Dodávatelia

Dodávatelia

Na Shoptete máte možnosť pridať v administrácii dodávateľov vášho tovaru. Práca s dodávateľmi je podobná, ako ju poznáte napríklad v prípade značiek.

Práve vďaka dodávateľom už nebudete pri rozlišovaní vášho tovaru odkázaní len na značky. Využijete to napríklad v situácii, kedy od jedného dodávateľa odoberáte väčšie množstvo výrobkov od viacerých značiek.

Na rozdiel od značiek je informácia o dodávateľovi interným údajom e-shopu a nie je možné ju zobraziť zákazníkom v menu, na výpise produktov či v detaile produktu.

S dodávateľmi je možné pracovať vo filtroch produktov, objednávok či v štatistikách. Táto funkcia vám pomôže lepšie pracovať i s vašim skladom a produktmi. Jednoduchšie sa vám tak budú robiť objednávky u dodávateľov. Uvidíte, koľko ktorého tovaru od ktorého dodávateľa objednať.

Vďaka možnosti filtrovať uvidíte, koľko tovaru sa predalo od ktorého dodávateľa a koľko vám tento tovar prináša zisku (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Nastavenie dodávateľov

Dodávateľov nastavíte v časti Nastavenia → Produkty → Dodávatelia. Tu vidíte výpis všetkých vašich dodávateľov. V stĺpci počet vidíte počet všetkých produktov od daného dodávateľa. Dodávatelia sú vo výpise radení podľa abecedy.

Dodávateľov je možné vkladať len na úroveň produktu, nie na úroveň variant.

Tlačidlom Pridať vložíte nového dodávateľa. Červenou ikonou v pravom stĺpci môžete dodávateľov odstrániť.

Obrázok 02
Obrázok 02

Nastavenie dodávateľov na úrovni produktu

Dodávateľov je možné nastaviť taktiež na detaile produktu na záložke Hlavné údaje v sekcii Doplňujúce informácie (obrázok 03). Tu môžete taktiež kliknutím na ikonu plus vedľa políčka Dodávateľ pridať nového dodávateľa, ktorý sa prepíše do zoznamu dodávateľov v sekcii Nastavenia.

Obrázok 03
Obrázok 03

Podľa dodávateľa je možné produkty tiež filtrovať (obrázok 04).

Filtrovanie podľa dodávateľov nájdete v časti: 

 • Objednávky → Prehľad
 • Produkty → Prehľad
 • Produkty → Ceny
 • Produkty → Sklad (záložka Sklad a Zásoby)
 • Produkty → Zľavy
 • Produkty → Logistika
Obrázok 04
Obrázok 04

Dodávatelia v exportoch a importoch

Dodávateľov je možné do systému importovať (a samozrejme aj exportovať) vo formáte *csv a *.xlsx. Daný stĺpec sa nazýva supplier. Pomocou importu je možné založiť nového dodávateľa.

V predvolenom nastavení je taktiež značka Dodávateľ (SUPPLIER) zahrnutá v Úplnom importe v rámci Automatických importov produktov. Aj keď feed od dodávateľa neobsahuje túto značku, môžete dodávateľa k produktu pridať v detaile produktu na e-shope. Od tej chvíle bude systém túto značku evidovať v importe. 

V základnom XML feede sa dodávateľ zobrazuje takto:

<SHOPITEM id="3153">
  <NAME>Brúsič na nože AnySharp Pro, červený</NAME>
  ...
  <MANUFACTURER>AnySharp</MANUFACTURER>
  <SUPPLIER>Dodavatel1</SUPPLIER>
  ...
</SHOPITEM>