aké informácie sa majú zobrazovať. Vo veľkom množstve produktov nemusíte vykonávať inventúru celú, a získať tak niekoľkotisícový zoznam, ale môžete si produkty rozdeliť podľa kategórie, dostupnosti či výrobcu (značky). Po zvolení žiadaných informácií kliknete na tlačidlo Vykonať inventúru a vytvorí sa súpis položiek (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

V následnom prehľade môžete určiť skutočný stav skladu a vidíte presne definovanú hodnotu celého skladu bez DPH aj vrátane DPH (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Vďaka Skladovým nárokom nemusíte strážiť, aké položky na sklade sú voľné a aké sú nárokované objednávkami. Inventúra prevedie všetky výpočty za vás. Zobrazí vám produkty v počte, v ktorom by sa mali fyzicky nachádzať na vašom sklade. Zadajte počet, ktorý na sklade vidíte. Inventúra už potom sama vypočíta, koľko kusov je už vyžiadaných v objednávkach, a podľa toho upraví stav skladu.

U dokončenej inventúry je možné vidieť, koľko je prebytku a koľko sú manka. Je možné taktiež použiť tlačidlo Aktualizovať sklad a tým ho aktualizovať o nové hodnoty počtov kusov (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Inventúra pomocou čítačky

Vykonanie inventúry vám môže významným spôsobom uľahčiť použitie čítačky čiarových kódov. Postup sa príliš nelíši od toho vyššie popísaného.

Potom, čo vyberiete produkty (obrázok 01) a nastavíte kritéria inventúry (obrázok 02), dostanete inventúrny súpis produktov a stav v ktorom by sa mali v sklade nachádzať (obrázok 03). V tejto chvíli nie je treba produkty v sklade počítať od oka, alebo ich odškrtávať na papieri.

V stĺpci Reálny stav nastavte počet kusov na nulu (pokiaľ je nenulový). Pomocou čítačky načítajte EAN alebo PLU kód daného produktu. Počet produktov nemusíte počítať. Každé načítanie čítačkou pripočíta do reálneho stavu práve jeden produkt. Stačí teda jednoducho načítať všetky kusy.

Následne kliknete na tlačidlo Ukončiť a vyhodnotiť, pokiaľ sa počty produktov líšia , potom aj na tlačidlo Aktualizovať sklad.

Ďalšie tipy, kde si môžete čítačkou uľahčiť prácu, nájdete v článku Čítačka kódov

V práci s čítačkou vám môže pomôcť doplnok Tlač štítkov, vďaka ktorému môžete svoje produkty opatriť štítkom, ktorý bude EAN alebo PLU kód obsahovať.

Inventúrne súpisy

Prehľad všetkých inventúrnych súpisov nájdete v umiestneníŠtatistiky → Sklad. V prehľade vidíte súhrnné informácie ako je prebytok, manko, celková suma a taktiež, ktorý užívateľ inventúru vykonal (obrázok 05).

Súpisy môžete mazať v pravom stĺpčeku kliknutím na červenú ikonku.

Po kliknutí na niektorý zo súpisov sa otvorí jeho detail, ktorý môžete vytlačiť. Pre lepšiu orientáciu môžete nastaviť filter (obrázok 06).

Obrázok 05
Obrázok 05
Obrázok 06
Obrázok 06